• www.henriks-hvidevarer.dk

Glæde over mere skånsom græsklipning

Sidste år gik Danmarks Naturfredningsforening på barrikaderne over den meget voldsomme og helt unødvendige slåning af grøftekanter, rabatter og naturarealer som Vordingborg Kommune udførte. Vores anstrengelser førte ikke til noget som helst – måske lige bortset fra at nogle af arealerne fik endnu en ødelæggende slåning.
I dette forår rettede Danmarks Naturfredningsforening igen en henvendelse til Vordingborg Kommune, i håbet om at sidste års massakre på blomster, bier og sommerfugle ikke skulle gentages endnu et år. Vi blev indbudt til et møde, hvor vi fremlagde vores ønsker til kommunens græsslåning – både nogle her og nu forslag og nogle ønsker på længere sigt. Kommunens repræsentanter var imødekommende og lydhøre og vi aftalte at mødes igen senere på året og komme videre med sagen.
Nu, her omkring 1. juli, kan vi med glæde konstatere, at de arealer som vi konkret pegede på har undgået slåning. De fremstår derfor med et pænt blomsterflor og med et summende liv af bier og sommerfugle. Så hvis nogen syntes DN var for hysteriske sidste år, så tag ud og se på hvordan arealerne nu kommer naturen til gode, uden at der er gået på kompromis med anvendelse, fremkommelighed eller sikkerhed. Helt konkret pegede Danmarks Naturfredningsforening på større sammenhængende arealer i Nyråd ved Rævebakken, Kløften og Vintersbølle Strand, arealer omkring Næstvedvej vest for Vordingborg, arealer ved TV-Øst samt Nyrådsvej mellem Vordingborg og Nyråd. 
Danmarks Naturfredningsforening vil gerne takke Vordingborg Kommune for en foreløbig imødekommelse af vores ønsker for naturen i vores kommune. Vi er sikre på, at mange er glade for den mere skånsomme pleje af vores allesammens natur som nu er startet op.
Vi er klar over, at der er mange traditioner knyttet til den kommunale græsklipning og at omstilling tager tid. Men vi er også i en tid hvor der skal tages særlig vare på natur og miljø i vores hverdag. En skånsom pleje af kommunens grøftekanter, rabatter, parker og grønne områder ligger lige for, og koster ikke noget – kun lidt velvilje. Danmarks Naturfredningsforening er glade for at have bidraget til en lille omstilling og ser frem til endnu flere blomstrende grøftekanter og grønne områder til næste år. Vi glæder os til at deltage i den fortsatte udvikling af naturen i Vordingborg Kommune.

 

Flemming Kruse (Næstformand i Danmarks Naturfredningsforening i Vordingborg Kommune)
Udsigten 8
4760 Vordingborg

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar