Niels Kjellerup Jensen, byggesagkyndig i Bårse Kirke, på den omdiskuterede del af Præstegårdsvej. Kommunen har nu fået ophævet deres afgørelse om, at det er en privat fællesvej, som blandt andre kirken skulle betale for at få i standsat.. Foto: Michael Thønnings

Kirken får ret - kommunen har ikke bevist om den ødelagte skolevej i Bårse er privat

En løsning på en langvarig strid, om hvem der har ansvaret og skal betale for den misligholdte Præstegårdsvej ved Bårse skole og kirken, er kommet nærmere. Vejdirektoratet har nemlig ophævet Vordingborg kommunes afgørelse om, at blandt andre kirken skulle betale. Sagen kan måske få betydning ved andre vejstridigheder og det viser, at det kan betale sig, at stille spørgsmål, lyder det fra kirkens byggesagkyndige.

Bårse Et stort advarselsskilt viser, at man skal være forsigtig, for vejen er hullet. Sporadiske opfyldninger med grus, dækket kun nødtørftigt de store huller i asfalten, der ”vistnok blev lagt engang før kommunesammenlægningen”.
Stykket af Præstegårdsvej, der leder forbi Bårse skole og ind mod kirken er så ødelagt, at den kan være farlig at færdes på, så for et par år siden sendte Vordingborg Kommune besked ud til kirken,  skolen og to private husejere, at vejen skulle repareres og at  man ville lave en fordelingsnøgle mellem de fire parter, fordi, det er en såkaldt ”privat fællesvej”.
Men den gik ikke. Efter flere års tovtrækkeri, advokater og en klage, har Vejdirektoratet nu afgjort, at kommunen ikke har  gjort deres forarbejde godt nok, og derfor ikke var berettigede til at erklære vejen for privat fællesvej og dermed sende vedligeholdelsesopgaven og reparationsudgiften ud til blandt andre kirken.  
- De har simpelhen ikke undersøgt det godt nok. Det er ikke en privat fællesvej, men en offentlig vej, siger Niels Kjellerup Jensen, der er byggesagkyndig for Bårse Kirke.
De modtog svaret fra Vejdirektoratet i slutningen af marts, via deres advokat, som har stået for at udforme klagen til Vejdirektoratet, der er myndighed på området.
De har dog selv lavet en del detektivarbejde, for at påvise, hvad de hele tiden har ment, at vejen netop var offentlig, hvormed det er kommunens ansvar, at holde den vedlige.
- Det startede jo med, at de sendte et brev om hvem der  havde ret til at bruge vejen - det fik menighedsrådet ikke reageret på først, og så blev der lavet en fordelingsnøgle, siger Niels Kjellerup Jensen.
Det var tilbage i 2017, det startede. Men her var skolen uenig i størrelsen på deres andel, så kommunen ændrede det og bad kirken betale mere i deres ”endelige afgørelse” fra 12. marts 2018. 
Det resulterede så i klagen.
- Vejen har hele tiden - i den gamle Præstø kommune -  været passet som om den var offentlig,  og den er registreret som offentlig, påpeger Niels Kjellerup Jensen.

Undersøgte sagen
Kirken fremførte blandt det, at der er offentlig belysning på vejen, at der står et mindesmærke - en genforeningssten - og at kommunen lukkede vejen og gjorde den blind, ved at plante en hæk i slutningen af 70’erne.
- Her har man aldrig hørt naboerne, og dermed har man behandlet den, som om det var en offentlig vej - ellers skulle naboerne med vejret jo høres, inden man lukkede den, siger Niels Kjellerup Jensen.
Samtidig fik man fat i flere af de tidligere ansatte og chefer i teknisk forvaltning, der fortalte at de havde vedligeholdt og passet den.
-  Dengang - før kommunesammenlægningen - havde man jo to mand fast, der tog sig af Bårse. De var ansat gennem 20-30 år, påpeger han.
Klagen og detektivarbejdet bar tilsyneladende frugt. For selvom kommunen indhentede redegørelser fra Geodatastyrelsen, der trak sagen ud i månedsvis, og selvom man forsøgte at tilbagevise sagen, så afviste de hos Vejdirektoratet.
- Vi ophæver kommunens afgørelse af 12. marts 2018, da vi ikke finder at kommunen har iagttaget det forvaltningsretlige undersøgelsesprincip på en tilstrækkelig måde, skriver de i afgørelsen.
Oversat kan det tolkes som at kommunen ikke klart nok har bevist, at vejen er privat fællesvej og ikke offentlig, og dermed kan de ikke pålægge kirken og de andre matrikler udgifterne, som de ellers havde gjort.
Det er man tilfreds med hos kirken.
- Det kan faktisk betale sig at stille spørgsmål, når der kommer sådan en afgørelse. Man behøver ikke tage alt for gode varer, siger Niels Kjellerup Jensen, der håber at kommunen nu vil få vejen sat i stand - til glæde for både skolens og kirkens brugere.

 

 

 

Kommunen er uenig - og når ikke noget før efter ferien

I den voldsomt underbemandede trafik-, park- og havneafdeling i kommunen, er man uenig i afgørelsen om Præstegårdsvej, som de er ved at se nærmere på. I forhold til reparation af vejen, sker der tidligst noget  efter sommerferien, lyder det.

Bårse - Vi har læst kendelsen, men vi er ikke enige, siger vejingeniør Knud Steen Jørgensen  fra  Vordingborg kommune. 
Her er de ved at køre en ny mand ind, som nu sidder med sagen om Præstegårdsvej. Han skal så finde ud af, om kommunen skal reagere på noget inden for nogle særlige svarfrister, men derudover kommer sagen formentlig til at vente lidt endnu.
- Vi kan ikke bare køre ud og lægge ny asfalt, hvis det er os, der skal gøre det. Det bliver noget med at lappe huller. Jeg tror ikke vi når noget før engang efter sommerferien, siger han og påpeger at de naturligvis tager sig af sikkerhedsaspektet og lapper eventuelle huller,  der er så slemme, at man risikerer sager. I kommunens oprindelige afgørelse stillede de ellers krav om, at huller skulle repareres indenfor 30 dage.
Kommunens trafik-, park og havneafdeling er noget underbemandede for tiden, hvor stort set hele ledelsen er skiftet eller stoppet. Senest fagchef på det juridiske område, Lea Mariager, der har siddet med sagen. Til den 1. maj skulle der komme en ny overordnet chef, og der er ved at blive ansat og overført folk.
- Men de har ikke siddet med de her sager før, siger Knud Steen Jørgensen.
Hvor - og hvornår - sagen om Præstegårdsvej endeligt lander, er derfor ikke til at sige, men der er flere lignende sager i området - blandt andet er der strid om Borrensvej på Møn, som avisen tidligere har skrevet om, og ved flere af kirkerne - også i Vordingborg - er der diskussioner om hvem, der egentlig ansvarlig for pleje og vedligeholdelse.
På grund af vejens tilstand i Bårse, kan man risikere en udgift på flere hundredetusinde kroner, hvis den skal ny-asfalteres, lyder vurderingen fra kirkens byggesagkyndige.

Niels Kjellerup Jensen, byggesagkyndig i Bårse Kirke, på den omdiskuterede del af Præstegårdsvej. Kommunen har nu fået ophævet deres afgørelse om, at det er en privat fællesvej, som blandt andre kirken skulle betale for at få i standsat.. Foto: Michael Thønnings

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar