I fredags var der ungdomsgudstjeneste for de kommende konfirmander, og det foregik med lysshow, popmusik for fuld udblæsning og opgaver rundt i hele kirkerummet. Foto: Mille Holst

Kirkeligt diskoshow

Der var lysshow og popmusik for fuld udblæsning, da områdets kommende konfirmander var til ungdomsgudstjeneste i Vordingborg Kirke.

Vordingborg I Vordingborg Kirke blev der i fredags afholdt en særlig ungdomsgudstjeneste for områdets kommende konfirmander og her var både lysshow, røgkanon og DJ, der fra sin plads under prædikestolen, spillede en lang række populærmusik, som de unge kender fra deres hverdag.
I indgangen fik de unge konfirmander udleveret knæklys, som de samlede og pyntede sig selv og hinanden med. Det kunne de unge sysle videre med under sognepræst Therese Nielsens prædiken, der ikke i ord tog udgangspunkt i bibelen, men som handlede om Julius, der fandt trøst og hjælp hos sin afdøde far til at klare hverdagens udfordringer.
Bagefter opfordrede præsten til dans på kirkegulvet, men de unge var endnu lidt tilbageholdende, og kun en enkelt   lavede lidt breakdance og ”ormede” sig nedad midtergangen.
Da det blev tid til at fremsige trosbekendelsen var det tydeligt, at mange af de unge virkelig  har øvet sig på den, for de fleste fremsagde den højt og tydeligt i kirkerummet. Så kan det godt være, at der endnu var nogle fraser, der ikke lige sad i skabet endnu, men det skal de nok nå inden konfirmationsdagen oprinder sidst på foråret.
Herefter blev de unge ”sluppet fri” i kirken, forstået på den måde, at de skulle rundt til forskellige stationer og løse opgaver med udgangspunkt i kristendommen. Her var et lykkehjul, som kriekens frivillige hjælpere hjalp de unge med at dreje og læse opgaven op fra. Blandt andet fik en af pigerne til opgave at give sin bedste veninde et rigtig næstekærligt knus. Da veninden ikke lige var i nærheden blev opgaven løst ved at give de omkringstående veninder flere store knus.
Ved en anden station skulle de unge skrive ned, hvordan de ville trøste en ven, der er ked af det, og her lagde en af drengene ud med at skrive, at han ville starte med at spørge ind til, hvorfor vedkommende var ked af det.
Ved en tredie station skulle de unge skrive en bøn til en person, de syntes havde brug for en bøn - og de bønner valgte de at holde hemmelige for andre.
Endelig var der en station forrest i kirken med et trækors med et lys i. Her skulle de unge tænde et lys - for eksempel for en, der er syg.
Der blev snakket og grinet og diskuteret, mens opgaverne blev løst, og tilsidst, da gudstjenesten var forbi, blev der serveret lidt at spise og drikke for de mange unge, der havde deltaget.
På spørgsmålet om, hvorfor de var mødt frem, svarede et par af Søren Schiølers konfirmander:
- Det giver et kryds.
Underforstået, at aftenen tæller som en af de ti gange, de kommende konfirmander skal deltage i en kirkelig begivenghed inden selve konfirmationen.
- Og så er det lidt anderledes end ellers, siger drengenbe og fortsætter med at samle knæklys.

I fredags var der ungdomsgudstjeneste for de kommende konfirmander, og det foregik med lysshow, popmusik for fuld udblæsning og opgaver rundt i hele kirkerummet. Foto: Mille Holst

Rigtig mange af områdets cirka 100 kommende konfirmander mødte op til ungdomsgudstjeneste. Foto: Mille Holst

Aftenens to DJs var placeret under prædikestolen, midt i lysshowet og med korset på gulvet med de levende lys, som de unge tændte. Foto: Mille Holst

Et sted i kirken skulle de unge komme med forslag til, hvordan de ville trøste en ven, der er ked af det. Foto: Mille Holst

Sognepræst Therese Nielsen stod for ungdomsgudstjenesten. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar