• www.henriks-hvidevarer.dk

Endelig noget nyt...

Endelig sker der noget.
I Køng og omegn ser vi sjældent nye virksomheder starte op.
Nu har Nature Energi budt ind med biogasanlæg på et område i Køng Mose udpeget af kommunen i 2013 og straks bryder uvejret løs. Talrige læserbreve fra modstandere, der gang på gang fortæller, at de ikke er mod biogas, men meget mod placeringen. De ønsker, at anlægget absolut skal være ved motorvejen.
Der er fordele og ulemper ved alt, hvad vi foretager os. Det er bare som om vækst i dag er noget odiøst. Hvis det altid havde været sådan, ville vi have haft et helt andet Danmark i dag og nok ikke med megen plads til velfærd.
Derfor ville det have været utrolig godt for lokalsamfundet, hvis der havde været mere rummelighed overfor projektet, så man kunne have samarbejdet om løsninger og minimering af de gener et sådan stort anlæg medfører.
I stedet er der i den lokale debat mange skrækscenarier om al den tunge trafik. 
Overdrivelse fremmer forståelsen, men modstanderne undervurderer os i lokalsamfundet, hvis de tror, at gentagelserne opleves som den skinbarlige sandhed.
Hvor ville det være godt for lokalsamfundet, hvis der i stedet blev fokuseret på, hvilke muligheder sådan et anlæg kan give vores ”udkantsområde” i form af bedre infrastruktur og en stor virksomhed, der kunne være villig til at sponsorere forskellige aktiviteter i området.
 

Grethe Madsen
Koholtevej 46
4760 Vordingborg

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar