Sydsjællands Tidende - Hele ugens avis for Vordingborg Kommune og Nordfalster
Facebook

Få de lokale nyheder på

Facebook logo

Kontakt

Logo for Sydsjællands Tidende
Torvestræde 4 
4760 Vordingborg 
Tlf. 5537 0009 
Fax 5534 0011

- Priser
- Annoncebestilling

- Kontakt os

OnlineAvis
Happydays bannerannonce

Frivillige skal ledes af frivillige

Niels Jørgen Abildgaard, leder af Vordingborg Handicapsvømning

Strandvænget 17

4760 Vordingborg

 

Efter Servicelovens §18 skal Kommunalbestyrelsen samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger og årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Intentionen med Servicelovens §18 er, at Kommunalbestyrelsen skal fremme samarbejdet med den lokale frivillige sociale sektor for at skabe gode rammer for den frivillige indsats og sikre et bedre samspil mellem de frivillige sociale organisationers aktiviteter og de offentlige tilbud.  Samspillet skal baseres på tillid og respekt for hinandens opgaver og roller.  De frivillige organisationers ret til selv at vælge og prioritere deres opgaver skal respekteres.

Gennem en frivilligpolitik kan Kommunen yde støtte. På baggrund af workshops og spørgeskemaundersøgelse for både kultur- og sociale organisationer er kultur- og fritidssekretariatet p.t. ved at udarbejde en frivilligpolitik. Vi afventer spændt, om  frivilligpolitikken sætter konkrete mål og anviser konkrete handlinger for, hvordan det lokale samarbejde kan styrkes med det formål at forbedre den sociale indsats.

Kommunens støtte kan med stor fordel for alle ydes til et frivilligcenter. Et Frivilligcenters formål er at synliggøre, støtte og inspirere det frivillige arbejde i samarbejde med lokale foreninger, kommunalbestyrelsen og erhvervslivet. Kerneopgaverne for et fuldt udbygget frivilligcenter er blandt andet formidling af frivilligt arbejde, selvhjælpsarbejde, opstart og drift af projekter, foreningsservice.  

Ledelsen af et frivilligcenter skal ligge i hænderne på de frivillige selv ved en uafhængig forening.

Undersøgelsen ved Syddansk Universitet viser tydeligt, at foreningerne peger på, at der skal oprettes et frivilligcenter - for social- og sundhed er det 80 procent.

Både Kommunen og frivillige organisationer/foreninger skal have øjnene op for det potentiale, der ligger i et større samarbejde gennem et frivilligcenter.  Det vil være en stor fordel for alle parter, både på det økonomiske og det velfærdsmæssige område.

Derfor arbejdes der videre på at etablere FrivilligcenterVordingborg.

Seneste gallerier
  • FOTOS: Æblernes dag i...
  • FOTOS: Prinsesse...
  • FOTOS: Fantastisk...
  • FOTOS: Oktoberfest i...
Kommende arrangementer
22.
Okt
Hotdogs og Højmesse Køng Menighedsråd
22.
Okt
Fra museets gemmer Køng Museum
22.
Okt
Efterårsferie i Danmarks Traktormuseum Danmarks Traktormuseum
24.
Okt
Borgermøde Lokalrådet for Kastrup, Ndr. Vindinge og Næs
24.
Okt
Meditationsgudstjenester Vordingborg Kirke
25.
Okt
RaketVækst Vordingborg Erhverv
25.
Okt
Generalforsamling Mern og Øster Egesborg Sognes Lokalråd
25.
Okt
Foredrag - mød Daniel, der kom som flygtning til Danmark for 7 år siden Køng Menighedsråd
25.
Okt
Generalforsamling Stensved og omegn Lokalråd
25.
Okt
Tove Ditlevsens hjerte KulturArkaden