Jernbanegades skat var måske ”en fejl”

De tredoblede ejendomsskatter på den ene side af Jernbanegade i Vordingborg, var tilsyneladende en fejlberegning fra Skats side. Lokalplanerne bliver dog ikke ændret lige nu, men der burde ikke opstå problemer...

 

 

Da ejendomsskattebilleten dumpede ind hos beboerne på den ulige side af Jernbangade i Vordingborg, var skatten pludselig tredoblet (se sydtid uge 7 ), men nu har alt tilsyneladende rettet sig, så beboerne igen kan sove trygt om natten.

Rent teknisk var der ellers - ifølge de kommunale skatteeksperter - ikke noget at komme efter på Jernbanegade. Selvom ejendomsskatterne pludselig var tredoblet, så var det den korrekte beregningsmetode, man havde brugt nu her, således at der tilsyneladende skulle en lokalplansændring til, for at redde de brandbeskatningsramte beboere.

Men nu har Skat i stedet taget ansvaret på sig, så for nogle uger siden modtog beboerne et brev, hvor der stod at Skat ”Fejlagtigt havde omberegnet grundværdien” - og dermed ejendomskatterne, men at man nu rettede den tilbage for 13 ejendomme.

- Vi har fået at vide, at den er rettet og vi får differencen retur, siger Lars Bundgaard, der på vegne af uddannelsestilbuddet 21’eren ejer Jernbanegade  5, hvor skatten pludselig var steget fra godt 12.000 til  cirka 30.000 kroner.

Han glæder sig således over ændringerne, der tilsyneladende skulle være permanent - også selvom der ikke er lavet nogen ny lokalplan.

- Vi fik at vide fra Skat, at det var gået i orden og man havde ændret det, så derfor har vi ikke haft det oppe på teknikudvalget, fortæller kommunalbestyrelsesmedlem Carsten Olsen (S), da Sydsjællands Tidende i sidste måned talte med ham om sagen.

Da sagen om de forhøjede ejendomsskatter kom frem i Sydsjællands Tidende, var politikerne ellers klar, til at lave de nødvendige ændringer, for at hjælpe, men lokal- og kommuneplaner, bliver altså foreløbig som de er. Og ejendomsskatterne tilskrives en fejl hos Skat.

 

Rockerplan

Kommuneplanen siger eller at den ulige side af Jernbanegade ligger i ”bycenterzone”, og må bebygges med 100 procent. Det opdagede Skat, da man lavede lokalplansændringen ”rockerplanen”, der forbød klubaktivitet i området ved Boulevarden og Jernbanegade. Førhen var skatten nemlig beregnet som om, at området havde en byggeret som et almindeligt villakvarter (cirka 30 procent).

Men ifølge den skrivelse som beboerne på jernbanegade har fået fra Skat, så fremgår det at der ifølge kommuneplanrammen godt nok er en bebyggelsesprocent der er 100 procent, men at det altså ikke er grundlag for at beregne skatten som sådan.

- Vi lavede omberegningen uden at have grundlag i loven, hedder det således i skrivelsen fra Skat.

Jernbanegade-beboerne er dermed kommet over på den ”rigtige side” ejendomsskattemæssigt.

- De har i hvert fald fjernet omberegningen, men vi ligger stadig i et centerområde, siger Lars Bundgaard, der derfor stadig stiller sig tvivlende i forhold til sagen. 

- Det kan godt føles lidt uafsluttet, for hvor længe holder det?, spørger han og tænker om Skat kan finde på at lave samme beregning igen en anden gang.

Og var der sket noget, hvis ikke sagen var kommet frem i  avisen?

- Vi havde jo skrevet til kommunen og politikerne, der mente at vi bare skulle henvende os til Skat. Men har de  ændret det af egen vilje, eller kan vi tage ”æren” for at det er rettet op, siger han.

For ham og 21’eren, som han af er leder af, betyder de ændrede beregninger dog meget. De har i øjeblikket Jernbanegade 5 til salg. Tidligere har det været brugt som begynderbolig til nogle af de unge, men nu er det mest brugt til arrangementer.

- Nu er de faste udgifter pludselig 3.000 kroner frem for 7.000 kroner per måned, så det betyder en del i forhold til at sælge, siger han og påpeger at mægleren anså det for svært at sælge til prisen, hvis ejendomskatterne ikke var blevet ændret.

 

 

 

 

 

Kan ændres i 2017

Lokalplaner, kommuneplaner, retsvirkning og regler kan være forvirrende, men hvad må og kan beboerne? Vi tog en snak med kommunen, der  ventes at ændre planerne for Jernbanegadekvarteret i 2017.

 

 

Skat kan kun udtale sig generelt om sagen, men som det ser ud nu, så tyder det på, at selvom  der i kommuneplanen står, at der må bebygges 100 procent på Jernbanegades ulige side, så er det ikke skrevet ind i lokalplanen. I hvert fald ikke på en måde, så det er gældende og kan bruges i forhold til ejedomsvurderingen.

Det er i hvert fald det der ligger til grund for at hele Jernbanegade igen vurderes ens - og den ulige sidder slipper for den højere ejendomsskat.

Hos Vordingborg Kommune påpeger  planchef Peter Vergo at kommunen selv har en ejendom i området, som de eksproprierede i forbindelse med ”ny Næstvedvej-projektet” og derfor har fulgt op.

- Jeg talte med dem hos Skat, og der var de ved at lave ændringen, for de påpegede at det kunne godt se ud som om, de havde lavet en fejl, siger han og påpeger at hvis Skat skulle have ændret skatten, skulle det formentlig være gjort, da man tilpassede kommuneplanen og skabte grundlaget for at den ulige side skal have en 100 procents byggemulighed.

Planmand, Karsten Kolle uddyber med, at kommuneplanen er en overordnet ramme, der rummer en intention - men ikke nødvendigvis har en direkte retsvirkning. Det har en lokalplan derimod, men for mange områder i kommunen, er der ikke lavet deciderede lokalplaner.

Det var Karsten Kolle der stod for arbejdet med ”rocker-lokalplanen”, der fik Skat op af stolen, men det er kun i redegørelsen for rammen af planen, at der står, at området har en 100 procent byggemulighed.

- Det er ikke en del af selve lokalplanen, så skulle det have stået i selve planteksten, påpeger han og understreger dermed, at den skulle være god nok, når skatten beregnes som tidligere.

- Der skal formentlig laves en lokalplan, før man har en byggeret. Kommuneplanen er ikke nødvendigvis byggeretsgivende, påpeger han.

Så hvis jeg nu var ejendomsudvikler og besluttede at købe en ejendom på Jernbanegade, så kan jeg ikke nødvendigvis få lov at bebygge 100 procent af grunden?

- Jeg  kan ikke sige det konkret, men så skal man formentlig lave en lokalplan med en byggeret først, siger han og påpeger at man kan lave lokalplaner helt ned på niveauet for den enkelte ejendom, men at kommunen sikrer sig, at tingene kan passe ind.

Så beboerne behøver ikke at frygte at ejendomsskatten bliver ændret igen, når i alle sammen har glemt den her historie?

- Jeg kan ikke forestille mig at man ændrer skatten igen, hvis tingene fortsætter som nu, men det kan jeg ikke udtale mig om, for det er Skat der sidder med den vurdering, siger han men påpeger at kommuneplanen skal revideres i 2017.

- Området ved Valdemargades forlængelse (Ny Næstvedvej, red.) er på den liste med ting vi skal kigge på ved kommuneplanrammen, når den skal revideres i 2017. Det vil være oplagt at se på om noget skal flyttes, siger Karsten Kolle, og åbner mulighed for at Jernbanegade kan bliver samlet under samme lokalplan - og samme ejendomsskattevurdering.

Sydsjællands Tidende har gennem længere tid været i dialog med Skat, der kun  udtaler sig generelt om sagen, via deres pressevagt. Vi har ikke fundet det relevant at viderebringe deres svar.

 

Tema: 
Ny Næstvedvej
Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar