Klimadebat: Vandet stiger

Der inviteres til debataften den 20. februar om de stigende have og truslen som også kan ramme de lokale købstæder.
Klimaforsker Theresa Scavenius er inviteret af Alternativet for at give en faglig vinkel. 

Vordingborg -Klimaforandringerne kan mærkes og med dem også det faktum at vejret ikke er omskifteligt som vi ellers kender det danske vejr. Således indledes invitationen til et stort debatarrangement på Debataftenen finder sted på Gåsetårnsskolen - Marienbergafdelingen - torsdag den 20. februar fra klokken 19-21.
- Vordingborg by er kommet på top ti over oversvømmelsestruede købstæder i Danmark. På havnen ligger der flere virksomheder der potentielt vil kunne forurene ved oversvømmelse og der ligger renseanlæg og fjernvarmeanlæg. Også Vordingborg slotsruin og Oringe hospital ligger i risikoområdet, lyder det som oplæg fra Alternativet, der står for arrangementet, der dog er ment som et åbent ”borgermøde” for alle der er interesserede.
- Kystdirektoratet har i oktober været på besøg hos klima- og miljøudvalget og det er fra statslig side besluttet at kommunen i 2020 og 2021 skal udarbejde en risikostyringsplan for Vordingborg by. Præstø og Stege er også med på listen, de ligger dog placeret længere nede. Det politiske arbejde er i gang og der vil blive udarbejdet beredskabsplaner for hvordan man bedst muligt sikrer virksomhederne, den historiske kulturarv og infrastrukturen.
Anderledes står det til med private ejendomme, her er det ejeren der er ansvarlig for at sikre boligen, lyder det fra kommunalbestyrelsesmedlem Ann Busch (Å), der påpeger at det er vigtigt som borger, at man forholder sig de mulige problemer.
- Kan man stadig sælge et hus der ligger i risikoområdet og kan det mærkes på prisen? Kan man belåne sådan et hus og vil der være forbehold i forsikringen? Der er mange spørgsmål at besvare, påpeger hun.
Til aftenen har Alternativet inviteret klimapolitiker og demokratiforsker Theresa Scavenius der skal sætte en faglig vinkel på diskussionen.
Theresa Scavenius er ph.d. og lektor på Aalborg Universitet, og har de seneste år optrådt som ekspert og debattør i klimaspørgsmål.

Arrangementet er gratis og tilmelding er ikke nødvendig.

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar