Sydsjællands Tidende - Hele ugens avis for Vordingborg Kommune og Nordfalster
Facebook

Få de lokale nyheder på

Facebook logo

Kontakt

Logo for Sydsjællands Tidende
Torvestræde 4 
4760 Vordingborg 
Tlf. 5537 0009 
Fax 5534 0011

- Priser
- Annoncebestilling

- Kontakt os

OnlineAvis
Happydays bannerannonce
Anne Bonde Andersen, viceskoleleder på Nr. Vedby skole og afdelingsleder for skolens autismeteam. Foto: Mille Holst

Her kan man være den, man er

På Nordfalster er inklusion ligeså meget mellem to autismeklasser som det er mellem børn med og uden en diagnose. Det vigtigste er, at den enkelte trives og udvikler sig, og at man lærer at bruge sine styrker.

 

Nr. Vedby skole på Nordfalster har siden 2006 haft et særligt skoletilbud til børn med autisme. Det har den seneste skolereform ikke ændret på. - Vi har i over ti år opbygget en stor faglig ekspertise, fortæller viceskoleleder og leder af autismeteamet, Anne Bonde Andersen, der er glad for, at man fra politisk side valgte at bibeholde autismeafdelingen på skolen og dermed også holde den faglige viden om autisme samlet ét sted.

- Vi ser de enkelte elever, som de er, og træner alt det, de ikke er så gode til, fortæller hun. Der er således også sanse- og socialfag på skoleskemaet i autismeafdelingen på lige fod med traditionelle skolefag. Børnene lærer for eksempel at handle, at benytte offentlig transport og så videre.

 

Inklusion

Som andre steder i landet er ordet ”inklusion” også i Guldborgsund kommune et nøgleord. Anne Bonde Andersen fortæller, at her også er en gruppe af børn med autisme, som går i den almindelige distriktsskoles klasser uden støtte.

De børn, der er blevet visiteret til autismeafdelingen på Nr. Vedby skole, skal - i det omfang, de kan magte det - inkluderes med de ”almindelige” elever.

- Vi inkluderer på alle alderstrin, men alle skal have mulighed for at trække sig tilbage, fortæller Anne Bonde Andersen, der således  især forsøger at give dem nogle fællesskaber på tværs. Men altid med udgangspunkt i den enkelte elev.

- Nogen bliver aldrig inkluderet, andre har tilknytning til en almenklasse, men alle deltager i skolens store fællesskab med motionsdag, morgensamlinger, første- og sidste skoledag, julefodboldturnering og så videre, fortæller Anne Bonde.

- Nogen gange sidder der to med høreværn på et sted. Sådan er det. Det har de altid været vant til her. Det er et hensyn, der skal tages, for at de kan være med.

Men Anne Bonde Andersen præciserer, at inklusion ikke kun handler om at skabe fællesskaber med elever uden diagnoser.

- Inklusion kan også være mellem to autismeklasser.

 

Daglig kontakt 

Autismeafdelingen er i tæt kontakt med samtlige forældre til elever med autisme - som regel på skrift - gerne hver dag. På den måde bliver forældrene altid informeret om, hvad barnet har oplevet i løbet af sin skoledag. Har der været konflikter, ændringer i skoleskemaet og lignende. Det gør det nemmere for både personale og  forældre at tage hensyn til barnets behov lige netop dén dag. 

 

Ser på fællesskaber

På Nr. Vedby skoles autismeafdeling er børnene mere inddelt efter, hvem de kan få et socialt fællesskab med, mere end efter alder eller faglige kompetencer.

- Alle bliver alligevel undervist individuelt, fortæller Anne Bonde, der mindst én gang om året sammen med lærerne kigger på klassesammensætningen, så man er sikker på at holdet fungerer for alle. Men elever kan sagtens flyttes fra én klasse til en anden i løbet af året.

- Når en elev udvikler sig ekstra meget og vokser fra de andre, så flytter vi vedkommende til en klasse, hvor barnet nu passer bedre. Det gøres løbende, pointerer Anne Bonde.

- Det er vigtigt at se den enkelte, fortsætter hun og præciserer:

- Vi gør noget ens for alle men med særlige hensyn til den enkelte.

 

Stor forskellighed

- Børn med autisme er lige så forskellige som alle andre børn. Det skal man huske, siger Anne Bonde Andersen og præciserer:

- Nogen har særlige evner, andre er mentalt retarderede.

Skoletilbuddet skal derfor være meget forskelligt fra barn til barn, men nøgleord for dem alle er struktur og forudsigelighed.

- Hvis ikke man har sådan et tilbud her, så oplever man ofte, at de ikke kommer i skole, fortæller viceskolelederen, der kender eksempler fra hele landet, hvor børn med autisme presses ind i den almindelige folkeskole uden støtte, hvilket resulterer i at de helt opgiver at gå i skole. 

- Vi arbejder hele tiden på at udvikle tilbuddet, så børnene trives og udvikler sig mest optimalt, siger hun. 

 

Fra barn til voksen

Én af de ting, Anne Bonde Andersen ønsker sig for skolens autismeafdeling er, at den i fremtiden også vil kunne tilbyde 10. klasse.

- Det er problematisk, at vi ikke har 10. klasse, for der er et slip, når de kommer herfra, siger hun og fortsætter:

- Mange drenge er lidt senere i udviklingen og mangler derfor ofte det 10. skoleår. 

Hun foreslår eksempelvis, at man måske skulle kunne gøre det muligt at tage afgangsprøven over to år.

Når eleverne er færdige med folkeskolen, er der forskellige tilbud. De kan enten tage en STU-uddannelse (Særlig tilrettelagt uddannelse, red.) i Guldborgsund kommune eller tage på Næstved Gymnasium, hvor der er en afdeling for unge med autisme. Anne Bonde håber, at det også indenfor nogle få år bliver muligt at tage en gymnasial uddannelse indenfor kommunens egne grænser. Der er ifølge hende i al fald kontakt mellem gymnasiet og kommunens forvaltning.

 

 

 

Et livslangt handicap med værdi for samfundet

Mange mennesker med autisme kan noget helt særligt, som vi andre aldrig kan lære. Derfor skal samfundet lære at værdsætte deres særlige evner.

 

 

kommunen - Autisme er et livslangt handicap. Det er ikke noget man lige slipper for igen, fortæller Anne Bonde Andersen, der er afdelingsleder for autismeteamet på Nr. Vedby skole på Nordfalster. Derfor ser skolen det som sin opgave at lære børnene at klare sig i samfundet. De lærer at handle, at tage offentlig transport, at lave mad og lignende samtidig med at de undervises i traditionelle skolefag.

For Anne Bonde er det vigtigt, at man ikke bare opbevarer de børn, der har særlige behov, men at man giver plads til dem i samfundet, også når de bliver voksne. Men ifølge Anne Bonde Andersen kan vi blive bedre til at se den enkeltes kompetencer og muligheder for at bidrage til samfundet. 

- Mennesker med autisme skal bruge de evner, de har, men have mulighed for at trække sig fra de sociale fællesskaber, som de ikke kan rumme, siger hun. For eksempel kan nogle autister lynhurtigt gennemskue, hvor en fejl findes i en softwareprogrammering. En fejl andre vil skulle lede meget længe efter - hvis de overhovedet vil kunne finde den.

- Det er en forfærdelig tanke, at nogle sidder med uudnyttede kompetencer.  De skal være et bidrag til samfundet fremfor ikke at bidrage, mener Anne Bonde, der også synes, at det er vigtigt at børn med autisme undervises på den almene skole. Dels fordi alle børn og voksne ifølge hende har brug for nogen at spejle sig i, og her er det vigtigt, at samfundets mangfoldighed er afspejlet. Dels er det sådan, vi alle sammen i dagligdagen bliver bedre til at tage hensyn og værdsætte både forskelligheden og hinandens særlige styrker og svagheder.

 

 

FAKTA:

• Nr. Vedby skole er en et-sporet skole med både en almindelig skoledel og en afdeling for børn med autisme. Desuden er sfo og daginstitution integreret i skolen. 

• I 2006 var der kun en lille håndfuld elever med autisme på skolen. I dag går der 40 børn med den diagnose på skolen. De er fordelt på i alt seks klasser fra 0.-9. klasse.

• Skolen har 200 børn i den almene skole, 40 børn i autismeafdelingen og 70 børn i daginstitutionen.

 

INTRO: 
Der er stor forskel på kommunernes tilbud til børn med særlige behov. Sydsjællands Tidende kigger nærmere på Vordingborg og Guldborgsund kommuners tilbud. 
I forrige uge kiggede vi på Vordingborgs Bridge-projekt. I denne uge ser vi nærmere på Guldborgsund Kommunes tilbud til børn med autisme.Kommentar

Indsend kommentar

Bemærk: Alle anonyme indlæg vil blive slettet
Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Billed-CAPTCHA
Indtast tegnene som vises på billedet.
Seneste gallerier
  • FOTOS:...
  • FOTOS: Vordingborg...
  • FOTOS: Discofest for...
  • FOTOS: Møns...
Kommende arrangementer
26.
Sep
Fra museets gemmer Køng Museum
26.
Sep
Tommy og Tanne, foredrag v/Tom Buk-Swienty KulturArkaden
26.
Sep
Åben valgcafé Danske Handicaporganisationer
27.
Sep
Fra museets gemmer Køng Museum
27.
Sep
På job med kroniske smerter Gigtforeningen
27.
Sep
Reception, 25 års jubilæum Mona Sørensen Bisca
28.
Sep
Fra museets gemmer Køng Museum
28.
Sep
Besigtigelse, Vordingborg Nord Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne
28.
Sep
Åben debat Enhedslisten Vordingborg
28.
Sep
Modeshow Ivy Women Vordingborg