• www.henriks-hvidevarer.dk

Mange borgere savner svar på, hvor det sorterede affald havner, når skraldemændene har tømt beholderne. Og hvorfor skal madaffaldet afleveres i plastikposer? Vi har spurgt kommunen og fået svar på nogle af spørgsmålene. Foto: Mille Holst

Hvor havner affaldet?

Hvorfor skal affaldet sorteres, som det bliver, og hvor havner affaldet i sidste ende? Vi har spurgt Affald Plus og Vordingborg Kommune om, hvordan affaldet håndteres, når skraldemændene har hentet det.

Kommunen Når skraldemændene har tømt de nye beholdere på borgernes bopæl, så køres affaldet forskellige steder hen i Næstved, hvor sorteringsanlæggene og forbrændingsanlægget ligger.

Madaffald
- Madaffaldet køres til et nybygget anlæg, hvor det laves til en grød, der sendes videre til et biogasanlæg og til sidst havner det på landbrugsjord, fortæller Henrik Schou Sørensen, affaldsplanlægger i Vordingborg Kommune.
- Poserne ryger i forbrændingsanlægget, siger han og forklarer at sorteringen foregår maskinelt: Madaffaldet tilføres vand i anlægget, hvilket får poserne til at åbne sig. Efterfølgende bliver de fanget i nogle filtre og dermed sorteret fra madaffaldet og sendt til forbrænding.
- Vi følger anlæggets evalueringer i nogle måneder for at sikre, at plastikken sorteres helt fra. Vi vil meget nødig have mikroplast ud på markerne, siger han. 

Pap og papir
- Papir og pap samles som tidligere på en genbrugsterminal i Næstved. Her balles de op og sælges på papirmarkedet til Sverige og Tyskland. Det giver en god indtægt, fortæller Henrik Schou Sørensen og forklarer, at grunden til at man tidligere holdt papir og pap adskilt var, at papirprisen blev lavere, hvis der var blandet pap i genbrugspapiret.
- Men vi vil gerne have småt pap med som genbrug, derfor tager vi det nu med, og det har vist sig, at prisen alligevel ikke er gået ned, fortsætter han og forklarer, at meget af det, vi opfatter som pap i virkeligheden er papir, og det har man tidligere sorteret fra - et eksempel er kasserne til morgenmadsprodukter.
- De er lavet af papir og ikke pap, fortæller Henrik Sørensen.

Glas, metal og hård plast
Endelig blander vi i dag glas, metal og hård plast sammen, hvor man tidligere holdt dem adskilt. Det bliver nu altsammen kørt til Reiling på havnen i Næstved, som leverer genbrugsglas til blandt andet Holmegårds glasværk.
- De sorterer glas for sig og metal for sig og afsætter det videre til hvem der vil købe det. Plasten ryger tilbage til os selv (Affald Plus, red.) til afsætning på det tyske marked; primært Berlin eller Hamborg, fortæller Henrik Schou Sørensen, men erkender, at der er en meget høj spildprocent på plast.
- Jeg kan ikke garantere, at det ikke ryger videre til Kina, men i Tyskland genanvender de en hvis procentdel af det, vi sender ned, men noget går også til forbrænding. Plast er svært, siger han og forklarer, at der ofte er blandet flere forskellige typer plast i ét produkt, hvilket gør det vanskeligt at genanvende det. På regeringsplan forsøger man således at få producenterne til kun at bruge én plasttype i hvert produkt.
På Affald Plus oplyser Niels Damgaard, at det er 37 procent af den hårde plast, der bliver genanvendt.
- Det er noget, vi hele tiden arbejder på at gøre bedre, så man kan genanvende mest mulig, siger han og konstaterer:
- Plast er noget nyt og noget alle går og øver sig på.
Den plast tyskerne ikke får genanvendt bliver brugt til landets energiproduktion, ligesom almindelig restaffald. Selvom Niels Damgaard gerne så, at man kunne genanvende mere af plasten, så glæder det ham, at det ikke alt sammen går op i røg.
- Trods alt genbruger man de 37 procent og vi arbejder hele tiden på at øge den del, siger han. EU strammer desuden hele tiden kravene til genanvendelse af plast, så han er ikke i tvivl om, at man hurtigt bliver bedre til det.

Restaffald
Restaffaldet køres som den tidligere dagrenovation direkte på forbrændingsanlægget hos Affald Plus i Næstved, hvor det omdannes til varme og strøm.

 

 

 

Nye poser til madaffald?

Kommunen  Med den nye affaldssortering skal madaffaldet kommes i en særlig plastpose, der afleveres med madaffaldet.
- Den er lavet af almindelig genanvendelig plast, som er i en tykkelse, der kan holde til madaffald men heller ikke mere, siger Henrik Schou Sørensen og forklarer at posen er valgt af hensyn til det nye genanvendelsesanlæg i Næstved.
Ifølge Henrik Schou Sørensen har Vordingborg Kommune udleveret poser nok per husstand til et helt års forbrug. Han regner med i løbet af de første tre måneder af 2019 at kunne melde ud, om ordningen med de udleverede plastikposer skal fortsætte eller om man eksempelvis vil kunne anvende andre typer plastposer. Han er opmærksom på, at borgerne ikke er interesserede i at skulle betale for nogle særlige plastposer og i det hele taget undrer sig over, at madaffaldet skal afleveres i plastik. Kommunen vil på sin side også gerne slippe for merudgiften til specielle poser.

 

 

Brug affalds-ABC på nettet

Kommunen  På vordingborg.dk/affald kan man under ”Affalds-abc” indtaste de forskellige affaldstyper, man måtte være i tivivl om, hvor skal afleveres.
Kommunen arbejder ifølge Henrik Schou Sørensen hele tiden på at udvide søgemulighederne her, så leder du efter noget, du ikke kan finde, så skriv til affald@vordingborg.dk, så vil Henrik Schou Sørensen sørge for at søgemaskinen bliver opdateret.
Desuden kan man ringe på telefon 55 36 24 39 og tale med en medarbejder.

Mange borgere savner svar på, hvor det sorterede affald havner, når skraldemændene har tømt beholderne. Og hvorfor skal madaffaldet afleveres i plastikposer? Vi har spurgt kommunen og fået svar på nogle af spørgsmålene. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar