• www.henriks-hvidevarer.dk

Et stort fire meter dybt hul er ved at blive gravet ved Rosenfeldt gods’ ladebygninger. Her bliver i løbet af foråret opført fem røde siloer. Foto: Mille Holst

Fem siloer til Rosenfeldt gods

I løbet af foråret bygger Rosenfeldt gods fem store siloer tæt på sine fredede bygninger. Men for at de ikke skal stikke for meget ud, bliver de farvet røde som godsets øvrige bygninger og graves fire meter ned, så de ikke bliver højere end de omkringliggende bygninger.

Vordingborg Bag Rosenfeldt gods’ ladebygninger på Statenevej er man i øjeblikket i fuld gang med at grave et dybt hul. I løbet af foråret opfører godset her fem røde siloer. To, der hver især kan rumme  1.722 kubikmeter svarende til 1,7 million liter vand og tre siloer, der kan rumme 2.123 kubikmeter´svarende til 2,1 millioner liter vand. Siloerne forventes at stå færdige per 1. juli. 
- Siloerne bliver relativt høje, fortæller Peter Tillisch, men netop derfor har han valgt at grave fire meter ned i undergrunden, så siloerne reelt ikke bliver højere end de omkringliggende bygninger.
- Overskudsjorden prøver vi at fylde i terrænet, så det bliver et blødt terræn, fortæller han og man kan allerede på nuværende tidspunkt se konturerne i det nærliggende område.
I alt bliver der flyttet 13.500 kubikmeter jord i forbindelse med silobyggeriet.

Samler produktionen
Placeringen af de fem siloer tæt på Rosenfeldts fredede bygninger erkender Peter Tillisch for nogle måske vil kunne virke skæmmende.
- Men det tror jeg ikke, de bliver, siger han og fortæller, at siloerne bliver indfarvet, så de fremstår i samme røde farve som resten af godsets bygninger.
- Vi ønsker at samle vores produktion ét sted, og det er her på gården, hvor der altid er nogen - desuden er det tættere på havnen, fortæller Peter Tillisch, der fra godset har nemmere ved at have opsyn med siloerne, fremfor hvis de blev placeret et helt andet sted på godsets jorder.
I forbindelse med siloerne har godset investeret i et transportanlæg, så korn og raps automatisk føres ind i - og ud af - siloerne.

Herre over eget korn
De fem siloer bliver til kornopbevaring, og Peter Tillisch glæder sig til, at godset endelig bliver herrer over eget korn. Hidtil har godset nemlig opmagasineret sit korn hos et grovvareselskab. Dér havde han ingen råderet over kornet, når først det var afleveret og kunne kun sælge til netop grovvareselskabet.
- Vi gør det for at være mere fleksible, når vi sælger korn, fortæller Peter Tillisch, der, når kornet ligger i hans egne siloer, kan vælge at sælge sit korn til hvem som helst - også til udlandet.
Desuden håber han, at godsets placering forholdsvis tæt på Vordingborg erhvervshavn, kan give mulighed for, at andre i perioder vil være interesserede i at leje en af Rosenfeldts siloer.
- Vi er glade for erhvervshavnen. Den kan komme til at få stor betydning for landbruget, mener han.

Et stort fire meter dybt hul er ved at blive gravet ved Rosenfeldt gods’ ladebygninger. Her bliver i løbet af foråret opført fem røde siloer. Foto: Mille Holst

Overskudsjorden bliver lagt ud på arealerne i nærheden og jævnes til et ”naturligt” blødt terræn. Foto: Mille Holst

Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar