Henning Søder stillede spørgsmål til Kommunalbestyrelsen. Foto: Michael Thønnings

Kommunalbestyrelsen gjorde kort proces

Mange sager klares i udvalgsarbejdet og på administrationsgangen, så det tog kun 30 minutter at holde det næstsidste kommunalbestyrelsesmøde inden sommerferien, hvor det mest ”kontroversielle” der blev diskuteret var politikerenes mødeplan og en lokalplan for Lindholm.

Kommunen Skolelærer, Else-Marie Sørensen (SF) havde valgt at byrødderne skulle synge ”De smukke unge mennesker” ved onsdagens kommunalbestyrelsesmøde - Formentlig en salut til de niendeklasseselever, der havde fejret deres sidste skoledag i parken lige ved siden rådhuset, hvor borgmesteren fortalte, at han havde kigget forbi, mens alt foregik i god ro og orden.
Og orden, bibeholdt han  resten af mødet, mens det var så som så med roen. For hele det ordinære møde blev kørt igennem på bare 30 minutter - ikke en rekord, men nærved. 
For der var ikke de store sager og havde der ikke været to borgere til at stille spørgsmål (og naturligvis intro-sangen), så var rekorden på 21 minutter fra november 2014, formentlig blevet slået.
Sagen er, at mange ting klares i udvalgene eller i adminstrationen og på borgmesterkontoret, så det er få sager, der skal forbi alle politikerne, når de samles til de månedlige kommunalbestyrelsesmøder. Eksempelvis har de snakke der har været om den kommende mulige besparelse på op mod 50 millioner, indtil videre blot været drøftet bag lukkede dørene i de enkelte udvalg eller i ”kulisserne”.

Ses til Sankt Hans
Lidt debat var der dog, men mest til sidst, hvor politikerenes mødeplan for de kommende to år, skulle vedtages. Her påpegede Eva Sommer Madsen (V) at man i 2020 havde lagt kommunalbestyrelsesmødet til Sankt Hans, og det blev derfor flyttet, mens det ikke vandt genklang at man skulle begrænse antallet af temamøder, hvor politikerne har heldagsarrangementer og diskuterer særlige temaer.
- Der er borgeligt ombud, påpegede borgmesteren.
Tidligere havde han fremlagt, at man ser du til at overskride forbruget på servicerammen, som  regeringen har fastlagt, med cirka 29 millioner i år og at man sparer cirka en procent på rammen for det samlede beredskab, mens partifællen Poul A. Larsen (S), fik lov at fortælle at overskuddet for Vordingborg havn var på cirka 39.000 kroner - efter skatter og afskrivninger, og at der nu var fem fuldsmedarbejdere i gang ovre på Masnedø, hvor man blev lidt ramt at sidste års varme sommer og dermed den mindre mængde korn, det gav.
Peter Ole Sørensen fortalte om facilitetsanalysen på idrætsområdet, hvor politikerne nu fik afsat halvanden million, så man kan komme i gang med at fikse idrætsanlæg, når der kommer en rapport, der fortæller hvad det kan betale sig at fikse. Forinden blev en række anlægsregnskaber kørt igennem uden kommentarer og nye penge blev frigivet til nyt køkken på spillestedet Stars og til renovering af teatersalen på VU.

Sikkerhed
Heino Hahn og resten af DF var ikke begejstrede for at man nu bruger penge på at lave en bevarende lokalplan for øen Lindholm, men stod alene, da flere andre politikere fremhævede, at det var vigtigt at ”afdække stand og værdien på de kulturhistorisk vigtige bygninger”, som er på den omdiskuterede ø.
Til gengæld behøver håndværksvirksomheder ikke at have så mange penge på lommen, hvis de skal fikse bygninger eller byde på andre kommunale opgaver, da kommunalbestyrelsen i enighed besluttede at man nu kun behøver at stille en sikkerhed på en halv milion, hvis man skal lave en opgave for kommunen, hvor det før hed en million. Der betyder så, at hvis en virksomhed går konkurs, så hænger kommunen på alt der ligger du over den halve million.
- Det er en del af arbejdet med at blive Danmarks bedste håndværkerkommune, sagde turistudvalgsformand, Susan Thydahl (S).
Mette Høgh Christiansen (S) fortalte kort om den nye sundhedsaftale, hvor der blandt andet fokuseres på sårbare ældre, voksne med psykiske lidelser og børn med trivselsudfordringer, men så var den - ganske korte - aften også ved at være slut for offentligheden, mens politikerne lige havde et par arealer der skulle sælges på det lukkede møde.

Spørgsmål
Inden da var det dog muligt at stille spørgsmål, og det benyttede både Henning Søder og Mogens Jensen sig af.
Sidstnævnte havde forud for aftenen stået med sin ladcykel foran rådhuset og fortalt om projektet ”Cykling uden alder”, hvor ældre bliver kørt på tur af ”cykelpiloter”. Meningen var, at der skulle have været sat et møde i stand mellem kommune og den overordnede projektgruppe, hvor der skule kapres frivillige, men Mogens Jensen, syntes ikke, der var blevet fulgt op.
Her kunne Mette Høgh Christiansen dog  fortælle at der bliver et møde i uge 27, og så sker der måske noget med cykelprojektet der.
Første spørger, Henning Søder manglede også nogle svar. Ved seneste kommunalbestyrelsesmøde stillede han således spørgsmål omkring jobcentrets sagbehandling og hvordan de nogen gange angiveligt laver lægefaglige vurderinger, hvilket er i strid med reglerne. Men det tre sider svar han havde fået fra jobcenterchefen, gav snarere flere spøgsmål end de besvarede noget. Derfor stillede han sit spørgsmål igen - og spurgte desuden til hvordan sagbehandlere i kommunen holder sig ajour med lovgivningen, ligesom han undrede sig over at kommunen blander sig i hvem, der må være med som bisidder til samtaler. Han blev igen lovet et skriftligt svar.

Henning Søder stillede spørgsmål til Kommunalbestyrelsen. Foto: Michael Thønnings

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar