Banedanmark har nu fpet flyttet et par af fodgængerovergangene på Ny Næstvedvej, så også blinde ledes over fodgængerfelterne. Foto: Mille Holst

Flytter fodgængerovergange

Banedanmark har efter en artikel bragt i Sydsjællands Tidende fået rettet nogle af fodgængerovergangene på Ny Næstvedvej og forklarer nu, hvad årsagen til fejlene på vejen er. Man svarer dog ikke på, hvorfor man ikke fra start har fulgt lokalplanen for området.

Vordingborg Efter Sydsjællands Tidende for 14 dage siden bragte en artikel om de manglende hensyn til handicappede på Ny Næstvedvej i Vordingborg, har Banedanmark været ude og flytte nogle af fodgængerovergangene, så eksempelvis blinde nu ledes korrekt over - i al fald på jernbanebroen.
I et skriftligt svar til avisen forklarer Banedanmark, hvad status er på vejstykket og hvornår, man kan forvente at vejen gøres helt færdig.
- I forbindelse med udførelsen af vejanlægget over banen på Ny Næstvedvej har der desværre vist sig nogle fejl i det udførte arbejde. Da Banedanmark blev opmærksomme på disse, bad vi med det samme vores entreprenør om at udføre midlertidige tiltag, så alle borgere kan færdes sikkert og trygt på broen.De midlertidige tiltag bliver forventeligt erstattet af en permanent løsning i løbet af foråret, hvor der skal udlægges ny belægning (slidlag) på broen, udtaler projektdirektør i Banedanmark, Klaus S. Jørgensen.
- Slidlaget skulle have været udlagt tidligere, men på grund af fejl i den nuværende belægning (såkaldte dampbuler) har det ikke været muligt. Dampbulerne har betydning for belægningens kvalitet og levetid. Det har været nødvendigt at analysere hvorfor disse dampbuler er opstået, og efterfølgende at afklare, hvordan fejlen kunne afhjælpes. I mellemtiden er vejrforholdene blevet ugunstige for at gennemføre reparationen (det må ikke være for koldt), hvorfor (...)de sidste finisharbejder, herunder kantsten, permanent afmærkning med videre vil blive færdiggjort.
Klaus S. Jørgensen kommenterer fortsat ikke, hvorfor man ikke har fulgt Vejdirektoratets håndbog sådan som lokalplanen foreskriver.    

Læs også den foregående artikel "Glemte hensyn til handicappede"

Tema: 
Ny Næstvedvej

Banedanmark har nu fpet flyttet et par af fodgængerovergangene på Ny Næstvedvej, så også blinde ledes over fodgængerfelterne. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar