• www.henriks-hvidevarer.dk

EU skal lukke de ydre grænser

Europas fremtid er på spil, når danskerne skal stemme til Europa-Parlamentet 26. maj.

Der er en lang række presserende opgaver, der skal løses.
Lykkedes det ikke, risikerer Europa at falde fra hinanden.

Lukning af de ydre grænser står øverst på dagsordenen, da EU ellers risikerer at falde fra hinanden.

De senere år er hundredtusindvis af afrikanske flygtninge og migranter strømmet til Europa. Det har skabt enorme integrationsproblemer og sat tydelige spor både socialt og økonomisk.

Det er en fælles opgave at få lukket grænserne for migranter. Nu.

Jeg vil samtidig som liberal kandidat kæmpe for flere frihandelsaftaler med Afrika og investering i økonomisk udvikling i de lande, migranterne kommer fra. For det er den eneste vej til at sikre, at migrationspresset ikke forøges yderligere i de kommer år. Uden livsmuligheder vil folkevandringerne fortsætte. 

Jeg vil være din kritiske og konstruktive stemme i EU.

 

Mette Bock (LA), spidskandidat ved EP-valget

Christiansborg

DK-1240 København K

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar