• www.henriks-hvidevarer.dk

Godt gang i nedrivninger

Det kaldes ”landsbyfornyelse”, når ældre ejendomme opkøbes og nedrives for kommunens regning, via statlige midler, og nu har Vordingborg gjort op, hvad der lavet mellem 2015 og 2018. Her er 12 ejendomme blevet opkøbt og nedrevet og de fleste tomme grunde er solgt til naboer. Desuden er 19 ejendomme revet ned på kommunal regning, men efter aftale med private ejere. Der er dog også 47 ejendomme, der har fået tilskud til renovering. Samlet er der brugt knapt 4,2 millioner på projektet, der er blevet populært flere steder i landet.
En nylig undersøgelse af effekterne for nedrivning af disse huse viser dog, at det ikke har nogen positiv indflydelse på hverken tilflytning eller priser på de resterende ejendomme i et område.
 

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar