• www.henriks-hvidevarer.dk

Hvad er det I har gang i?

Som tidligere medlem af kommunalbestyrelsen, er det med stor undren jeg ser på de planer der er om at ændre nærdemokratimodellen. Ved kommunesammenlægningen i 2007 lå det mig – og mit parti Venstre – meget på sinde, at lokalområderne fik en central rolle i kommunen, og at man ikke centraliserede beslutninger omkring rådhuset i Vordingborg. Derfor vedtog man ”nærdemokratimodellen”, som efter mindre tilretninger hen over de 12 år, der er gået, har følgende bærende ide’: ”Vordingborg Kommunes model for nærdemokrati er baseret på, at hver af kommunens 16 lokalråd har en kontinuerlig dialog med en fast tværpolitisk sammensat gruppe af kommunalbestyrelsesmedlemmer (dialogudvalg), at lokalrådet inviterer dialogudvalget til minimum et årligt borgermøde, kaldet dialogmøde, samt at der skabes en åben, tæt og løbende dialog samt en koordineret indsats - lokalt og på tværs af kommunen.” Det er dette grundlag, der nu er forslag om at skrotte. Som lokalpolitiker har det for mig været utroligt vigtigt at have kontakt med borgerne, og ingen af dem bor jo som bekendt på rådhuset. De formaliserede tre–fire årlige dialogmøder, hvor alle kommunalpolitikere kommer ud og møder lokalbefolkningen og hører om deres ønsker og problemer var et vigtigt fundament for at kunne planlægge fremtidens budgetter og politikker.
Det må ikke udvandes til, at et nyt – unødvendigt og omkostningskrævende – Nærdemokratiudvalg og administrative medarbejdere, skal være filter mellem lokalbefolkningen og kommunalbestyrelsen. Vi har 12 års erfaringer og rigtig mange gode resultater, der kan bygges videre på og forbedres – ”hæld det nu ikke ud med badevandet”
(forkortet af red.)

Bent Maigaard
Jægervænget 1,
4760 Vordingborg

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar