Karina Foss (V), Karina Fromberg (V) og Michael Seiding Larsen (V), vender det sidste, kort før budgetdebatten. Foto: Michael Thønnings

Forhandlinger og rådhus prægede budgetaften

Der kom ikke meget nyt eller nogen egentlige ændringer frem, da partierne gennem to-en-halv time fremlagde budgettanker og blandt andet sagde endeligt ja, til nyt rådhus.

Kommunen Partiernes ordførere fremlagde i nogenlunde ro og orden deres tanker om budgettet - borgmesteren konstaterede endda at han ”sov”, da Alternativets Ann Busch, holdt sin budgettale. Det var først da turen nåede til Thorbjørn Kolbo (S), at tonen blev skærpet og han refererede til Venstre som ”lokalpopulister”, ”visionløse” og ”Trump-lignende”, med ”bøjede fingre i øjnene”.  
Der var dog ikke rigtig nogen der bed på og den aggressive debatstemning fes ud, til fordel og en mere temaopdelt opremsning af de ting man gerne ville og ikke ville, fra de enkelte politikere.
Men noget egentligt nyt, i forhold til den hidtidige debat og forslag, kom der ikke rigtig frem under andenbehandlingen, der var klaret på cirka to-en-halv time.
Den økonomiske lussing med et pludseligt underskud på 22 millioner på arbejdsmarkedsområdet, blev kun kort berørt, og arbejdsmarkedschef, Claus Oppermann, der sad på ”tilskuerrækkerne” sammen med økonomichef Snorre Brink-Pedersen,  listede af efter budgetvedtagelsen.
Oppermanns medarbejdere kan snarligt se frem til at flytte op til det nye job- og borgercenter i Algade, og de får efter aftenens vedtagelse nye naboer, i og med det blev vedtaget at bygge et nyt rådhus, formedelst 120 millioner.
Den del, har været noget omdiskuteret, og blev det igen på aftenen, hvor det også blev angivet som hovedårsagen til, at Venstre stod udenfor og stemte nej, som  eneste parti.
På aftenen rejste Marie Hansen (DF) sig dog op og påpegede at det ”satme var modigt” og en ”farlig ting” med nyt rådhus.
- Man skal ikke bruge penge, man ikke har, sagde hun og understregede, at hun vil ”holde øje” og håbe, at hun ikke får ret i, at det er en dårlig idé, at bygge nyt rådhus.
Uanset, hvad hun så holder øje med, valgte hun at følge partidisciplinen og sige ja til  rådhus og flertallets budget, mens Venstre stemte for deres eget.
De største forskelle - ud over ikke at ville bygge nyt rådhus, men renovere det gamle - var her nogle af besparelserne, som blandt andet juletræer, avisannoncer, en millioen til Erhvervs/turisme og så Venstreforslaget om ”flex-karens” - et midlertidigt ansættelsesstop i de administrative dele af forvaltningen.
Ved sidstnævnte blev det nævnt, at storkommunens  første borgmester, Henrik Holmer (S), faktisk lavede et totalt ansættelsesstop i 2009, men idéen blev afvist af både Poul A. Larsen (S), der selv vedtog det dengang og borgmester, Mikael Smed (S). 
- Vi har lært af fejlen, sagde han.
En mindre ting, var spørgssmålet om man skal bygge en ny institution i Præstø til 40 millioner, men primært om man skal starte i 2020, eller 2021.
- Det bliver en institution med 250 børn. Vi skal ikke risikere, at det bliver en børnefabrik, lød det fra Eva Somer-Madsen (V), der gerne ville undersøge tingene nærmere.
- Alle glæder sig, det bliver med ny principper og ikke en børnefabrik, svarede Nikolaj Reichel (S).

Spørg en københavner
DF, der måske noget overraskende var blevet en del af fletalsgruppens budget, havde brugt tiden på at fremlægge deres budget for ”en københavner”, der ikke havde noget ”i klemme”.
- Han synes det var fint og ville da gerne flytte hertil. Der var lige det med juletræerne (der bliver sparet væk, red.), men der sagde jeg, prøv at tage i byggemarked og se hvad det koster per meter. Det kan ikke være så dyrt, lød det fra Heino Hahn (DF), der åbenbart ikke har fået at vide, at hovedparten af de 100.000 det koster med juletræer i de tre købstæder, er udgifterne til at få kommunens folk til at sætte op, transportere og ”installere” træerne, samt det, der skal svares for strømmen.
Det havde dog næppe ændret noget, for der var en klar aftale partierne imellem om budgettet og det var ikke sådan, at nogen havde tænkt sig at lade sig overbevise og  ændre på det.
Heller ikke da Thorbjørn Kolbo (S) flere gange spurgte - rettet mod Michael Seiding Larsen (V), om ”han havde forstået budgettet”.
Svaret fra den tidligere Venstre-borgmester kom stille og roligt hen mod slutningen af debatten:
- Jeg har forstået budgettet, men jeg er bange for, at I ikke forstår konsekvenserne.

 

Hele budgetdebatten kan ses på kommune-tv på deres hjemmeside.
Du kan også her på sitet læse borgernes reaktioner i en masse læserbreve.

 

 

Kommunalbestyrelsen kort

Kommunalbestyrelsesmøde var også andet end budget - her er noget af det.

Klokkefrøer flytter til driften 
De er så småt i gang med det store naturprojekt for at hjælpe klokkefrøerne ude på Knudshoved Odde, hvor kommunen økonomisk kun er en mindre bidragyder. Til gengæld kommer EUs og Miljøministeriets penge dog først løbende frem mod 2024, så byrådet sagde god for at lægge godt 18 millioner ud nu her, hvor hovedparten går til Rosenfeldt Gods som ”arealkompensation”. Normalt ville det komme på budgettet som en anlægsudgift.
- Men vi har haft en dialog med vores revisor, og det giver problemer for vores anlægsramme (Staten har sat en ramme for hvor meget kommunerne må bruge på anlæg, red.), men vi placerer det i driften i stedet, sagde borgmester Mikael Smed (S). Ud af de godt 18 millioner kommunen udbetaler nu, får de godt syv millioner fra EU, mens de næste penge forventes om et års tid .

Mølleporten får rådgivningskroner 
Renovering af Mølleporten i Stege, var en del af budgettet, hvor der sendes 3,3 millioner af sted, ud over de ti millioner som kommer fra A.P Møller-fonden. I den forbindelse har der være noget rådgivning, så selvom pengene først er bevilget fra næste år, så sendte bydrådet en million af sted.
- Der er brug for penge nu, understregede borgmesteren.

Om højden på vindmøller
De overordnede rammer for kommunen - kommuneplanen - er egentlig godkendt, men fordi politikerne gerne ville have Kostervig-området ud af planen, som et sted med plads til store vindmøller, måtte den i ekstra høring. Denne gang blev den så godkendt, men vakte lidt debat, da Daniel Irvold (K) stillede forslag om at vindmøller på land maksimalt på være 100 meter høje i stedet for 150 meter. Det havde de andre svært ved at se pointen i og det blev derfor skudt ned. Kun DF stemte imod kommuneplanen, fordi de er imod store vindmøller på land.

Cykelsti mellem Bårse og Køng
Sidste måned havde teknikudvalgsformanden Michael Larsen (R) svært ved at tro på, at cykelstien skulle blive dyrere, men det tegner til koste 32 millioner, for den fulde rute mellem Bårse og Køng. Den bliver nu delt op i etaper, der skal i udbud, så man samlet rammer 22 millioner. Der var i sin tid afsat 18 millioner.

Sundhedshus på vej 
Man fik ikke nok pengen, så kommunen sagde i først omgang nej til en statslig bevilling. Nu kom puljen igen og denne gang sagde man ”ja tak” til godt otte milioner. Byrådet godkendte rammen og afsatte godt to millioner til en udbygning af sundhedshuset, der  bygges ved det nuværende på Sankelmarksvej. Håbet er blandt andet at tiltrække læger.

Karina Foss (V), Karina Fromberg (V) og Michael Seiding Larsen (V), vender det sidste, kort før budgetdebatten. Foto: Michael Thønnings

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar