• www.henriks-hvidevarer.dk

Er der en voksen tilstede?

Er der en voksen tilstede? Det er ikke kun et relevant spørgsmål i forhold til hvordan man nogen
gange kan opfatte moderne politik, men desværre også et højaktuelt spørgsmål at stille i vores institutioner rundt omkring i landet.
Vi ser dagligt eksempler på, hvordan de ansatte i institutionerne er enormt pressede, både grundet for få kollegaer, og for mange børn.
Dette medfører ikke bare øget stress og dårlig trivsel for de ansatte, men også til en ringere trivsel for de børn, som mangler nærheden og opmærksomheden fra de ansatte.
Derfor er det essentielt for os i Enhedslisten, at vi efter valget tager fat om dette problem, og får indført minimumsnormeringer, og det kan kun gå for langsomt.
Vi foreslår, at der sættes en normering, der hedder tre børn per voksen i vuggestuerne og seks børn per voksen i børnehaverne, og vi foreslår, at det bliver indfaset over en periode på tre år.
Dette vil betyde, at vi skal bruge 10.000 flere voksne i vores institutioner, det vil ikke bare betyde et løft af vores institutioner, men også jobs til langt flere, og at vi er nødt til at uddanne langt flere
velfærdshænder end vi gør nu.
Dette kunne jo passende gøres ved at udvide de lokale uddannelsesinstitutioner i vores kommune.
Finansiering til at sikre ordentlige og rimelig normeringer skal hovedsageligt komme fra en opprioritering af skattesystemet, hvor ansættelsen af flere medarbejdere vil føre til en merindtægt på de 4 milliarder, som vores forslag vil koste.
Vi synes, at der skal være flere voksne tilstede, for lige nu er der desværre ikke nok voksne tilstede i vores institutioner.
 

Martin Graff Jørgensen
Jørgensmindevej 13, st, 4793 Bogø by
Folketingskandidat Enhedslisten Vordingborg

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar