Ved indgangen til Aggerhus plejecenter står to blomsterkrukker primært med visne stauder og sommerblomster. Byens blomsterlaug foreslår, at den overtager pasning og vedligeholdelse af kummerne fremover. Foto: Mille Holst

Glemte blomster i Bårse?

Bårses blomsterlaug vil have gjort noget ved de visne blomster foran byens plejecenter og foreslår, at byens blomsterlaug overtager ansvaret for blomsterne.

Bårse Ved indgangen til Aggerhus plejecenter står to blomsterkrukker, som plejecentrets personale vander, men som Vordingborg Kommunes driftsafdeling har plantet til. Borgere i Bårse mener, at kommunen har glemt de to blomsterkrukker.
Et blomsterlaug i Bårse vedligeholder byens øvrige blomsterkummer. I efteråret er disse blebet plantet til med georginer, fremfor sommerblomsterne, der forlængst er visnet bort. Men det er stadig de visne blomster, der står i kummerne ved plejecentret, og det synes ”Blomster Karen” fra den lokale borgerforening er et trist signal at sende til beboere og besøgende på plejecentret. Hun så gerne, at borgerforeningens blomsterlaug også fik lov at skifte blomsterne her og vil såmænd slet ikke have noget imod, hvis ansvaret for pasningen og vedligeholdelsen af kummerne  helt overgår til byens blomsterlaug, hvis blot kommunen vil plante dem til. 
Dette forslag er Helene Vinther Seidler i Vordingborg Kommunes afdeling Trafik Park og Havne ikke afvisende overfor. Hun præciserer dog, at kommunen sælger de tilplantede blomsterkummer til Aggerhuscentret, som efterfølgende står for den daglige pasning. Hvis blomsterlauget i Bårse ønsker at overtage pasningen af blomsterkummerne og eventuelt tilplantningen af dem, skal de sålkedes henvende sig på plejecentret.
- Det er Aggerhus’ beslutning hvert år, om de ønsker at købe blomsterkummer af Trafik Park og Havne. Blomsterlauget bør derfor gå i dialog med Aggerhus, hvis der skal indgås pasningsaftale, siger Helene Seidler til Sydsjællands Tidende.
Skulle Aggerhus Plejecenter fastholde aftalen med kommunen om at modtage tilplantede blomsterkummer, så skal man ikke gøre sig forhåbninger om ekstra tilplantninger i løbet af året.
- I forhold til det generelle blomsterprogram er der ingen planer om at indføre ekstra indplantning i løbet af sæsonen. Udgangspunktet for det generelle blomsterprogram er at sammensætte arterne i kummer og ampler på en måde, så vi sikrer blomstring og vitalitet i kummerne længst muligt, fortæller Helene Vinther Seidler.
Blomstersæsonen for i år er ved at være slut, og Vordingborg Kommune er i fuld gang med at hente de mange blomsterkummer rundt om i byerne ind for vinteren. Borgerforeningens blomsterlaug i Bårse har således det meste af vinteren til at tale med Aggerhuscentret om en eventuel overtagelse af plejehjemmets blomsterkummer ved hovedindgangen.

Ved indgangen til Aggerhus plejecenter står to blomsterkrukker primært med visne stauder og sommerblomster. Byens blomsterlaug foreslår, at den overtager pasning og vedligeholdelse af kummerne fremover. Foto: Mille Holst

De øvrige blomsterkummer i byen står byens blomsterlaug allerede for. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar