• www.henriks-hvidevarer.dk

Hvor er den demokratiske proces?

Hensynet til skatteborgerne tilsidesættes, hvis et flertal i kommunalbestyrelsen haster planerne om et biogasanlæg i Køng Mose igennem for, at Nature Energy (primært ejet af udenlandske kapitalfonde, med skattelyadresse i Irland), kan sikre de mange statsfinansierede støttekroner. 
Uvidenhed eller bevidst fortrængning? Hvis et flertal beslutter, at et kæmpe biogasanlæg, der er miljøklassificeret som forurenende industri, skal placeres i Køng Mose i et bevaringsværdigt natur- og kulturområde, tæt på boligområder samt børns cykel- og skolevej. Så er det en indirekte hån og nedladende bedømmelse af flere hundrede borgeres indsigelser, underskriftsindsamling og høringssvar mod biogasanlægget (placering, lugtgener, CO2 udslip og farlige trafikveje), for i klimaets navn at opfylde en urealistisk CO2 målsætning, hvor alene Nature Energy / kapitalfonden bliver vindere. 
Hvordan kan man som folkevalgt politikker på forhånd træffe beslutning om biogasanlæg, med henvisning til et udpeget område, der aldrig er godkendt til et industrianlæg af den størrelse og hvor den udarbejdede miljørapport udviser flere fejl i beregningerne? Hvorfor vælger politikerne, at overse de mange negative sideeffekter og CO2 udslip ved biogas som betyder, at klimagevinsten forsvinder? 
Hvis placeringen i Køng Mose fastholdes, trods der findes bedre alternativer tæt ved motorvejen, er der tale om manglende borgerhensyn og uhensigtsmæssig brug af skatteborgernes penge. 
Esbjerg og Kolding Kommune har lyttet til borgerne og droppet planerne af biogasanlæg, da man ikke kan garantere for lugtgener og Socialdemokratiets gruppeformand udtaler ”den demokratiske proces har givet et klart og entydigt billede og det lytter vi til”. Håber den demokratiske proces virker i Vordingborg og politikerne ikke lader sig styre af udenlandske kapitalkræfter.
Kære folkevalgte – Slå bremsen i og belys tingene ordentligt, så et kæmpe biogasanlæg ikke fejlplaceres i et bevaringsværdigt natur- og boligområde. Når det først ligger der, kan det ikke fjernes igen. Der findes andre og bedre alternativer.
 

Kim Poder
Følfodvej 3,
4750  Lundby

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar