Peter Rosenkrands, administrerende direktør i Palle Knudsen Kunststoffabrik, får brug for et større erhversareal, så virksomheden kan udbygges i de kommende år. Et sådant findes pt ikke i Præstø. Det vil man i kommunen lave om på. Foto: Michael Thønnings

Flytter erhvervsarealer fra Stege til Præstø

Præstø mangler erhvervsarealer, hvilket begrænser de eksisterende virksomheder i byen. I Stege ligger mange hektar erhvervsarealer tomme hen. Nu vil kommunen ”flytte” flere af disse til Præstø.

Kommunen I august måned fremlagde administrationen et forslag til Plan og Teknikudvalget om at flytte udlagte erhvervsarealer ved Stege til Præstø. Årsagen er, at der i og omkring Præstø ikke er nogen ledige erhvervsarealer, hvorfor hverken nye virksomheder kan etablere sig der, eller de eksisterende har mulighed for at udvide produktionen. Omvendt har Stege mange store erhvervsarealer, og gennem de sidste mange, mange år har der ifølge Jan Michelsen, direktør i Vordingborg Kommunes afdeling for Udvikling Miljø og Teknik, ikke været efterspørgsel på dem. Han mener derfor, det giver god mening, at nedlægge nogle arealer ved Stege og istedet udlægge nogle nye områder ved Præstø til erhvervsformål. 
- Vi har rigtig meget areal udlagt til erhverv i Stege. Vi vil flytte nogle af de mange hektar vi har i Stege over til Præstø, siger Jan Michelsen og forklarer, at kommunen har lov til at udlægge en hvis procentdel af sit areal til erhverv. Bliver de ikke brugt et sted, men er der behov et andet, så kan man ”flytte” dem, men der må ikke blot udlægges nye uden at nedlægge andre.
I Præstø er der efterspørgsel på erhvervsgrunde, så her er et reelt behov for flere arealer.
- Vi vil gerne have, at de virksomheder, der er der, de har det godt, siger udviklingsdirektør Jan Michelsen, og kommunaldirektør Lau Svendsen Tune supplerer:
- Vi arbejder på at skaffe arbejdspladser i Vordingborg Kommune, og der er underskud af arealer i Præstø. Hvordan kan vi udvikle erhvervsmarkedet i Præstø, siger han og fortæller at kommunen blandt andet er i dialog med Palle Knudsen Kunststoffabrik, som håber at man får brug for at udvide produktionen indenfor de næste år, men samtidig helst vil blive liggende ved Præstø.
- Mine medarbejdere i Præstø skal gerne kunne cykle hjem fra arbejde. Det har en stor værdi, fortæller administrerende direktør hos Palle Knudsen Kunststoffabrik, Peter Rosenkrands, til Sydsjællands Tidende. Han pointerer dog, at der ikke i øjeblikket er konkrete planer for en udvidelse, men da der ikke er mulighed for yderligere udvidelser af kontor faciliteter eller produktion på virksomhedens hovedadresse Ny Esbjergvej 5, er det nødvendigt at overveje andre muligheder.
- Det er vigtigt at være forberedt, hvis nogle af vores projekter bliver en realitet. Vores aktivitetsniveau i 2018 er lavere end de to foregående år, men vi forventer en høj aktivitet i 2019 og 2020 igen, siger han og synes, det i den forbindelse vil give god mening at overveje en alternativ lokation udenfor Præstø bymidte.
- Vi har ingen udledning af spildevand eller nogen form for forurening, men der er en del tung trafik til og fra virksomheden. Det vil være hensigtmæssigt, at flytte den tunge trafik udenfor bymidten, mener han og ser derfor positivt på kommunens plan
om at flytte erhvervsarealer til Præstøområdet, men udenfor bymidten.

By eller motorvej
Hvor Palle Knudsens Kunststof således ønsker at fastholde sin nære tilknytning til Præstø by, så har andre virksomheder i følge kommunaldirektøren svært ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.
- Der vil jeg tro, det gør en stor forskel, om de bor ved en motorvejsafkørsel, siger han og vil derfor fortsat udvikle arealerne ved motorvejsafkørslerne her i kommunen.
- Vi skal have lidt lokalt i bysamfundene og ved motorvejsafkørslerne, siger han.

Nogen udgår andre opstår
Det areal i Stege, der nu nedlægges ligger nord for Kobbelvej og er på 8,8 hektar. Der vil således højst kunne udpeges 8,8 hektar i Præstø i stedet. Der er endnu ikke taget stilling til, hvor ved præstø, arealerne vil blive placeret.
Arealerne syd for Kobbelvej  i Stege på 2,8 hektar og på Skydebanevej på 3,7 hektar bibeholdes som erhvervsarealer.
I samme ombæring nedlægger man et erhvervsareal på 0,8 hektar på Bogø lige syd for Bogø Kostskole, som ifølge administrationens indstilling er ”fundet uegnet til erhverv og bør udgå/overgå til rekreative formål”, og flytter det i stedet til Bårse. Bårse har de senere år fungeret som en slags aflastning for Præstø, hvor virksomheder har kunnet placere sig på Erhvervspark E47.

Planen vedtaget
Forslaget, som politikerne i Plan og Teknikudvalget indstillede, ligger til grund for revisionen af kommuneplanen, som administrationen skal have færdig inden årets udgang. Heri indgår politikernes syn på, hvordan bysamfundene rundt om i kommunen udvikler sig.
Den eksisterende kommunepan er fra 2013 og ifølge sagsfremstillingen er der ikke siden sket de store ændringer. I perioden er der således blevet bygget erhverv på cirka 19 hektar, hvoraf de 12 ligger i Vordingborg by. Men der er cirka 96 hektar uudnyttede arealer. Det er nogle af disse, man nu vil ”flytte rundt på”.

Peter Rosenkrands, administrerende direktør i Palle Knudsen Kunststoffabrik, får brug for et større erhversareal, så virksomheden kan udbygges i de kommende år. Et sådant findes pt ikke i Præstø. Det vil man i kommunen lave om på. Foto: Michael Thønnings

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar