Sydsjællands Tidende - Hele ugens avis for Vordingborg Kommune og Nordfalster
Facebook

Få de lokale nyheder på

Facebook logo

Kontakt

Logo for Sydsjællands Tidende
Torvestræde 4 
4760 Vordingborg 
Tlf. 5537 0009 
Fax 5534 0011

- Priser
- Annoncebestilling

- Kontakt os

OnlineAvis
Happydays bannerannonce

Kostervig-møller underkendt

Margareta Dahlström og Hans Sattrup, Østmøn Naturforening

Liselundvej 4 B

4791 Borre

 

Kostervigmøllerne i modvind

 

Naturstyrelsen - det vil sige staten - har i utvetydige vendinger underkendt kommunens arbejde, da Naturstyrelsen ”ikke finder at Vordingborg Kommune kan afvise, at projektet har skadelige indvirkninger” på de omgivende naturområder. 

Vindmølleplanerne må ikke vedtages foreløbig. Kommunalbestyrelsens afstemning er udsat. 

Det ligner en umulig, tidskrævende og dyr opgave for kommunen at bevise, at beskyttede arter ikke tager skade. Altså de beskyttede fugle og flagermus, som idag frit og trygt bruger Kosterlandtangen til fouragering, gennemflyvning, som yngleplads, dagskjul og til overvintring. 

Natura 2000-området til begge sider af Kostervig er usædvanligt rigt på internationalt beskyttelseskrævende arter. Dansk Ornitologisk Forenings og Østmøn Naturforenings indsigelser (se www.stopkostervig.dk) beskriver nogle af de negative konsekvenser for beskyttede fugle- og flagermusarter, inkl. at Mønbroens elskede og højt PR-profilerede vandrefalkepar er i farezonen. 

Allerede fældningen af  1200 meter gammelt læhegn, for at give plads til møllerækken, er dybt problematisk. Læhegnene er vigtige for områdets unikke bestand af bredøret flagermus og andre flagermusarter. 

I Skåne hælder det aktuelt til at man opgiver et lignende vindmølleprojekt, netop for at undgå fældning af gamle træer, som er livsvigtige for bredøret flagermus.  

Ifølge professor i miljøret Peter Pagh er vindmølleplanerne i klar konflikt med habitatdirektivet, og modstanderne har ”en stærk sag”.  Hvis kommunen alligevel - ad snørklede veje og formentlig pga. uvidenhed - gennemfører vindmølleprojektet, så skal det ikke overraske nogen, hvis naboerne til projektet som sidste udvej føler sig presset  til at rejse en retssag, dyr og tidskrævende for alle parter.

Tilrådet af Peter Pagh retter Østmøn Naturforening nu, med opbakning fra lokalafdelingerne fra Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening, henvendelse til EU-Kommissionen om indlemmelse af Kosterviglandet i Natura 2000-området - da det kan være en fejl at Kostervig ikke er taget med fra start. Henvendelsen kan læses på www.oestmoennaturforening.dk

Seneste gallerier
  • FOTOS:...
  • FOTOS: Vordingborg...
  • FOTOS: Discofest for...
  • FOTOS: Møns...
Kommende arrangementer
26.
Sep
Fra museets gemmer Køng Museum
26.
Sep
Tommy og Tanne, foredrag v/Tom Buk-Swienty KulturArkaden
26.
Sep
Åben valgcafé Danske Handicaporganisationer
27.
Sep
Fra museets gemmer Køng Museum
27.
Sep
På job med kroniske smerter Gigtforeningen
27.
Sep
Reception, 25 års jubilæum Mona Sørensen Bisca
28.
Sep
Fra museets gemmer Køng Museum
28.
Sep
Besigtigelse, Vordingborg Nord Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne
28.
Sep
Åben debat Enhedslisten Vordingborg
28.
Sep
Modeshow Ivy Women Vordingborg