• www.henriks-hvidevarer.dk

Nogle af de fremmødte frivillige naturplejere, der ved at hjælpe til får et ejerskab til området. Indsat affotografering af Horndrageren, der nu er afblomstret. Foto: Mette Neerup

Hvorfor nusser de om horndrageren?

Søndag den 22. september var naturplejere på arbejde med at “nusse” om horndragerne i Jydelejet. Men hvofor lige den?

Møns Klint Horndrageren er en orkidé-art, der værnes om. Den er fredet, yderst sjælden og vokser i Danmark kun ved Møns Klints lysåbne natur og overdrev (selvom der dog er forlydender om at der er en enkelt plante ved Hedehusene og en ved Høvblege). Her er lav vegetation og et kridtindhold i jorden, der gør det muligt for denne særlige orkidé at trives der. Den blomstrer fra sankt hans og tre uger frem, er smuk violet og har en fin duft.
Historien om horndrageren er en succés. Fra at være næsten helt forsvundet sidst i 1980’erne, har den nu nået et udbredelsesniveau, der svinger lidt fra år til år, men som ligger mellem 1300 og 2000 blomstrende horndragere. Årsagen til denne fremgang ligger i naturpleje med blandt andet afgræsning og den naturpleje, der skal foregå denne søndag, hvor avisen kigger forbi Jydelejet.
Bevæbnet med leer og grebe, var omkring 20 frivillige naturelskere dukket op ved Jydelejet i søndags. Vejret var fantastisk og foran dem lå arbejdet med at slå horndragerindhegningen, der ligger omkring fem minutters gang fra parkeringspladsen.

Forpligtelse
- Hvis ikke arealet ryddes, springer det i skov og så forsvinder den lysåbne natur som horndrageren trives i, siger H.C. Gravesen fra Naturstyrelsen, der endnu en gang har taget teten i forhold til naturplejedagen. 
Andre interessesorganisationer er også repræsenteret, ligesom Vordingborg Kommune, der har stillet materiel til rådighed.
- Vi har en forpligtelse for at hjælpe den sjældne orkidé og den mangfoldighed, der i øvrigt er her. Her er en kæmpe biodiversitet i forhold til urter, svampe, fugle og insekter, fortsætter H.C, der tilføjer at der også ligger en formel EU-forpligtelse i arbejdet - også fordi området er udpeget til at være et Natura 2000-område.
Og arbejdet foregår med le.
En le er et gammeldags redskab, som kræver instruktion og øvelse at bruge. 
- Det er lidt ligesom at man danser på engen, forklarer Jimmy Lassen de fremmødte, mens han demonstrerer, hvordan man holder leen og hvordan man bevæger sig fremad på en vuggende facon. 
- Jeg har været frivillig naturplejer i 10 år og har interesseret mig for orkideér i 30 år , fortæller Jimmy, der er taget helt fra Rødovre og til Jydelejet for at hjælpe til.
Når hele arealet er slået og “høet” kastet op på skovløberens vogn, bliver det kørt til en nærliggende grusgrav og læsset af der. Derefter får græsningsdyrene lov til at gå ind på området, lige indtil april, hvor vækstsæsonen starter. 
- Det er så dejligt med de her engagerede mennesker, der kommer og hjælper til. De får en slags ejerskab over området, siger H.C. Graversen, der sammen med de andre organisationer, har sørget for at der er kaffe og kage til alle de arbejdende folk. Madpakken har de selv med og med en temperatur, der sniger sig op imod de 20 grader og det smukke scenarie, bliver naturplejen garanteret en god oplevelse.

Nogle af de fremmødte frivillige naturplejere, der ved at hjælpe til får et ejerskab til området. Indsat affotografering af Horndrageren, der nu er afblomstret. Foto: Mette Neerup

Jimmy Lassen, der er kommet helt fra Rødovre, demonstrerer brugen af le. Her viser han hvordan man svinger benene skiftevis. -Det er som man danser i enge, smiler han. Foto: Mette Neerup

Horndrageren. Foto: Mette Neerup

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar