Forstander vil ikke drive festhus!!!

(Kommentar til sidste uges artikler: ”Forstår ikke alkoholforbud i Medborgerhuset”, ”Forstander vil ikke drive festhus” og ”Kulturchef lover at kigge på genforhandling”).
Hvis ikke, en forstander for en privat institution – i dette tilfælde Jette Rønne – der nyder godt af at have gratis lokaler til disposition, vil udlåne borgernes bygning, uden at lægge hindringer i vejen for benyttelsen af lokaliteterne til medborgernes fremme, bør den for længst udløbne lejekontrakt ikke genforhandles.Konsekvensen heraf må være, at der sker et umiddelbart ophør af skolens benyttelse af lokalerne uden betaling, men at der skal betales leje, svarende til de faktiske omkostninger, hvis man i den resterende periode ønsker at disponere over lokalerne i Medborgerhuset.   Det kommunale tilskud, der hvert år – mere eller mindre skjult i Medborgerhusets omkostningsbudget – er foretaget, burde kræves indbetalt til borgernes pengekasse, i hvert fald for den tid benyttelsen af huset, er sket uden gyldig leje-”lånekontrakt”.
Nu er dette vel nok en lidt drastisk påstand, men de kryptiske udtalelser med baggrund i en skoleforstanders egoistiske syn på forholdene, bør under alle omstændigheder bevirke, at ejendommen i Kirkeskoven revurderes med henblik på fremtiden og der findes en brugbar løsning, så restriktionerne, der har indsneget sig, fjernes med omgående virkning. Disse er sikkert også en af årsagerne til, at lokalerne ikke er benyttet i større udstrækning, end det har været tilfældet. Når man tænker tilbage, kunne flere hoteller og adskillige restauranter fungere sideløbende  med kaffekomsammen, spisning, dans og underholdning, samtidig med yderligere samlingssteder, hvor Medborgerhuset i Kirkeskoven var et af dem. En skoleforstander, skal ikke være foregangsperson for byens bedste,  men koncentrere sig om sin skole. Hun skal selvfølgelig altid være velkommen med forslag, til forbedringer for alle Vordingborgensere, på linje med os alle sammen.
 

Jørgen Nymark
Mølleparken 14
4760 Vordingborg

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar