Fire Lions Langebæk medlemmer har været med i klubben i alle 40 år. De tre af dem fylder 84 år i løbet af foråret, mens den fjerde, John Ryvang, kun er 71 år. De fire har lagt enormt meget energi i klubben gennem årene, og de har ingen planer om at drosle ned. Fra venstre ses her i den store sal, hvor der tidligere var kostald John Ryvang, Max G. Jensen, Johannes Sørensen og Kurt Hansen. Foto: Mille Holst

Kammerater i den gode sags tjeneste

På søndag kan Lions Langebæk fejre sit 40 års jubilæum, og det gør man med ekstra mange donationer til godgørende formål. Sydsjællands Tidende har mødt nogle af klubbens første medlemmer til en snak om de første år i Lions Langebæks historie og de oplevelser, der får dem til at blive år efter år efter år.

Tolstrup Den 2. februar er det 40 år siden Langebæk gamle kommune fik sin egen Lions Club.
- Det var en festlig dag, erindrer fire af klubbens nuværende medlemmer, som også i sin tid var med til at stifte den lokale afdeling, dengang i 1980: Kurt Hansen, Max G. Jensen, John Ryvang og Johannes Sørensen. De fire er også helt enige om, hvorfor de holder så meget af Lions, at de har holdt fast i klubben i alle 40 år og ikke har planer om at ændre på det:
- Kammeratskabet og den gode sag, siger Johannes Sørensen og de andre bekræfter. John Ryvang fortæller eksempelvis om de ture, Lions Langebæk har arrangeret for områdets ældre og handicappede.
- Det var simpelthen en oplevelse. De livede op og fik livsmodet tilbage, siger han og fik dermed også selv tifold igen på den åndelige bane, hvad han havde ofret på at arrangere turen for dem.
- Der var endda engang nogen, der blev gift bagefter, og de er gift den dag i dag, fortæller han.

Mødes for at gøre godt
At være medlem af Lions er en helt særlig form for fritidsaktivitet - alt går ud på at gøre godt for andre mennesker. I Langebæk har Lions gennem årene stået for en lang række aktiviteter, der har trukket folk af huse. Her kan blandt andet nævnes havnefesterne på Kalvehave havn, det årlige loppemarked på Stensbygaard og salg af juledekorationer, neg og så videre. 
Den allerførste aktivitet for klubben i Langebæk var marchture for børn og voksne. De findes ikke længere, ligesom også havnefesten måtte opgives, da det ved lov blev forbudt at køre bil med alt for meget alkohol i blodet - og netop ølsalget var det, der genererede det overskud Lions efterfølgende kunne dele ud af.
Men andre aktiviteter, som loppemarkedet på Stensbygaard, lever i bedste velgående og nye er gennem årene kommet til.

Det personlige kendskab
Den allerstørste udfordring for Lions Langebæk har været, at klubben ikke ligger i en by. Klubberne i både Vordingborg, Stege og Præstø har købstæderne, hvor det er naturligt at afholde aktiviteter. Men for Lions Langebæk har der ikke på samme måde været en by, hvor alle kommer. Alligevel har klubben aldrig haft problemer med at få nok medlemmer og der har været stor opbakning til aktiviteterne, hvor der samles ind til godgørende formål i både lokalområdet, nationalt og internationalt. Måske hænger det paradoksalt nok netop sammen med at der ikke er en oplagt by at samles i. Medlemmerne har nemlig været nødt til at gå fra dør til dør eksempelvis om vinteren, når de solgte juleneg. Dermed fik man opbygget et meget personligt kendskab til borgerne.
- Det var sådan at folk ventede på at vi kom; var der ikke nogen hjemme, så hang der en pose med penge til os, fortæller Jens A. Nielsen, der er præsident (svarende til formand) i Lions Langebæk. Han fortæller at en lokal bondemand ligefrem havde en hel havremark stående kun til Lions juleneg.

Bygger hus af genbrug
I 1991 overtog Lions Langebæk den gamle daglejerbolig på Møllebakken 2 i Tolstrup og de efterfølgende fire år gik medlemmerne og satte huset i stand for egne midler. De klinede vægge blev erstattet af murede og medlemmerne samlede materialer fra andre huse, der skulle enten rives ned eller renoveres. De høje paneler og dørene er således fra Vordingborg Håndværkerstiftelse og alle vinduer er lavet af de gamle trappetrin herfra. Kurt Hansen, der er tømrer stod møjsommeligt og savede trappetrinene til og snedkererede de nye sprossede vinduer til huset. Og sådan kunne man blive ved. Alt er genbrug.
- Der er ingen, der har et hus som vores, siger Jens A. Nielsen, der som præsident kommer meget rundt til andre Lionsklubber i landet.
Arbejdet med istandsættelsen skete sideløbende med at medlemmerne arrangerede de sædvanlige aktiviteter for borgere, så der kunne indsamles penge til at dele ud til trængende.
- Vi fandt jo tid til det, selvom vi havde to små børn, et aktivt job og en kone, siger John Ryvang.
- Men det var jo sjovt, ellers ville vi jo ikke have gjort det, fortsætter han og samtlige mænd minder om, at der ikke er nogen af aktiviteterne, der ville være blevet til noget, hvis ikke konerne havde bakket op og hjulpet til. Dermed har de også en stor andel i de næsten 3,7 millioner kroner Lions Langebæk gennem 40 år har doneret til diverse humanitære formål - og heraf er de 65 procent givet lokalt i gamle Langebæk Kommune.
- Vi har altid haft et flot sammenhold, hvor alle trækker på samme hammel, fortæller Jens Nielsen, der i medlemsoversigten kan se, at det seneste nye medlem af foreningen har fået nummer 63, og da der altid er 20-25 medlemmer i Langebæk, så er det ikke mange, der har meldt sig ud gennem årene - og ofte har det skyldtes at folk er flyttet fra området eller simpelthen er gået bort.

Fakta
• Lions Langebæk fejrer sit 40 års jubilæum søndag 2. februar klokken 10-12 med reception i Lionshuset, Møllebakken 2, Tolstrup, 4735 Mern.
• På dagen bliver der doneret 125.000 kroner til forskellige formål lokalt, nationalt og internationalt. Blandt andet bliver der også sendt ekstra mange enlige på højskoleophold i Tisvilde til maj.

Fire Lions Langebæk medlemmer har været med i klubben i alle 40 år. De tre af dem fylder 84 år i løbet af foråret, mens den fjerde, John Ryvang, kun er 71 år. De fire har lagt enormt meget energi i klubben gennem årene, og de har ingen planer om at drosle ned. Fra venstre ses her i den store sal, hvor der tidligere var kostald John Ryvang, Max G. Jensen, Johannes Sørensen og Kurt Hansen. Foto: Mille Holst

Kurt Hansen har snedkereret Lionshusets vinduer af gamle trappetrin fra Vordingborg Håndvlrkerstiftelse. Her ses han foran Lionslogoet, som han har skåret i træ. Foto: Mille Holst

Foran Lionshuset i Tolstrup ses fra venstre Kurt Hansen, Jens A. Nielsen (præsident), Max G. Jensen, Johannes Sørensen og John Ryvang. Skuret i baggrunden er bygget af brædder fra nedrivningen af den gamle kro i Stensved. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar