• www.henriks-hvidevarer.dk

Nicolai Oxholm Tillisch har sået fem kilometer blomsterbræmmer til bierne i kanten af flere af Rosenfeldts korn- og hvidkløvermarker. Han påtænker endnu flere kilometer med blomster næste år og håber at andre landmænd samt virksomheder vil gøre det samme. Foto: Mille Holst

Fem kilometer blomster til bierne

Rosenfeldt gods har ligesom en række andre landmænd rundt om i landet sået blomsterbræmmer til bierne rundt om flere af sine marker. Hensynet til bier vækker større og større genklang og på godset påtænker man at udvide arealet næste år.

Vordingborg På Rosenfeldt gods ved Vordingborg driver man konventionelt landbrug.
- Men vi vil naturen, siger Nicolai Oxholm Tillisch, der derfor har tilmeldt godset Landbrug og Fødevarers bivenlige kampagne og har sået fem kilometer blomsterblanding rundt om en række marker nær godset.
- Vi fylder meget i landskabet, derfor synes jeg, vi skal gøre en indsats, siger han.
Blomsterblandingen sikrer, at der er blomster og dermed føde til bierne så længe som muligt i løbet af året og samtidig er det smukt for øjet at se på. Blomsterne betyder, at folk i området pludselig lægger mærke til markerne på en anden måde. I øjeblikket er det honningurten, der dominerer. 
- For leden stod der en og malede markerne på grund af blomsterne, fortæller Nicolai Tillisch, der primært har sået langs skoven og læhegn, fordi det er der insekterne primært er og bor.
- Ud mod vejen har vi gjort det, for at folk kan se det, siger han. Arealerne med blomster til bierne ligger i en bræmme på cirka to meter yderst på markerne. Der er altså taget landbrugsjord ud af drift til det.
- Det er noget, vi taber penge på, men der er en stor herlighedsværdi i det. Det koster lidt, men det må være det, mener Nicolai Tillisch, der håber at tiltaget vil sprede sig også til lokale virksomheder, som istedet for golde græsplæner rundt om deres bygninger kunne have blomsterenge.

Også gang i andre tiltag
På Rosenfeldt har man ikke blot sået blomster til bierne, men også foretaget nogle andre insektvenlige tiltag.
- Sidste år gjorde vi læhegnene bredere for at give dem bedre levevilkår, siger han og bemærker at det initiativ også kostede noget markareal.
- Og vi har gravet en masse vandhuller til insekterne. Sidste år var det jo et problem, at de ikke kunne finde vand.
Særligt glad er Nicolai Tillisch dog for sommerblomsterne rundt om markerne med hvidkløver, hvis frø bliver brugt i græsblandinger, til blandt andet at så ud på kvægfolde.
- For de blomstrer før hvidkløveren og trækker insekter til så de allerede er der, når kløveren blomstrer.

Flere til næste år
Selvom blomsterbræmmerne får lov at passe sig selv, så bliver de slået sidst på sæsonen, og for at være sikker på, at der kommer blomster igen til næste år, påtænker Tillisch at så den samme blanding igen næste år. Han regner desuden med, at godset i 2020 vil så en endnu længere strækning.
Blandt de såede blomster står også valmuer, men de er kommet af sig selv. De er kendt for at sprede sig vildt, men Nicolai Tillisch er alligevel glad for at se dem blandt de andre blomster.
- Valmuer kommer kun der, hvor vi ikke sprøjter, siger han og ser altså valmuerne som et tegn på, at godset har held med at sprøjte meget præcist og kun der, hvor der gror korn.
- En dag er min drøm, at vi ikke skal sprøjte overhovedet, men der skal ske en teknologisk udvikling først, siger han og er iøvrigt overbevist om, at økologisk og konventionelt landbrug på et tidspunkt smelter sammen. Han ser ikke de to dyrkningsformer som hinandens modsætninger, men snarere som to dele af samme proces. Men foreløbig mener han ikke sprøjtning kan undværes.
- Det er afgrøder, vi skal holde i live. Det er lidt ligesom en patient der tager på hospitalet. Vi skal ikke bare lade naturen gå sin gang, siger han og fortsætter:
- Vi gør mest muligt for at hjælpe afgrøden på vej og være rask og sund.
- Vi vil landbruget og vi vil naturen, slår han fast.
- Man får det jo skidt, når folk mener, at landbruget har været med til at nedbringe mængden af bier. Så må vi jo være med til at lave om på det, siger Nicolai Tillisch, der mener at knap 300 af landets knap 10.000 heltids landmænd er med i blomstersåningsprojektet, samt at tiltaget hele tiden breder sig til flere.
- Det fænger an, slutter han.

Fakta

Vil du være bivenlig landmand, kan du tilmelde dig på lf.dk/bi.
Her kan også private haveejere få råd til en mere bivenlig have. 

Nicolai Oxholm Tillisch har sået fem kilometer blomsterbræmmer til bierne i kanten af flere af Rosenfeldts korn- og hvidkløvermarker. Han påtænker endnu flere kilometer med blomster næste år og håber at andre landmænd samt virksomheder vil gøre det samme. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar