Kommunens forklaringsproblem...

Ellens-skandalen og kommunens forklaringsproblem 
Det er nu endelig dokumenteret, at kommunen har brugt enorme ressourcer på at holde liv i en sag, som den for længst burde have opgivet. 
Aktindsigt viser, at Slots- og Kulturstyrelsen hele tiden har sagt fra i forhold til lokalplan-forslagets brud på fortidsmindefredningen. Styrelsen har allerede fra starten meldt ud at den ikke vil acceptere etagebyggeri på den fredede grund. Så hvorfor fortsætter kommunen ufortrødent med at overhøre alle argumenter imod etagebyggeriet, når det samtidig er i strid med kommunens gældende planer for området, der kun giver mulighed for grønt område og en mindre og lav bebyggelse? 
Sagsforløbet efterlader Vordingborg Kommune med et kæmpe forklaringsproblem. Kommunen har givetvis brugt flere ressourcer - i form af medarbejdertimer og konsulentudgifter (egne og entreprenørens) i det 4-5 år lange sagsforløb, for ikke at nævne spild af borgernes tid - end den kan få ind ved salg af grunden. At etageboligerne skulle tiltrække velhavende skatteborgere til Stege er  tankespind,  fordi flexbolig-ordningen ikke garanterer, at ejerne bor der - og  betaler skat - og ikke bruger det som feriebolig eller investeringsobjekt.
En intern evaluering af hvordan det kunne gå SÅ galt trænger sig på: Har flertalspolitikerne været så forblændede af et rent politisk spil om præmisserne for køb af grunden, at de har været døve overfor alle saglige råd i sagen? Har forvaltningsledelsen ladet sig styre af et ønske om at ’please’ politikerne, i stedet for at levere uvildig vejledning til dem, som de skal? Eller har Planforvaltningen ikke evnet at formidle regelsæt og udmeldinger fra en statslig styrelse? 
Det skylder kommunen sig selv og skatteborgerne svar på. En enkel konklusion ligger dog snublende nær: Man burde have lyttet til borgerne. Den massive modstand og de mange vægtige indlæg mod lokalplanforslaget kunne jo skyldes, at borgerne faktisk havde ret.
Kommunalbestyrelsen bør nu inddrage grunden i en samlet plan for hele voldområdet. Høringssvarene til lokalplanforslaget indeholder mange forslag til hvordan Stege Vold kan udvikles til et fantastisk rekreativt område, til glæde og gavn for byens borgere og sommergæster. Det behøver ikke at blive nær så dyrt som de bebyggelsesforsøg, der nu bør opgives en gang for alle. 
 

Hans Sattrup (Byplanarkitekt)
Liselundvej 18
4791 Borre

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar