Klasseværelset er byttet ud med skrivebordet hjemme, hvor al undervisning foregår via internettet. Her bruger lærer Karis Rasmussen adskillige timer, hvor der kommunikeres, lægges opgaver ud og gives respons. Foto: Lise-Lotte Iuel

Fjernundervisning fra Sværdborg

Undervisningen af de danske skoleelever er ikke ophørt på grund af corona-krisen, og lidt uden for Sværdborg syd for Lundby har lærer Karis Rasmussen byttet sin plads i klasseværelset ud med pladsen foran pc’en, der er uundværlig i den nye situation.

Sværdborg Karis Rasmussen har været lærer på en af skolerne i Næstved i omkring femogtyve år og underviser elever i dansk og engelsk på mellemtrinnet, som dækker børn fra 3. til 6. klasse, og i overbygningen med elever fra 7. til 9. klassetrin. 
- Det er selvfølgelig en helt ny udfordring for os alle sammen, og selvom vi har opereret via internettet i masser af år med undervisningsplatforme, Intra, og hvad det alt sammen hedder, er decideret undervisning på nettet jo helt nyt, og det er på ingen måde at sammenligne med at skrive vikarinformationer til éns stedfortræder, hvis man er syg eller på kursus eller noget i den stil, forklarer Karis Rasmussen. I de tilfælde sørger man for, at der sker noget meningsfuldt rent fagligt, mens man er fraværende, men som regel er det jo med visheden om, at man vender tilbage og samler op inden for en overskuelig tid, tilføjer Karis Rasmussen, der i denne første corona-uge har valgt at arbejde fra dag til dag over Intras lektie-dagbøger. 

Lektier fra dag til dag
- Lige nu kan jeg bedst forholde mig til at give eleverne en daglig lektie for, og forældre og elever er vant til at slå op og orientere sig om morgendagens krav og forlangender, så det har faktisk fungeret ok ind til videre. På min skole har eleverne fra 6. klasse deres egne bærbare computere med i skole dagligt, så de er fuldt fortrolige med, at de på almindelige skoledage skal åbne deres beskedmappe på Intra og selvfølgelig orientere sig på forsiden, så de kan ajourføre sig med eventuelle beskeder. Og det har vi jo i den grad brug for nu, og også at eleverne kan hæfte dokumenter på en mail, så jeg kan komme til at rette deres opgaver og give respons, uddyber Karis Rasmussen. 

Afgangsprøven venter
- Jeg har en 9. klasse i engelsk, og de skal til prøve her til sommer, hvis ellers man kan gennemføre eksamenerne, men det vil tiden jo vise. Især på det afsluttende klassetrin er vi jo sædvanligvis særligt opmærksomme på den faglige kvalitet, og det er klart i den nuværende situation, at vi skal give eleverne undervisningsudfordringer, de både kan magte hjemmefra uden den vanlige face to face-sparring med klassekammerater og lærer, og som også har et niveau, hvor stoffet kan blive påført de såkaldte tekstopgivelser til sin tid, oplyser Karis Rasmussen. 

OneNote som redskab
- Jeg ved, at nogle af mine kolleger har grebet fjernundervisningen an på en lidt anden måde, idet de benytter det af programmerne i Office-pakken, der hedder OneNote, hvor man kan lægge hele undervisningsforløb ind med adskillige faneblade. Det giver mulighed for at strukturere stoffet, og på den måde har de lagt lektier ind til for eksempel en uge ad gangen, så eleverne i højere grad selv kan disponere tiden og gøre sig til herre over egen læring. Det er ret smart, siger Karis Rasmussen, men det kræver selvfølgelig, at eleverne i forvejen er fortrolige med at navigere i programmet, så det hele ikke går op i praktisk bøvl, fordi man ikke kan finde rundt i hvilken fane, der indeholder hvad.

Gratis fagportaler
- Og så er der endelig vores internetbaserede fagportaler, hvor skolerne til daglig tilkøber sig rettigheder i dyre domme til de forskellige fag, der også kan være opdelt i indskolings-, mellemtrins- og overbygningskategorier, men som for øjeblikket er blevet stillet gratis til rådighed for alle landets skoler. Men jeg for min part kan godt have en lille smule svært ved at få ejerskab til disse færdiglavede forløb, som man til daglig sagtens kan få gode idéer fra og bruge i ny og næ, men ikke som fuldgyldig erstatning for den undervisning, jeg til daglig finder mest relevant. Og den undervisning er jo i bund og grund tæt forbundet med den interaktion, der er i den tætte kommunikation i klasserummet lærer og elever i mellem. Det er jo dér den virkelige undervisning foregår, og den udvikler sig jo ofte – og uforudset – undervejs i timerne, fordi eleverne ved deres spørgsmål og kommentarer er med til at kvalificere det faglige indhold, fortæller Karis Rasmussen. 

Ekstra fritid
Den nye fjernundervisningssituation giver også mulighed for lidt ekstra fritid, som Karis Rasmussen i vid udstrækning bruger på sin store passion vævning. Hun har ikke færre end to vævestationer hjemme, hvor adskillige væve af forskellig beskaffenhed er sat op med både prøver og projekter, som der væves på i mere eller mindre uforudsigelig rækkefølge, og hvor næste vinters aftenskolesæson er ved at blive forberedt. For første gang bliver der på Køng Museum oprettet et vævehold, hvor det væsentligste krav til kursister er interesse, lover lærer Karis Rasmussen.

Evaluering nødvendig
Her ved udgangen af den første corona-uge har alle med tilknytning til grundskolen god grund til at evaluere ugens forløb, og der har været problemer med det værktøj, der hedder unilogin, og nogle af fagportalerne har været overbelastet og kørt langsomt eller er helt gået ned. I slutningen af sidste uge, efter statsminister Mette Frederiksens store første vigtige pressemøde onsdag aften, gik folkeskolens kommunikationssystem Aula helt ned grundet det store pres fra både lærere, elever og forældre, der ville logge sig på samtidigt. Og der har fra flere sider været kritik at den store lektiebyrde, nogle hjem har været udsat for, idet det i mange tilfælde ikke er nemt både at arbejde hjemmefra samtidig med, at man skal agere lærer for sine børn. Det er formodentligt mest en udfordring for de forældre med børn, der forventeligt ikke kan arbejde selvstændigt på grund af deres alder.

Tema: 
Corona-situationen

Klasseværelset er byttet ud med skrivebordet hjemme, hvor al undervisning foregår via internettet. Her bruger lærer Karis Rasmussen adskillige timer, hvor der kommunikeres, lægges opgaver ud og gives respons. Foto: Lise-Lotte Iuel

I tilknytning til lærer Karis Rasmussens hjem er der indrettet et decideret væveværksted, hvor Karis bruger de ekstra timer, som corona-krisen giver hende på hjemmefronten. Det er også her hun gearer ned og samler kræfter, finder ro og får nye idéer til det aftenskolehold, der venter på Køng Museum til efteråret. Foto: Lise-Lotte Iuel

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar