• www.henriks-hvidevarer.dk

Deltagerne kunne ved selvsyn se, hvordan der er etableret en slags udposning på vandløbet, som skal fungere som gydeplads for brakvandsaborrer. Foto: Ulrik Jensen

Fugle, frøer og fisk får forbedrede forhold

Åer er genslynget og aborrerne får egen børnehave. Tre års arbejde på naturprojekt nær Mern blev indviet i fredags, mens viberne ynglede.

Mern Et EU- og statsstøttet naturgenopretningsprojekt - gennemført af Vordingborg Kommune i samarbejde med Oremandsgård og Sandvig Kohave - blev forleden officielt indviet, da omkring hundrede mennesker var samlet for at besigtige resultatet på nogle vidtstrakte enge ned mod Jungshoved Nor.
Udvalgsformand Else-Marie Langballe-Sørensen (SF) kaldte det i sin velkomsttale en glædens dag, og hun havde stor ros til sit team af medarbejdere, som med en ”høj grad af faglighed og kærlighed til naturen”, har arbejdet på at få projektet gennemført.
Formålet med det hele har været at forbedre naturtilstanden i området, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde – også kaldet Natura 2000.
Det er sket ved at lukke dræn og grøfter og genslynge Langerødsbæk og Stenshave bæk, så der er skabt mere naturlige vandstandsforhold til gavn for natur - heriblandt en lang række dyr, planter og fugle tilknyttet våde enge.
Til akkompagnement af vibernes klagende skrig, begav deltagerne iført gummistøvler sig ud i området, som den karakteristiske vadefugl allerede havde taget til sig. Turen måtte endda afkortes lidt for ikke at forstyrre de ynglende vibepar.
Ved første stop afslørede Else-Marie Langballe-Sørensen et nyt formidlingsskilt, som fortæller om, hvordan man har etableret naturlige vandstandsforhold på de 70 hektar store arealer ved Gl. Oremandsgård og Kragevig Enghave
Undervejs fortalte kommunens miljømedarbejdere Carsten Horup og Jimmy Spur Olsen om projektet, som har været undervejs i de sidste tre år, og deltagerne kunne ved selvsyn se nye vandhuller, gydepladser, og en bæk, som slyngede sig gennem de grønne enge.
Jimmy Spur Olsen fortalte, hvordan man har sløjfet dræn og gravet nyt vandløb i terrænhøjde, så der er skabt et nyt vådområde.
-  Vi har lært meget af processen, og jeg er selv spændt på, hvordan området vil udvikle sig. Meningen er, at det skal passe sig selv og blive så naturligt som muligt – dog med hjælp fra græssende kreaturer, som skal holde vegetationen kort og lysåben. 
- Af hensyn til brakvandsaborrerne har vi etableret en slags udposning på vandløbet, som skal fungere som vuggestue for aborrer. 
Carsten Horup fortalte, at flere vandhuller er på vej, for også at skabe nye levesteder for den sjældne løvfrø. Fisk og frøer trives nemlig ikke sammen, så frøvandhullerne placeres, så der ikke er forbindelse til bækken, hvor fiskene går op for at gyde. Målet er at skabe en helt ny bestand af løvfrøer, så man i fremtiden på lune forårsaftener kan høre løvfrøernes vedholdende kvækkekor

Deltagerne kunne ved selvsyn se, hvordan der er etableret en slags udposning på vandløbet, som skal fungere som gydeplads for brakvandsaborrer. Foto: Ulrik Jensen

Udvalgsformand Else-Marie Langballe-Sørensen holdt velkomsttalen for omkring 100 fremmødte og afslørede et nyt formidlingsskilt. Foto: Ulrik Jensen

Bækken er blevet genslynget. Foto: Ulrik Jensen

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar