• www.henriks-hvidevarer.dk

Frederik Backhaus har besluttet at lade græsset og ukrudtet stå i sin have af hensyn til biodiversiteten. En del af den vil han desuden plante til med træer. Det sker alt sammen for at bidrage til at hjælpe CO2-regnskabet på rette vej. Foto: Mille Holst

Hjælp klimaet - få gratis frugttræer

Kalvehave Lokalråd har skrinlagt sin udviklingsplan og besluttet istedet at give gratis æbletræer til områdets beboere. 

Kalvehave Den unge svenske klimaaktivist Gretha Thunberg har det seneste år harseleret over, at verdens voksne befolkning ikke for længst har løst verdens klima problemer. Det har sat tankerne igang hos Frederik Backhaus, der for nylig er blevet valgt ind i Lokaludvalget i Kalvehave.
- Mange synes, at det må FN eller EU eller andre løse, men hvad kan jeg egentlig gøre,  spørger han og fortsætter:
- Hvis der kan skabes ny skov på et areal svarende til USA er problemet ifølge forskerne løst.
Derfor har Lokalrådet i Kalvehave og Omegn besluttet at bruge sine midler på at give gratis æbletræer til borgere i Kalvehave, og her håber man, at ideen vil brede sig til andre steder.
- Tager du udgangspunkt i folks private haver i hele Europa, så er det alligevel et stort areal, siger Frederik Backhaus, der samtidig arbejder på en database, der skal indeholde informationer om hvert af de frugttræer, der bliver plantet under dette projekt, så man over tid kan regne på, hvilken effekt træerne har på det samlede C02 regnskab.
- Nogen vil måske sige, at det ikke batter en skid, men så find selv på noget, siger Frederik Backhaus, der synes, det vigtigste er, at man gør et eller andet, for vi har alle et ansvar for at vende udviklingen.

En ekstra gevinst 
Det eneste, man som borger i Kalvehave forpligter sig til, hvis man vil modtage et frugttræ, er, at man tager billede af sin have før træet bliver plantet og efter, det er kommet i jorden. Derefter skal Lokalrådet have et billede hvert år med info om træets tilstand.
At det er netop æbletræer, Lokalrådet investerer i, skyldes, at de desuden er gode for insekter og bier i naturen og samtidig kan ejeren hente sin frugt i egen have frem for at skulle bringe den hjem fra supermarkedet.
Frederik Backhaus havde oprindelig også tænkt sig, at det kunne være pæretræer, borgerne kunne få, men det blev han frarådet på planteskolen.
- For klimaet har ændret sig for meget. Der går simpelthen sygdom i dem, fortæller han.

Fra LUP til LAP og klima
Pengene til de gratis æbletræer kommer blandt andet fra de projekter, der har været beskrevet i den lokale udviklingsplan (LUP) for Kalvehave.
- Den har vi skrinlagt, siger Frederik Backhaus og fortæller at lokalrådet istedet har lavet en LAP (Lokal afviklingsplan). På grund af regeringens planer om at lægge et udrejsecenter for kriminelle asylansøgere på øen Lindholm udfor Kalvehave, ser lokalrådet ingen idé i at udvikle området pt. Men derfor kan man jo godt gøre noget godt for miljøet, mener Frederik Backhaus.

Starter med en selv
- Hvis man kører henover Møn, så er det marker og haver allevegne. Det er først, når man kommer helt ud til skoven og klinten, at naturen ånder igen, mener Frederik Backhaus, der ikke lægger skjul på, at han ikke er tilhænger af sprøjtemidler og konventionel dyrkning af naturen.
- Marker er ikke natur, det er naturudpining, siger han og fortsætter:
- Hvis vi starter med at feje for vores egen dør og gør vores egne haver mere naturlige, så kan vi bagefter pege fingre af landbruget, siger han og fortæller, at han derfor nu selv er gået igang med at ”omlægge” sin egen have. Græsplænen bliver ikke slået, men får lov at stå med ukrudtsblomster og en stor del af hans have bliver plantet til med træer. Fremover kan han nøjes med at slå græsset med le et par gange om året.
- Det er åndssvagt at gå og slå græs, når man istedet kan have en smuk eng, siger han og glæder sig samtidig over, al den tid, han sparer ved ikke at skulle holde haven som en park. Han fortsætter:
- I stedet for at se ukrudt som et problem, så se på det som noget dejligt, noget der giver diversitet.
Helt igennem naturhave får han dog ikke lov at have. Hans hustru vil nemlig stadig gerne have en lille slået græsplæne at færdes på - ligesom naboerne - så haven bliver delt op. Men børnenes fodboldbane er annulleret - de må mødes med andre børn på banerne ved Kalvehave skole fremfor at spille alene hjemme.
- Det skal starte et sted, slutter han.
 

Fakta
• Bor du i Kalvehave Lokalråds område, kan du få et gratis æbletræ ved at henvende dig per mail til Lokalrådet på email: frederikbackhaus@gmail.com 

Frederik Backhaus har besluttet at lade græsset og ukrudtet stå i sin have af hensyn til biodiversiteten. En del af den vil han desuden plante til med træer. Det sker alt sammen for at bidrage til at hjælpe CO2-regnskabet på rette vej. Foto: Mille Holst

Frederik Backhaus, der er kommet med i Kalvehave Lokalråd, vil have flere træer og en mere engagtig have fremfor kortklippet græsplæne og klippede buske. Altsammen for at give bier og insekter bedre levevilkår og mindske CO2. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar