• www.henriks-hvidevarer.dk

Hvordan ser det ud for Lindholm og det planlagte udrejsecenter på øen, hvis vandstanden stiger som beregnet af Kystdirektoratet? En vurdering fra Vordingborg Kommunes klimakoordinator lyder at Lindholm er sikker nok. Arkivfoto: Klaus Lohmann

Er Lindholm sikret mod vandstigninger?

Hvad sker der med udrejsecentret på Lindholm, hvis vandstanden stiger voldsomt efter uvejr, sådan som Kystdirektoratet forudsiger det? Vi har spurgt Vordingborg Kommunes klimakoordinator Karsten Kolle om hans vurdering.

Kommunen Tilbage i september måned fortalte vi i Sydsjællands Tidende, hvilke byer og områder i vores lokalområde, der er i højrisiko for at blive oversvømmet. Klimakoordinator i Vordingborg kommune, Karsten Kolle, fortalte dengang, at kommunen i den nærmeste fremtid især prioriterer at få klimasikret Stege og Præstø byer mod oversvømmelse, da man vurderer, at Vordingborg allerede er sikret mod en vandstigning på 2,2 meter, mens Stege kun er sikret mod en vandstigning på 1,6 meter.
Kommunens sikringsplan er baseret på en ny rapport fra Kystdirektoratet, der beskriver hvilke områder i Danmark der er i højrisiko for oversvømmelse og derfor bør klimasikres. 

Vandstigninger
I rapporten tager man udgangspunkt i stormfloden i 1890 og lægger en meter til for at kompensere for klimaforandringernes indflydelse på vandniveauet. En sådan  ”ekstremhændelse” vil kunne give vandstigninger på helt op til 3,86 meter. 
Karsten Kolle koncentrerer sig dog om den statistiske risiko for oversvømmelse, og indtil 2050 ligger den på en vandstigning på bare 1,8 meter. Tallet kommer fra Kystdirektoratet og er baseret på det man kalder en ”1000-års hændelse”, altså noget, der vil ske en gang hvert 1000 år. En sådan vandstigning bør Vordingborg kunne modstå, mens der skal gøres noget for Stege og Præstø.

Lindholm er klimasikret
I forbindelse med regeringens planer om at etablere et udrejsecenter på øen Lindholm i Stege Bugt rejser spørgsmålet sig, om ikke også denne ø vil være i risiko for at blive oversvømmet og derfor skal klimasikres inden et udrejsecenter kan blive en realitet.
Det mener Karsten Kolle dog ikke. En stor del af øen ligger nemlig 2,5 meter over vandoverfladen og alle bygninger på øen ligger mindst to meter over vandoverfladen. Der er endda et højere område på øen, der er 4,5 meter over. Lindholm vil derfor ikke typisk være et område, man vil prioritere at klimasikre yderligere, mener Karsten Kolle.
I Stege har man bygget lavt - sandsynligvis fordi byen er bygget op omkring havnen, men på Lindholm har man bygget højt; på en lille ø forholder man sig anderledes til vandet, mener Karsten Kolle.
Skulle ekstremhændelsen med en vandstigning på 3,86 meter blive en realitet, så får man et problem på Lindholm og vil få behov for at søge ly på bygningernes øvre etager.

Tema: 
Lindholm

Hvordan ser det ud for Lindholm og det planlagte udrejsecenter på øen, hvis vandstanden stiger som beregnet af Kystdirektoratet? En vurdering fra Vordingborg Kommunes klimakoordinator lyder at Lindholm er sikker nok. Arkivfoto: Klaus Lohmann

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar