Carsten Gliese viser her, hvordan kørestolsbrugere de seneste 11 måneder har måttet ud på cykelstien - både for at kunne komme til at trykke på knappen for grønt lys - som ikke kan nås fra fortovet, der har bulet asfalt midt i en voldsom hældning - og for at komme videre til næste fodgængerfelt. Det tvang cyklister ud på kørebanen. Når en kørestol desuden kommer nordfra og skal holde stille ved lyskrydset ved Rampen, er hældningen meget stejl.Carsten Gliese bruger kræfter på ikke at falde forover og ud af sin kørestol.
- Det er så ubehageligt, siger han.
Efter henvendelser fra Sydsjællands Tidende har Banedanmark lavet opkørslerne, så kørestolsbrugere nu kan komme både op og ned fra fortovene. Foto: Mille Holst

Glemte hensyn til handicappede

Handicaprådet og Vordingborg Kommune har indkaldt Banedanmark til møde om de manglende handicaphensyn på den nye del af Næstvedvej mellem Kuskevej og Boulevarden.

Vordingborg I lokalplanen for området med den Ny Næstvedvej står det, at nye anlæg skal tage udgangspunkt i Vejdirektoratets håndbog i ”Fællesarealer for alle”. Det vil sige at den nye vej skal tage hensyn også til handicappede, og det har Banedanmark tilsyneladende glemt. Vi har spurgt, hvorfor, man ikke har arbejdet udfra denne håndbog, når nu det specifikt står i lokalplanen, men har i skrivende stund ikke kunnet få svar fra Banedanmark.

Ny vej skaber undren
I sidste uges udgave af Sydsjællands Tidende kunne man i et debatindlæg fra Banedanmarks projektdirektør Klaus S. Jørgensen ellers læse, at Banedanmark har været på besøg på den ny jernbanebro på Næstvedvej i Vordingborg, hvorefter man har lavet ”en midlertidig løsning med asfaltbelægning, så der ikke længere er kanter, der skal forceres”. Dén udmelding har undret flere læsere, og vi tog derfor med en kørestolsbruger ud for at besigtige vejen. Den viste sig at være helt umulig at færdes på for kørestolsbrugere 
- Hvor er Handicaprådet i Vordingborg? Hvorfor råber de ikke op? Og Ældrerådet, hvorfor råber de ikke op?, spørger Carsten Gliese, da han viser os, hvordan vejstrækningen er at færdes på som kørestolsbruger.

En misforståelse
I januar 2018 blev den ny del af Næstvedvej taget i brug med snoreklip og broløb, men først efter henvendelser fra Sydsjællands Tidende i sidste uge, har Banedanmark været ude på strækningen for at udbedre den for kørestolsbrugere. På spørgsmålet om, hvorfor man tidligere påstod, at man allerede havde udbedret manglerne, selvom dette ikke var tilfældet, forklarer Banedanmark i et skriftligt svar til avisen:
- Det beror desværre på en misforståelse.
Banedanmark troede kun der var problemer i krydset Boulevarden/Ny Næstvedvej, hvorfor man kun her udbedrede forholdene for kørestolsbrugere. 
- Det er selvfølgelig meget beklageligt, at vi ikke har gjort vores ’hjemmearbejde’ godt nok, skriver Banedanmark. 

Blinde på kørebanen
Noget Banedanmark dog fortsat ikke har gjort noget ved er forholdene for svagtseende og blinde.
I fortovene er lagt markeringer til blinde, som viser, hvor de kan gå over. Problemet med disse markeringer er, at de leder blinde over vejen udenfor fodgængerfeltet - og på en af overgangene i krydset fra Elmeallé til Kuskevej ledes blinde direkte ind i en lygtepæl. De forventes at gå skråt over vejen, hvilket dog ikke er markeret i belægningen.
Trods gentagne henvendelser både direkte og gennem Bandedanmarks presseafdeling har det ikke været muligt at få en kommentar fra Banedanmarks projektdirektør Klaus S. Jørgensen om, hvorfor man ikke har fulgt lokalplanen og sørget for hensynet til svagtseende og blinde.

Lokalplan kræver hensyn
Fordi Vordingborg Kommune har en lokalplan for området, der siger, at denne nye vej skal tage hensyn til handicappede og følge Vejdirektoratets anlægshåndbog i ”Fællesarealer for alle” har Vordingborg Handicapråd været inde over Næstvedvejsprojektet fra dets første projektering - blot ikke i selve anlægsfasen. Vi har derfor bedt Anders J. Andersen, der er tilgængelighedsansvarlig i Vordingborg Handicapråd kommentere de nuværende forhold:
- Det er jo ret alvorligt det her. Det er ikke sikkert at færdes alle steder. Men det er sikkert ved Valdemarsgade og Boulevarden, siger han og fortsætter:
- Jeg kan simpelthen ikke gennemskue det, jeg ser i dag, men det må jo være fordi, det ikke er færdigt.

Indkalder til møde
Anders J. Andersen har rejst sagen i Vordingborg Kommunes Plan og Teknik udvalg, hvilket har ført til, at der ”indenfor den nærmeste fremtid” skal holdes et møde mellem kommunen og Banedanmark for at få etableret de handicaphensyn, som pt mangler.
- Jeg har fulgt udviklingen hele vejen igennem og har ikke været tilfreds, men vi har et møde indenfor den allernærmeste fremtid mellem de involverede parter, siger Anders J. Andersen.
Udover de helt konkrete løsninger, der må på bordet for at gøre de to kryds sikre at færdes i for handicappede, er også problemerne med hældningen, der er blevet voldsommere end først planlagt, simpelthen fordi broen er blevet noget højere end først beregnet.
- Der er ikke nogen, der er stolte af det her. Lokalplanen skal holdes, siger Anders J. Andersen, der håber, at det kommende møde vil sikre trafiksikkerheden for alle trafikanter.
 

 

Retningslinier:

I Vejdirektoratets anlægshåndbog ”Fællesarealer for alle”, som Vordingborg Kommune har skrevet ind i lokalplanen, fremgår det, at blinde og svagtseende skal have kantsten ved fodgængerfeltet mens kørestolsbrugere ingen kant må have - altså en såkaldt nul-kant. Begge skal være placeret indenfor fodgængerfeltets bredde. Desuden skal retningspilene til blinde og svagtseende følge hele strækningen fra kantsten til fortovets bagkant, så blinde opdager dem uanset hvor på fortovet, de færdes.
Der er desuden nogle krav til højden på kantsten, afstanden mellem pilefeltet (som har aflange felter) og opmærksomhedsfeltet (nopret overflade).

Tema: 
Ny Næstvedvej

Carsten Gliese viser her, hvordan kørestolsbrugere de seneste 11 måneder har måttet ud på cykelstien - både for at kunne komme til at trykke på knappen for grønt lys - som ikke kan nås fra fortovet, der har bulet asfalt midt i en voldsom hældning - og for at komme videre til næste fodgængerfelt. Det tvang cyklister ud på kørebanen. Når en kørestol desuden kommer nordfra og skal holde stille ved lyskrydset ved Rampen, er hældningen meget stejl.Carsten Gliese bruger kræfter på ikke at falde forover og ud af sin kørestol.
- Det er så ubehageligt, siger han.
Efter henvendelser fra Sydsjællands Tidende har Banedanmark lavet opkørslerne, så kørestolsbrugere nu kan komme både op og ned fra fortovene. Foto: Mille Holst

I krydset ved Elmeallé/Næstvedvej/Kuskevej ledes blinde over vejen op til halvanden meter udenfor fodgængerfeltet. Desuden står der en lygtepæl, der hvor de havner, hvis de går lige over vejen.
Kørestolsbrugere kunne indtil i torsdags ikke bruge fodgængerfeltet på grund af høje kantsten og manglende opkørsler. I 11 måneder de måttet køre på kørebanen. Foto: Mille Holst

Knappen til lyskrydset sidder på den gale side af pælen og på grund af en elføring tværs over fortovet, må kørestolsbrugere ud på cykelstien for at komme om på den anden side af pælen og trykke på knappen for at få grønt lys.
Foto: Mille Holst

Illustration fra Vejdirektoratets håndborg i anlæg af ”Fællesarealer for alle”, som viser, hvordan kantsten, glidende overgange og markeringer til blinde skal laves. I håndbogen er desuden angivet mål på højder og afstande.

Tilbage til forsiden

Kommentarer

Jeg har som cykel bruger af broen og hele området omkring stationen lægen haft lyst til at lave et opslag på Facebook i gruppe "Den politiske samtale i Vordingborg" med billede dokumentation af det værst tænkelige vejarbejde ever. Det er af grotesk dårlig kvalitet, værker ikke engang 1/2 færdigt men 1/4 færdigt. Det er uigennemtænkt i forhold til cyklister og der er fejl og mangler der skriger til himlen. Det minder mest af alt om et fattigt forsøg i et østland tilsat en stor gang patwork klatteri med asfalt og streghvidt. Kanter og bump så man skal have nyrebælte på eller bliver stærkt inspireret til at køre ulovligt=helt uden for cykelstien. Broen og hele området omkring den er endnu et fejlslagen ressource krævende byggeprojekt i Vordingborg kommune. En skændsel og fuldstændig uforståeligt.

Tilføj kommentar