Sunde gamle træer må lade livet på Oringe. Region Sjælland kalder det naturpleje; Danmarks Naturfredningsforening kalder det "uprofessionelt". Foto: Mille Holst

Gamle træer må lade livet eller skamferes i biodiversitetens navn

På Oringe er Region Sjælland gået i gang med ”naturpleje”, men i Danmarks Naturfredningsforening kalder man det snarere for ”uprofessionelt”. Her er man bekymret for den manglende hensyntagen til områdets meget gamle og værdifulde træer.

Oringe Region Sjællands Arealpleje er gået i gang med at ”pleje” de naturskønne arealer på Oringe. På skilte opsat ved stierne, der fører ud over pynten, informerer regionen om, at der ”findes mange gamle og værdifulde træer, som Region Sjælland ønsker at bevare til glæde for mennesker, dyreliv og biodiversitet.” 
Som en del af vedligeholdelsen har regionen henover vinteren både beskåret og fældet træer, og måden, det er gjort på, undrer Flemming Kruse fra Danmarks Naturfredningsforening. Han har været en tur forbi Oringepynten og beset de træer, der er blevet fældet.
- Det er rigtig ærgerligt at der er fældet gamle træer på Oringe. Det træ der ligger nedenfor gartneriet og lige ved stien er et ældgammelt bøgetræ. Det ser tilsyneladende friskt og sundt ud og på hvilket grundlag arealplejen har besluttet at træet skulle fældes er meget uklart, siger han til Sydsjællands Tidende og vil i regi af Danmarks Naturfredningsforening tage kontakt til regionen for at gøre dem opmærksomme på Oringes store naturværdier og de hensyn der bør udvises.
- Skoven på Oringe er af Miljøstyrelsen blevet udpeget som en særlig værdifuld skov der indeholder naturværdier der rækker ud over det gennemsnitlige og almindelige. Udpegningen er sket efter Skovlovens paragraf 25. Der er derfor en særlig forpligtelse til at varetage naturhensyn i driften. Udpegningen er sket på grundlag af Oringes mange meget gamle og værdifulde træer med en særlig høj biodiversitet, fortæller Flemming Kruse og fortsætter:
-  Hvis det fældede bøgetræ udgjorde en overhængende sikkerhedsrisiko, hvad jeg betvivler, og Arealplejen ønskede at sikre biodiversiteten, burde det have været klaret med en afkapning af sidegrene, medens trækroppen burde bevares stående. Kun på den måde kan biodiversiteten sikres for for eksempel spætter og lyskrævende svampe. Stående dødt, solbeskinnet ved er hvad der skal til. Et træ der rådner i en mørk skovbund er af langt mindre værdi. I øvrigt er der lagt et læs bøgebrænde tilside ved den gule lade, så tilsyneladende er det ikke det hele der overlades til biodiversiteten, siger Flemming Kruse og sukker.

Egnens tykkeste egetræ skamferet
- Hvad jeg næsten finder meget mere ufatteligt er, at Oringes største egetræ, og sandsynligvis Sydsjællands tykkeste egetræ, har fået afkappet en kæmpegren. Det er helt uvist hvad årsagen kan være. Den afsavede gren ser helt sund og rask ud, siger Flemming Kruse og er fuld af harme over skamferingen af træet.
- Nu har Arealplejen påført egetræet en kæmpeskade som aldrig vil kunne heles. Det er fandme uprofessionelt, siger han og kan ikke forestille sig, at grenen er fjernet af hensyn til de gåendes sikkerhed.
- Hvis det er af hensyn til de gående på stien, så kan man vel med rette sige, at når nu folk gennem de seneste 3-400 år har kunnet bukke sig for at komme under grenen, så kunne de nok og gøre det fortsat. 
Desuden er der flere nærmest parallelle stier på Oringepynten, hvorfor folk også ville kunne gå ad andre veje end lige præcis forbi det gamle egetræ.

Beskæmmende tendens
I Danmarks Naturfredningsforening er man altså ikke begejstret for naturplejen på Oringe, men det er ikke det eneste sted i vores område, der i øjeblikket kommer under saven. Vi har her i avisen tidligere fortalt om fældningen af træer i Kirkeskoven i Vordingborg og planerne om at fælde byens gamle kastanietræer på Voldgade.
- Jeg var også lige en tur omkring Vordingborg Stadion og det er også rystende hvordan man der behandler den gamle beplantning, siger Flemming Kruse og slutter:
- Offentlige ejere af natur har en særlig forpligtelse til at forvalte vores natur med alle nødvendige hensyn. Hvordan skal man dog kunne stille krav til private ejere når det offentlige tilsyneladende skalter og valter med vores uerstattelige natur.

Sunde gamle træer må lade livet på Oringe. Region Sjælland kalder det naturpleje; Danmarks Naturfredningsforening kalder det "uprofessionelt". Foto: Mille Holst

Mørkeaftegningerne i det gamle bøgetræ er helt naturlige fortæller Flemming Kruse og forklarer, at det hedder rødmarv og er gamle træers naturlige måde at imprægnere sig selv på. Foto: Mille Holst

Region Sjælland informerer på skilte besøgende på Oringepynteh om, at man henover vinteren fælder og beskærer områdets træer af hensyn til biodiversiteten. Danmarks Naturfrednbingsforening mener, man griber sagen helt forkert an. Foto: Mille Holst

Stammen på det store bøgetræ har ikke fået lov at blive stående, selvom den ikke fejler noget. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar