Kommer du gående ad Algade er det måske så som så med sikkerheden. De flytbare møbler er placeret midt på gangstien og tvinger de gående til siderne: Enten ud på vejen eller meget tæt på det ene hoppe-hul. Foto: Mille Holst

Hoppe-huller var lovlige i 2016 - men ville aldrig blive godkendt i dag

Hoppe-hullerne på Borgertorvet i Vordingborg er elsket af børn, der hopper på dem, og hadet af gående, der er faldet i dem. De små trampoliner  ville i dag aldrig blive godkendt som de er nu, men da projektet blev godkendt var de ikke ulovlige.

Vordingborg Nye regler betyder, at man i dag aldrig ville tillade etablering af ”hoppe-huller”, som dem der er lavet på Borgertorvet ved Algade i Vordingborg. Imidlertid er de små trampolinhuller planlagt og godkendt tilbage i 2016, og dengang var de ikke ulovlige.
Det er ændringer i Byggereglementet, der gør den store forskel. Med Byggereglement 2018 (BR18) er legeredskaber som trampoliner kommet med, og det betyder reelt, at i det øjeblik, man opstiller legeredskaber til børn, så skal området betegnes som en legeplads og dermed gælder regler for legepladser. Det fortæller direktør i Nordisk Legepladsinstitut, Einar Jon Skulason Hansen, til Sydsjællands Tidende.

Det afgørende tidspunkt
Hoppe-hullerne på Borgertorvet i Vordingborg er planlagt og godkendt i 2016, hvor BR15 var gældende. 
- Det er ansøgningstidspunktet, der afgør hvilket reglement, der følges, forklarer Mette Christensen der er fagchef i kommunens afdeling for Byg Land og Miljø.
Selvom selve anlægget af hoppehullerne således først er sket i 2019, efter at et nyt byggereglement er trådt i kraft, er kommunen kun forpligtet til at overholde dét byggereglement, der gjaldt, da man godkendte projektet. Hoppe-hullerne ville aldrig blive godkendt i dag, men de er ikke ulovlige.

Problematisk placering
Problemet med hoppehullerne er, at de er placeret dér, hvor folk går, hvilket er på de korteste strækninger henover torvet til og fra Algade, Borgercentret og parkeringspladsen bagved.
- Umiddelbart bør man ikke placere disse redskaber i forbindelse med en gangsti eller et gangareal, siger Einar Hansen, da vi præsenterer ham for indretningen af pladsen.
Planchef Anja Valhøj har ved en tidligere lejlighed udtalt til Sydsjællands Tidende, at man netop har forsøgt at placere hoppe-hullerne udenfor gangarealet, men i så fald har man taget for givet at folk går henover et torv i rette vinkler. Det gør vi mennesker jo ikke; vi vælger altid den korteste rute fra A til B.
- Det er altså en dårlig placering, slår legepladsinspektøren fast.

Ikke sikkert for børn
Men der er flere problemer med hullerne i torvet i følge de nye byggeregler. Eksempelvis skal der være faldunderlag rundt om hoppe-hullerne, og der må ikke stå møbler tættere end halvanden meter fra hullerne. 
Der er ganske enkelt ikke tænkt på sikkerheden, for de børn, der hopper på dem.
- Med udgangspunkt i de fremsendte billeder, kan jeg bemærke at der ikke er sørget for et frit faldrum på mindst 150 centimeter rundt om hvert hopperedskab. Derudover er der vist ikke sørget for et korrekt stødområde, altså faldunderlag i de samme 150 centimeter, udtaler Einar Hansen.
Falder man, når man hopper, risikerer man altså at falde direkte ud på flisebelægningen - eller at ramle ind i nogle af de flytbare møbler, der er placeret på torvet. Dette problem er ikke blevet mindre af, at Vordingborg Kommune efter avisens to tidligere artikler om hoppe-hullerne på torvet har valgt at rykke møblerne helt tæt på de små trampoliner. Dette er gjort for at afskærme hullerne fra fodgængere på torvet, hvoraf en i efteråret faldt ned i et af hullerne og brækkede bækkenet. Men når møblerne bliver flyttet tæt på trampolinerne, bliver de til fare for dem, der hopper.
- Møblerne må ikke kunne flyttes af borgerne af hensyn til sikkerhed og afstand, forklarer Einar Hansen.

Genovervejer ikke regler
Som nævnt flere gange i denne artikel, så er hoppe-hullerne på Borgertorvet udført efter reglerne i det byggereglement, der var gældende, da projektet blev godkendt. De ville dog ikke være blevet godkendt i dag, med de regler, der nu er gældende.
Når man nu ved, det nye byggereglement tager højde for sikkerheden for børn - og for gående - ville det så ikke have været hensigtsmæssigt at indarbejde sikkerheden i anlægget?
- Det kan godt være, men sådan er det jo med alt byggeri, siger planchef Anja Valhøj og mener aldrig, man genovervejer regler indenfor nybyggeri, når først noget er godkendt. Det kan komme, når først anlægget står færdigt, hvis der er borgere, der kommer til skade eller på anden måde oplever at noget er farligt eller til gene. I så fald skal man henvende sig til kommunen - i dette tilfælde for eksempel til planchefen - hvorefter kommunen vil tage sagen op.

 

Læs også artiklen "Hoppe-huller koster et brækket bækken: - Pludselig forsvandt benene bare", hvor en borger fortæller om de skader, han pådrog sig, da han faldt ned i et af hoppe-hullerne på Borgertorvet i Vordingborg.

Kommer du gående ad Algade er det måske så som så med sikkerheden. De flytbare møbler er placeret midt på gangstien og tvinger de gående til siderne: Enten ud på vejen eller meget tæt på det ene hoppe-hul. Foto: Mille Holst

De flytbare møbler på Borgertorvet er blevet flyttet, så de afskærmer de små trampolinhuller i belægningen. Men af sikkerhedsmæssige hensyn bør møblerne slet ikke være flytbare. Foto: Mille Holst

Borgertorvet rykker helt ud på Algade, med den nye placering af møblerne. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar