Hvis Kystdirektoratet giver lov, kommer Vordingborgs hundeskov til at ligge i det markerede område på kortet - ved det cirkulære område på Trellemarken for enden af Sydhavnsvej. (Foto: Google Maps)

Hundeskov afhænger af Kystdirektoratet

Siden april måned har Vordingborg Kommune afventet en dispensation fra Kystdirektoratet til etableringen af en hundeskov på Trellemarken i Vordingborg. Så snart den foreligger, vil anlægsarbejdet kunne gå i gang.

Vordingborg I marts måned fortalte vi her i avisen om planerne med at etablere en hundeskov i Vordingborg. Her et halvt år senere er der fortsat ikke lavet en hundeskov, men beslutningen om at etablere den er taget. Det bekræfter såvel Michael Larsen (R), der er formand for Udvalget for Plan og Teknik, og naturforvalter Stefan Skov i afdelingen for Byg Land og Miljø.
- Det vi afventer lige nu er en afgørelse i Kystdirektoratet, fortæller Stefan Skov til Sydsjællands Tidende.
Ansøgningen har været nødvendig, fordi hundeskoven bliver placeret indenfor kystbeskyttelseslinjen, hvorfor direkt6oratet skal give dispensation for opsætning af hegn og borde- og bænkesæt samt etablering af et stisystem.
Stefan Skov havde dog forventet, at modtage afgørelsen fra direktoratet i løbet af sommeren, for ansøgningens endte kommunen tilbage i april; 11. april helt nøjagtig. 
Når afgørelsen fra Kystdirektoratet foreligger, skal hundeskoven endeligt behandles i ude politiske udvalg for Plan og Teknik samt for Turisme Udvikling og Erhverv. Først derefter kan selve anlægsarbejdet begynde.
Kommunen har dog allerede taget hul på selve den praktiske planlægning af hundeskoven. Blandt andet er man ved at fibnde ud af, hvordan lågerne ind til hundeskoven skal være, så de tager hensyn til handicappede og gangbesværede

Hunde til Trellemarken
Tidligere var fire placeringer i spil til hundeskoven i Vordingborg; de fire er gennem det seneste halve år blevet reduceret til én. Det betyder, at Vordingborgs kommende hundeskov bliver placeret på Trellemarken, nærmere bestemt i det cirkulære amfiteater-område for enden af Sydhavnsvej. Her skal der efter planen etableres to adskilte hundeskove, en til store hunde og en til mindre hunde.
- Det har været et ønske fra hundelufterne, at det deles i to, fortæller Stefan Skov. Når først de to hundeskove er etableret, bliver det derefter op til den enkelte hundeejer at vurdere, hvilken af de to, vedkommendes hund passer bedst ind i.

Afventer dispensation
Hvornår anlægsarbejdet kan begynde tør Stefan Skov ikke spå om. Han har forsøgt at få et cirkatidspunkt fra Kystdirektoratet, men de ønsker i følge Stefan Skov ikke at melde noget tidspunkt ud. At Vordingborg Kommune får en dispensation, er Stefan Skov dog ikke i tvivl om, selvom ”der kan komme noget i vejen”, som han siger. For ham er hundeskoven derfor nu mest af alt et spørgsmål om, hvornår anlægsarbejdet kan komme i gang.

Hvis Kystdirektoratet giver lov, kommer Vordingborgs hundeskov til at ligge i det markerede område på kortet - ved det cirkulære område på Trellemarken for enden af Sydhavnsvej. (Foto: Google Maps)

Naturforvalter Stefan Skov i Vordingborg Kommune venter på en afgørelse i Kystdirektoratet, før anlægsarbejdet af hundeskoven i Vordingborg kan påbegyndes. Arkivfoto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Kommentarer

Med hvilken hjemmel i den komunale styrelseslov skal kommunes borgere betale for et projektanliggende "En Hundeskov" to stykker en til store og en til små. Er det en offentlig opgave at varetage og betale for borgernes plads og udfoldelser for husdyr ???

Er det en kommunal opgave at borgerne ikke hundeejere skal betale for private ønsker og særskilte helt private interesser her som angivet Hunde Skove som angivet 2 stk. en til store og en små. Kunne kommunalbestyrelsen ikke finde vigtigere relevante tiltag for borgerinteresser. Eks et offentligt toilet med fri adgang til særligt trængende.

Tilføj kommentar