• www.henriks-hvidevarer.dk

Jamen...

Svar til § 17 stk. 4 udvalget 
Hvor ville det have været dejligt, hvis udvalget havde sat sig ind i, hvad der allerede sker i lokalområderne.
”Vores anbefalinger styrker nærdemokrati og frivillighed på afgørende punkter” ”samtidig får vi bundet arbejdet i lokalrådene sammen med den indsats frivillige og foreninger yder”
Jamen, jamen!
Hvis man havde kikket bare fem kilometer udenfor Rådhusets hovedindgang ville man i Ørslev kunne konstatere, at det er det der sker.
Lad mig bare nævne nogle få eksempler:
- Vi har netop godkendt ordrebekræftelsen på Aktivitetzonen ved Egnshus og Skolen. Arbejde sker i samarbejde mellem lokalrådet, skolen og ØGIF.
- Ved en kursusdag bad skolen lokalbefolkningen deltage i undervisningen. Her deltog lokalrådet, ØGIF, Spejderne og andre.
- Vi holder Sankthansbål i samarbejde mellem lokalrådet og spejderne.
- Ved musikarrangementet i kirken deltog lokalrådet sammen med menighedsrådet.
- Vi indvier et nyt Egnshus den 27. juni. Bestyrelsen er sammensat blandt lokalrådet, ØGIF, spejderne, forsamlingshuset, menighedsrådet og lokalinteresserede.
Så lad mig sige til udvalget – ”I sparker en åben dør ind”, men andre dele af jeres forslag ødelægger nærdemokratiet.
I skriver i jeres rapport:
”Dialog er nøglen til et stærkt nærdemokrati. Vordingborg Kommunes nærdemokratimodel er derfor bygget op omkring en erkendelse af, at samtalen bør være i centrum i et stærkt nærdemokrati”
Jamen, hvorfor skal befolkningen så ikke have mulighed for at tale med alle lokalpolitikerne, og ikke bare et udvalg og administrative ”Koordinatorer”.
Jeg var forleden sammen med et tidligere kommunalbestyrelsesmedlem, der om oplægget udtalte:
”Det i præsenterer er ”Varm luft”. Hvorfor vil man nedlægge noget godt, når man med nogle få ”geværgreb” kunne få det til at fungere godt?”
For at fortsætte med citaterne. En - nu desværre afdød – veninde ville have betegnet det som: ”Varm luft sat op med røde roser”

 

Bent Maigaard    
Jægervænget 1
4760 Vordingborg

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar