• www.henriks-hvidevarer.dk

Omkring 500 tilhørere deltog i høringen om et udrejsecenter på Lindholm. Foto: Mette Neerup

Høring om Lindholm trak 500 borgere

De mange fremmødte forventede at blive klogere på projektet og gå hjem med svar på de mange spørgsmål, der siden vedtagelsen i december, har presset sig på i lokalbefolkningen.

Stege Scenen var sat. 500 interesserede mødt op. Panelet besat af Vordingborgs borgmester, Mikael Smed (S), chefpolitiinspektør Lars Harvest, politidirektør Lene Frank, Dansk ornitologisk forening ved Michael Thelander, turistforeningen ved Nils Natorp, Bording lokalråd ved Evald Asp og ordstyrer, tidligere borgmester Knud Larsen (V), der dirigerede sine mikrofonholdere rundt til de mange spørgende, med hård hånd.
Alle paneldeltagere forelagde deres respektive bekymringer og udfordringer i forhold til realisering af udrejsecentret på Lindholm og derefter kunne tilhørerne få luftet deres spørgsmål, der stort set alle var baseret på frygten for, hvordan den omhandlende gruppe menneskers tilstedeværelse vil influere på vores lokalsamfunds trivsel, tryghed og turisme.
Der herskede bred enighed om, at det er et dårligt projekt.  Især det økonomiske aspekt vandt fælles opbakning. 
- Forhåbentlig gør den økonomiske udfordring det mindre attraktivt, sagde Vordingborgs borgmester, Mikael Smed, der sammenlignede kampen for omstødningen af beslutningen, som ”Davids kamp mod Goliath”. 
- Det er en alt for hurtig beslutning. Og hvad er i det hele taget problemstillingen? Er det kapacitet? For så vil vi gerne være behjælpelige, men ikke med den her dyre og dårlige løsning, erklærede han.

Grund til bekymring?
Det ukendte giver altid rum for frygt og fordomme. Sådan var det også for området omkring Kærshovedgård, der huser et udrejsecenter. Evald Asp fra Bording lokalråd har haft både positive og negative erfaringer med sit lokale udrejsecenter. De positive har dog fyldt mest. 
- På Kærshovedgård ser vi et bredt spektrum af problematikker og nationaliteter, siger Evald, der samtidig understreger vigtigheden af at skille grupperingerne og ikke tilføre flere til Kærshovedgård. Han påpeger videre, at han aldrig har nævnt Lindholm som mulighed og i øvrigt mener at det i højere grad kan smadre de mennesker, der bliver placeret der og at det vil være mere hensigtsmæssigt at ruste dem til at kunne fungere i deres hjemland, når de rejser der til igen.
Spørgsmålet om utryghed og politiets rolle fyldte meget. De to politifolk redegjorde for størrelsen af bemanding og materiel til rådighed og understregede at sikkerhedsrisikoen vil blive taget alvorligt. Samtidig blev det dog også nævnt at indsatsen først kan afmåles, når de har mere information at gøre med og desuden har besigtiget øen.

Blev vi klogere?
Efter høringen var der lidt snak i forhallen blandt de fremmødte borgere. 
- Jeg kom for at vise ansigt og vise min støtte i forhold til at projektet ikke gennemføres, udtalte Shahryar Khonsari, der bor på Møn. 
- Jeg synes dog ikke at vi fik nogle oplysninger i dag, som vi ikke havde fået i forvejen, fortsatte Shahryar, der oprindeligt kommer fra Iran. Han følte sig hensat til sit eget lands diktatoriske ledelse, da det her projekt blev besluttet i Folketinget uden at høre den lokalbefolkning, der involveres. 
- Jeg troede, vi havde demokrati i Danmark, siger han og undrer sig over, hvordan det kan være at man i et land som Danmark, der forsøger at komme ghettodannelse til livs, vil samle de her mennesker, der har det dårligt, på en lille ø.
Sammen med Shahryar, står Gitte Hansen, der til dels deler denne opfattelse. 
- Jeg er da også imod udrejsecentrets placering, siger Gitte Hansen, der synes at høringen ikke helt gav det ønskede udbytte. 
- Jeg synes, der mangler kendte bevæggrunde for beslutningen og paneldeltagerne har hver deres agenda. - Alle er jo enige om at det er en dårlig løsning, men jeg tænker også menneskeligt her. De mennesker, der skal bo derude, bliver da ikke mere menneskelige af det, siger hun.

Legitime gæster
En anden tilhører, der også mente at det menneskelige aspekt i debatten mangler, var Søren Pind Jensen bosat i Kalvehave. Han påpegede at den gruppe mennesker, som lokalbefolkningen frygter at skulle forholde sig til, er vores legitime gæster. 
- Det her er en international sag og menneskerettighederne er på spil, påpegede han og ærgrede sig over, at der ikke var et sundhedsfagligt personale tilstede i panelet, som kunne have tilført debatten viden om, hvad der sker med mennesker, der bliver isoleret på en øde ø. 
- Vi er rustet til at udføre det stykke arbejde, det vil være at håndtere disse mennesker, men det vil selvfølgelig kræve et tæt samarbejde med politi, fortsatte Søren Pind Jensen, der samtidig pointerede, at vi skal beskytte det gode navn og rygte vi har i verden, og ikke sætte det overstyr i forsøget på at beskytte vores lokale interesser. 

Kampen fortsætter
Medlem af foreningen Møn Nu, Flemming Tejners afsluttede aftenens høringsmøde med at sige tak til alle de fremmødte både i panelet og i salen. Han remsede op alle de steder, der kan søges information om projektet og erklærede at kampen fortsætter på mange niveauer og i forskellige regier.
 

Tema: 
Lindholm

Omkring 500 tilhørere deltog i høringen om et udrejsecenter på Lindholm. Foto: Mette Neerup

Ida Holst (tv.), Shahryar Khonsari og Gitte Hansen (th) fra Møn er modstandere af, at et udrejsecenter bliver placeret på en øde ø. - Jeg tænker på det menneskelige aspekt og ser det ikke her, sagde Gitte Hansen eksempelvis efter høringen. Foto: Mette Neerup

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar