Anja Valhøj, Planchef i Vordingborg Kommune. Foto: Mille Holst

Forlænget høringsperiode til Kommuneplanen

Kommuneplan 2018 er i øjeblikket i høring. Fristen for indsigelser er blevet forlænget til fredag 7. juni.

Kommunen Planchef i Vordingborg Kommune, Anja Valhøj, forklarer om årsagen til den forlængede høring, at det skyldes at Miljøstyrelsen har meddelt at den har indsigelser mod planen. Hvis ikke man fra kommunens side ændrer bestemte punkter i planen, vil Miljøstyrelsen nedlægge veto mod den. Ifølge Anja Valhøj drejer Miljøstyrelsens henvendelse sig om udpegningen af nogle grønne områder på Forsvarets arealer. Der er altså tale om to statslige instanser, der har forskellige interesser i et område.
- De skal finde en løsning, siger Anja Valhøj, der ikke kan præsentere ændringer til kommuneplanen før Forsvaret og Miljøstyrelsen når til enighed. Først derefter kan politikerne tage stilling til, om de vil fastholde udpegningen af de grønne arealer på forsvarets område, eller man vil tage dem ud af planen.

Læs ”Kommuneplan 2018” ved at scanne QR-koden. Høringssvar skal indsendes på tekpost@vordingborg.dk senest 7. juni.

Anja Valhøj, Planchef i Vordingborg Kommune. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar