• www.henriks-hvidevarer.dk

Politikerne får alligevel ikke lov at debattere, hvad der skal ske med Medborgerhuset i Vordingborg, men i lokalrådet håber man at der bliver fundet en bedre løsning, end der er nu. I mellemtiden dukkede et par gamle skilte op, i forbindelse med et hussalg og en oprydning og skiltene er nu i lokalrådets varetægt. Privatfoto.

Kirkeskoven kommer ikke til debat

Den udløbne kontrakt og tilpasning af reglerne for brug af Vordingborgs medborgerhus i Kirkeskoven, kommer tidligst til politisk debat om et par år, når Vordingborgskolen, er klar til det. Kommunens kulturchef lovede ellers at tage sagen op som et punkt til politikerne, men det afvises nu blankt af kommunaldirektøren.

Vordingborg - Meldingen er kort, at aftalen kører som hidtil og den har vi ikke tænkt at lave om på, med mindre Vordingborskolen meddeler noget andet. 
Så konkret er meldingen fra kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune, der afviser at Vordingborgs medborgerhus i Kirkeskoven, skal debatteres af politikerne i udvalget.
Det var der ellers lagt op til fra kulturchef Jesper Kjærulffs side, da han overfor avisen lovede at tage sagen om medborgerhuset op med det politiske udvalg, efter det blev kritiseret, at der er meget stramme regler for brugen af huset og at det bliver forvaltet efter en kontrakt der udløb i 2015.
- Der er ikke sket noget nyt i sagen, men jeg regner med at jeg skal have en snak med kommunaldirektøren om, hvad der skal ske, siger Jesper Kjærulff i dag.
Men det får han næppe noget ud af, for kommunaldirektøren er ikke interesseret i at der skal gøres mere ved Medborgerhuset - ikke fra kommunal side i hvert fald.
- Det er klart at det skal debatteres, når Vordingborgskolen ikke længere skal bruge det, men ellers er der en aftale, siger han. 
Kommunaldirektøren påpeger at det er aftalt mellem ham, borgmesteren, Mikael Smed (S) og kulturudvalgsformand, Thorbjørn Kolbo (S).

Intet hus i byen
Medborgehuset forvaltes af Vordingborgskolen, der har huset stillet gratis til rådighed, men dog skal låne det ud til andre foreninger. Det kom igen til debat først på sommeren, fordi blandt andre Odd Fellow-ordenen gerne ville holde deres 100-års jubilæumsreception i huset. Det har alle foreninger mulighed for, men i den kontrakt der blev tegnet i 2011, fremgår det, at der ikke må drikkes eller serveres alkohol af nogen art i huset. Kontrakten løb dog kun  frem til 2015, så derfor mente blandt andre Vordingborg lokalråd, at det gav mening at tage en debat om brugen af medborgerhuset, der er det eneste offentlige af sin slags i Vordingborg by. Således påpegede de, at  mange andre byer har fået kommunalt støttede egnshuse.
- Men vi har intet i Vordingborg, siger Jørgen Nymark fra lokalrådet og Odd Fellow, der ærgrer sig over, at man alligevel afviser at tage en debat.
- Det er jo svært at gøre mere, hvis man ikke vil snakke om det. Jeg synes dog det havde været på sin plads, at man lod borgerne være med til at bestemme over byens medborgerhus, siger han.
Han undrer sig således over at hverken politikere eller borgere bliver hørt.
- Jeg er skuffet over, at man er så ligegyldig omkring det her, siger han.
Hos kommunaldirektøren, ser det dog ikke ud til at ændre noget.
- Vi vil ikke ud I at vi kan beskyldes for at lave konkurrenceforvridende virksomhed, hvis Vordingborgskolen begynder at skulle leje det ud til fester. Den aftale der er der nu, gælder til Vordingborgskolen ikke skal bruge det mere, når deres nye byggeri står færdigt, lyder meldingen.
Kommunaldirektøren forventer derudover ikke, at der behøver at blive lavet en fornyet kontrakt, på Vordingborgskolens brug af Medborgerhuset, selvom den formelt løb ud i 2015 og altså ikke er juridisk gældende.

Politikerne får alligevel ikke lov at debattere, hvad der skal ske med Medborgerhuset i Vordingborg, men i lokalrådet håber man at der bliver fundet en bedre løsning, end der er nu. I mellemtiden dukkede et par gamle skilte op, i forbindelse med et hussalg og en oprydning og skiltene er nu i lokalrådets varetægt. Privatfoto.

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar