Ann Busch (Å) kaldte det ”at gamble med borgernes penge”, at man sender 150 millioner efter en kapitalforvalter. Foto: Michael Thønnings

Kapitalforvalter får 150 millioner kommunekroner

Kommunalbestyrelsen giver nu 150 millioner kroner til en udvalgt kapitalforvalter, der skal investere de kommunale penge i aktier og obligationer. Alternativet kalder det ”at gamble med borgernes penge” og siger fra.

Kommunen Den 11. oktber er endnu en dag med minus på det danske C20. I nyhederne forklarer analytikeren at mulige rentestigninger i USA og Trumps forhold til Kina, betyder udpræget til nervøsitet på markederne, der i oktober er faldet med 10 procent.
I Vordingborg beslutter kommunalbestyrelsen samme aften at aflevere 150 millioner kommunale  kroner til en privat kapitalforvalter, der skal investere pengene i aktier og obligationer.
- Vi har valgt en professionel kapitalforvalter. Der er en relativt lav risiko, siger borgmester Mikael Smed (S).
Han forklarer at millionerne koster penge at have i banken, på grund af minus-renter, så man håber, at hvis et kapitalselskab kan investere i ”emerging markets”, ”high yields”, aktier og obligationer, kan det måske give bonus.
Der er tavshed blandt de andre politikere i byrådssalen. De har lige diskuteret budget i over en time. Her var der til sammenligning forslag for netop 150 millioner, hvoraf man vedtog drifts- og anlægsplaner for omkring 85 millioner.
Men Ann Busch fra Alternativet, har stadig energi til at debattere beslutningen.
- Det er svært at spå hvor sikkert det er. Jeg har spurgt mig selv, hvad jeg ville gøre, hvis det var mine penge. Jeg skulle kunne  tåle at tabe dem.  Hvis det var mine penge ville jeg måske overveje det, men hvis en ven spurgte om jeg ville investere hans penge sådan her, så ville jeg sige nej, lyder det fra Ann Busch.
- Jeg vil ikke gamble med borgernes  penge, tilføjer hun.
Hun undrer sig samtidig. Hun havde ikke forstået at man var kommet så langt med undersøgelserne, at der skulle vælges en kapitalforvalter, der allerede fra den 1. november får rådighed over de 150 millioner i de næste fire år.  Men det har været i udbud - med hjælp fra ”Lundgreens Capital aps” i København, der har rated og givet point til de syv indkomne bud. Der er valgt en. Hvem og hvad det indebærer ved kun politikere og forvaltning, for bilagene er lukkede for offentligheden. Men de må ikke være involverede i terror, børnearbejde, hvidvaskning eller lignende. Det er krav.
Alternativet er alene med standpunktet om, at det er for risikofyldt at sende 150 millioner på børsmarkederne. Det bliver noteret, men sagen går lige igennem og åbner for Vordingborg kommune som investor i papirer på det store verdensmarked.
Tilbage i juni skrev avisen om planerne. En kapitalforvalter havde henvendt sig til kommunen og foreslået dem at investere.
- Vi har bare hørt om mulighederne, fortalte borgmesteren dengang, da en borger til budgetborgermødet påpegede, at sådanne investeringer er en risiko og noget man burde passe på med. Specielt set i lyset af de millioner man mistede, da kommunen for få år siden spekulerede i schweizerfranc.
- Det er ikke besluttet endnu, sagde borgmesteren dengang.
Tordag den 11. oktober, tog han og kommunalbestyrelsen beslutningen.

 

 

 

Budget vedtaget: - Ikke høj service - men god

Efter en god times taler om partiernes personlige aftryk, blev budgettet endeligt vedtaget. Lidt kultur, idræt og skole, var de eneste sværdslag, ligesom der er lidt bekymring for de kommende år.

Kommunen - Vi yder en service til borgerne, som ikke er høj, men er god, på trods af at vi ikke har de høje skatteindtægter. Således summerede 1. viceborgemester Else Marie Sørensen (SF) op i sintale for budgettet, da det blev endeligt vedtaget torsdag aften. Her startede hun en gang Kim Larsen-citat-talerier, som andre også tog op, i deres taler, der mest blev en opremsning af de personlige og partimæssige aftryk, man mente at have sat på budgettet. Men alle var for - og stort set tilfredse og enige - som de plejer, når det ikke er valgkamp.
Mette Gerdøe (Ø) mente dog at man nok skulle kigge på en skatteforhøjelse til næste budget, og i det hele taget var der flere der bekymrede sig for budgetterne for overslagsårene - altså det, der ligger efter 2019.
- Testen kommer næste år, hvor der i skrivende stund skal findes mindst 20 millioner i besparelser i forhold fremskrivningerne, påpegede Venster-leder Michael Seiding Larsen.
Han kom desuden mod slutningen  op i en næsten diskussion med Thorbjørn Kolbo (S), om hvem der egentlig stod for at der bevilges en kvart million til renovering  fodboldbaner.
Oppositionen kiggede også kritisk på skoledonationen, og den tidligere skoleudvalgsformand, Kirsten Overgaard (V), påpegede - som avisen også har skrevet - at budgettets ”41 millioner til skolerne”, skal tages med et gran salt.
- Man sidder på skolerne og tænker ”hold da op en masse penge”, men det er 3,3 millioner, der er tilført, sagde hun og havde regnet lidt videre.
- Skal det fordeles, bliver det 846 kroner per elev, sagde hun, dog uden at nævne at penge også skal gå til skoleklubber og måske for i år skal bruges til at implementere den nye tildelingsmodel.
Også beskæringen af Thorvaldsen-samlingen på Nysø, og Prins Jørgens Garde fik ord med på vejen fra Venstre, der mente at der burde kunne findes de penge i et budget på tre milliarder.
- Det fik Thorbjørn Kolbo til  at klandre Venstre for symbolpolitik og at køre med grønthøsteren, da de selv sad ved magten. Han sagde samtidig at han da var stolt af garden og i øvrigt havde ”været i kælderen med Karen (Hemmingsen, leder af garden. red)”, ligesom han påpegede at garden havde det fint med at få skåret deres tilskud.
Også de radikales vikar på dagen, Kathrine Olldag, var tilfreds med at skære i  Thorvaldsen-samlingen og at man giver penge til rytmisk musik på Pakhus 8.
- Der kommer folk jo tifold i forhold til Nysø, mente den radikale, der understregede pointen om, at støtte skal gives til de steder hvor der  kommer mange mennesker, frem for steder, der har det sværere publikumsmæssigt.

 

 

Kommunalbestyrelsen kort

Flere politikker 
Politikere og forvaltning udstikker en række retningslinier - såkaldte politikker, som det er meningen man skal arbejde efter. Tordag var det tid for en masse af disse til at blive vedtaget efter en revidering. Det gik af sig selv om end de fleste udvalgformænd mente, at deres politik var den vigtigste. I uddannelsespoltikken blev det blandt andet fremhævet at man skal være bedre til at sikre overgange for unge med nedsat funktionevne og sikre tilbud for alle.

Dyr kloak
Realkreditselskaberne og kommunen er ikke helt enige. Således måtte kommunen finde et par ekstra millioner at stille i garanti, når boligerne på Havrevænget i Vordingborg skal have nye kloakker. Kreditselskaberne skal have 100-procent garanti og har i øvrigt nedskrevet værdien af ejendommene. KL er for længe siden sat på sagen, men der er i følge borgmesteren ikke sket noget endnu.

Stege vold
Der var ingen penge i budgettet til Stege vold, men som sin egen sag blev der nu alligevel sat en kvart million af til en helhedsplan.

 

Ann Busch (Å) kaldte det ”at gamble med borgernes penge”, at man sender 150 millioner efter en kapitalforvalter. Foto: Michael Thønnings

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar