• www.henriks-hvidevarer.dk

Hvad skal ske med Lindholm?

Invitation til dialog om en ny fremtid for Lindholm, hvor en lokalplan er undervejs. Håber på at der kan fostres idéer og nedsættes en udviklingsgruppe, der kan foreslå ”ejere/brugere” at: 
1. Videreføre den som et lokalt og globalt ”Fremtidsscenarium” for effekt af klimaforandringer og biodiversitets-nedgang med mere. 
2. Et besøgscenter hvor fremtidsmuligheder vises med konsekvenser ved forskellige ”valg” indenfor natur, kultur og samfund, på videnskabelig ajourført niveau. Eksempelvis som modeller besøgende kan forholde sig til.
3. Fremtidsscenarier der visualiserer hvorledes vores lokale miljøer og natur med kommende klimaforandringer og reduktion af biomangfoldighed ville tage sig ud i 2030, 2040. 2050 og så videre - eventuelt med større spring, afhængig af hvad vi vælger at gøre. Lokalt, nationalt, globalt. 
4. Fremskrivning af de valg vi kan foretage lokalt og globalt med de forandringer med klima og miljø vi har i udsigt. Globalt som eksempelvis hvad stigende vandstand vil betyde for os alle, stigende temperatur med mere.
5. Et udstillingskompleks, for besøgende, lokale såvel ”globale” gives aktive muligheder via digital teknologi. Oplysninger indsamles, fremtidskonsekvenser præsenteres af de individuelle valg, såvel som dem vi som samfund foretager. Med henblik på klima, natur, biodiversitet med mere.
6. En idé - og arbejdsgruppe der hurtigt nedsættes til at give bud på en overordnet plan for Lindholm. Baseret på både vores status som Natura 2000 område, Biosfære ditto og Dark Sky, og turistområde. ”Et Ø-rige og en kommune med fremtid”. 
7. ”Proppen er gået af flasken” for Lindholms anvendelse til noget andet Et center hvor alle kan ”udforske”, opleve og blive klogere på Fremtidens muligheder.
Hjælp vores nye regering med et tilbud om anvendelse. De anvender tid, på deres svære valg.

 

Benny Rasmussen, Tværsam, samarbejde på tværs
Teglværksvej 30
4780 Stege

 

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar