• www.henriks-hvidevarer.dk

Indtryk fra et kommunalbestyrelsesmøde...

Overværelsen af det seneste kommunalbestyrelsesmøde, afholdt 27. marts, blev på mange måder en forstemmende oplevelse. Flere af politikerne gav mig det indtryk, at det i højere grad drejede sig om at stå imod det pres, de var blevet og stadig blev udsat for - dels fra høringssvarene til lokalplanen, dels fra fremmødte borgere - end at indgå i en demokratisk proces. En politiker brugte således ordene “hvis vi tør”. En anden sagde ikke uden stolthed, at vedkommende flere gange havde vovet at stemme imod folks ønsker. Flere gav udtryk for, at de så det som deres opgave at redde verden fra borgere, der ikke var enige med dem om placeringen af et biogasanlæg netop i Køng Mose.
Det blev under mødet afsløret, at der eksisterer en “borgmesterpagt” om nedbringelse af CO2, og det blev også klart, at det for nogle politikere er vigtigere at fastholde deres troværdighed end at lytte til borgerne. En fortaler tilsluttede sig det synspunkt, at der skal være noget at være stolt af i kommunen. Så rejser spørgsmålene sig: Var høringen kun et spil for galleriet, fordi beslutningerne allerede var taget? Vil det samme gøre sig gældende ved høringen om kommuneplan 2018-2030?
Ret skal være ret: Der var også politikere, der gav udtryk for, at de ikke var kommet upåvirkede gennem læsningen af høringssvarene. Lad os få nogle flere af dem. Politikere, der har modet til at indrømme, at de kan tage fejl.
I spørgetiden kunne vi konstatere, at ladestandere til elbiler ved nybyggeri end ikke havde været i politikernes tanker, ligesom udlicitering af opgaver til firmaer, der kører miljørigtigt, ikke er langt fremme. Igen må man spørge: Hvem er mest interesseret i grøn omstilling, politikerne eller borgerne?

 

Ruth Jørgensen
Svendsbjergvej 3
4750 Lundby

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar