• www.henriks-hvidevarer.dk

Indtryk fra et kommunalbestyrelsesmedlem...

Vi er 29 folkevalgte i Vordingborg Kommune og én ting er fælles for os alle: Vi har valgt at være politikere fordi vi vil det bedste for Vordingborg Kommunes borgere.
Når en sag deler vandene, som beslutningen om at etablere et biogasanlæg i Køng, handler det om at tage alle argumenter for og imod i betragtning. Når beslutningen er truffet, er der borgere der er uenige, uanset udfaldet. Når man ikke er enig med flertalsbeslutningen kan man angribe politikerne for ikke at være demokratiske, for ikke at lytte og mene at hele processen er spil for galleriet. Modsat de politikere der har stemt imod anlægget - har de så glemt at lytte til de borgere der er for? 
Ruth Jørgensen sluttede i læserbrevet ”Indtryk fra et kommunalbestyrelsesmøde” i sidste uges udgave af Sydsjællands Tidende, med at stille spørgsmål ved om politikerne er interesserede i den grønne omstilling, bortset fra når det lige gælder om at genere folk i Køng. Vi er i fuld gang: Vi har udarbejdet en prioriteret grøn omstillingsplan, vi har afsat flere midler til cykelstier, vi er ophørt med giftsprøjtning af kommunale arealer, vi sender ikke balloner til vejrs ved festlige lejligheder, vi har implementeret affaldssortering, vi er påbegyndt kloakering i det åbne land for at beskytte grundvand og natur – hvilket også møder modstand blandt nogle lodsejere.
Jeg er i sidste uges avis citeret for at have sagt ”Hvis vi tør”. Citatet er taget ud af sammenhængen, der var en redegørelse for at klimatiltag i Vordingborg Kommune i tidligere perioder er blevet standset af naboprotester. Der kom ikke vindmøller og solfangere i det omfang politikerne lagde op til, fordi ingen ville tage de upopulære beslutninger. Jeg behøver ikke være populær, jeg er valgt for et parti, hvor klimadagsordenen er den vigtigste. For mig er det mere betydningsfuldt, at vi får sat fart på den grønne omstilling end om jeg bliver genvalgt. 

 

Ann Busch (medlem af kommunalbestyrelsen for Alternativet)
Næsbyvej 10
4760 Vordingborg

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar