Siden 2011 har der været forbud mod alkohol i Medborgerhuset Vordingborg i Kirkeskoven, der ellers gennem mange år husede store fester. Kontrakten med forbuddet udløb dog i 2015, så nu håber en forening, at man vil se på sagen igen. Foto: Michael Thønnings

Forstår ikke alkoholforbud i Medborgerhuset

Siden 2011 har der været decideret alkoholforbud i Medborgerhuset Vordingborg, der ellers altid har fungeret som byens festhus. Det undrer Jørgen Nymark fra Odd Fellow, der gerne ville have holdt 100-års reception for foreningen netop der. Kontrakten om at passe huset udløb i 2015, men er kørt videre under Vordingborgskolen.

Vordingborg Der har altid været stemning og fest i Vordingborgs  Medborgerhus i Kirkeskoven, men i 2011 fik Vordingborgskolen stillet huset gratis til rådighed, mod at sørge for at holde det og låne det ud til lokale foreninger. Samtidig blev der lavet en kontrakt, der forbød alkohol på stedet. 
Kontrakten løb dog ud allerede i 2015, så der er teknisk set intet kontraktligt til hinder for at foreninger, der låner huset, kan servere et glas vin til maden.
Alligevel, fik Jørgen Nymark fra Odd Fellow-ordenen et afslag, da han ville bruge huset til fejring af deres 100-års jubilæumsreception her i maj.
- Det blev afvist, men der er ingen forklaring på hvorfor. Odd Fellowordenen har selv lejlighedsbevilling, så det burde ikke være noget problem. Vi vil gerne kunne servere et glas vin til maden, så derfor spurgte jeg til det, fortæller han.
Han fortæller at kommunen først ville undersøge sagen, men efter nogen betænkningstid vendte de også tilbage med et afslag.
- Jeg har drøftet sagen med min kommunaldirektør og Vordingborg Kommune fastholder, at der ikke kan serveres øl og vin til arrangementer i Medborgerhuset., skriver kulturchef Jesper Kjærulff således i en mail til Jørgen Nymark og logen.

Ingen kontrakt
Sagen er dog at den kontrakt med alkoholdforbuddet, som kommunen henviser til, blev lavet i 2013, med en udløbsdato den 31. juli 2015. Det er den nyeste kontrakt, så der er ingen juridisk gældende aftale om at Vordingborgskolen har retten til Medborgerhuset og at der skal være et alkoholforbud.
Vordinborg kommune har dog for vane at lade sådanne kontrakter køre videre, og det er også det der er sket her, bekræfter kulturchefen.
- Men det her er folkets hus. Det er det eneste sted, som foreningerne har til det her, siger Jørgen Nymark. 
- Det er mig stadig en gåde, at der mellem 2011 og 2015 har eksisteret en kontraktlig aftale om begrænsninger i udskænkning i Medborgerhuset, der nu har eksisteret i mere end 100 år som folkets hus, påpeger han og søger stadig en forklaring på hvem der har ønsket at fastholde det forbud.
- Når nu kontrakten er udløbet, så er det da naturligt at man laver en ny - og at foreninger og befolkningen, får lov at blive hørt og udtale sig om den inden, siger han og henviser til at det byråd - og den direktør - der godkendte forbuddet, ikke længere sidder her.

Alkohol på skoler
Det som hidtil har været det gængse argument for forbuddet, har været, at Vordingborgskolen netop er en skole, så der ikke skal være alkohol.
- Men hvis vi vores forening holder et arrangement, så er skoleneleverne der slet ikke, påpeger Jørgen Nymark, der også henviser til at Vordingborgskolen selv serverer alkohol til deres egne arrangementer oppe på selve skolen - blandt andet i forbindelse med receptioner eller gallafester.
- Det er jo ikke fordi, der er nogen der skal være fulde eller opføre sig åndssvagt. Det handler om at vi gerne vil tilbyde dem der kommer til vores reception et glas vin eller en øl til maden. Nu er det blevet en principsag, påpeger Jørgen Nymark, der håber at man fra politisk hold, vil se på sagen, så der kommer et medborgerhus i Vordingborg by, som fungerer på samme vilkår, som de andre af kommunens medborgerhuse.

 

 

Forstander vil ikke drive festhus

Vordingborgskolen vil ikke tage ansvar for fester og de vil ikke konkurrere med andre erhvervsdrivende. Derfor ønsker de fortsat alkoholforbud i Medborgerhuset, som de dog forlader, når nybyggeriet står færdigt.

Vordingborg - Vi er en skole. Vi har ikke ønske om at være et forsamlingshus, siger Jette Rønne, der er forstander på Vordingborgskolen, på spørgsmålet om alkoholforbuddet i Medborgerhuset, som de har lejemålet på.
- Vi har lavet kontrakten med kommunen, og det er os der   har ansvaret, hvis der sker ting i Medborgerhuset, siger hun. 
Jette Rønne fortæller at der derfor ikke kan holdes fester og slet ikke med alkohol.
- Vi har et godt samarbejde med Vordingborgs erhvervsliv, så vi vil heller ikke gå andre i bedene og drive konkurrenceforvridende virksomhed. Det må vi heller ikke, siger hun og understreger, at der således ikke må tjenes penge på arrangementer i Medborgerhuset.
- Alkohol hører heller ikke til, på en skole, siger hun, men bekræfter dog at de serverer alkohol - også for eleverne - til fester på selve skolen. Forskellen er dog, at her holder selv øje.
- Vi har ikke lyst til at rende op i Medborgerhuset klokken to om natten, fordi der er nogen der klager, siger hun.

 

 

Kulturchef lover at kigge på genforhandling

Kulturchefen har ikke oplevet at alkoholforbuddet i Medborgerhuset har været et problem før, men lover at kigge på en genforhandling af kontrakten.

Vordingborg - Det er den samme kontrakt, der bare er kørt videre, så aftalen er, at Vordingborgskolen står for Medborgerhuset indtil de er færdige med deres byggeri - så vidt jeg ved - i 2021, siger kommunens kulturchef, Jesper Kjærulff.
Han påpeger, at der ikke har været problemer omkring muligheden for at drikke alkohol i huset før, ligesom der ikke tidligere har været sat spørgsmåltegn ved kontrakten.
- Men der kan godt være en pointe i at tage den op, siger han.
- Der har været en dialog med kommunaldirektøren og jeg vil gerne tage det med videre og høre politikerne i udvalget, om de vil kigge på det, siger kulturchefen, der også har talt med Jørgen Nymark om sagen.
- Det løser jo desværre ikke problemet nu her, men jeg vil godt tage det op i forhold til fremover, siger han.
I forhold til, hvordan aftalen opstod, der var det noget Vordingborgskolen og kommunen blev enige om. Der er dog ikke umiddelbart forbud mod at drikke alkohol, når foreninger låner andre af kommunens lokaler - heller ikke på skoler.
 

Siden 2011 har der været forbud mod alkohol i Medborgerhuset Vordingborg i Kirkeskoven, der ellers gennem mange år husede store fester. Kontrakten med forbuddet udløb dog i 2015, så nu håber en forening, at man vil se på sagen igen. Foto: Michael Thønnings

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar