Læserbreve

Læserbreve sendes på mail til: redaktion@sydtid.dk
  • Læserbreve på mere end 300 ord optages ikke.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte.
  • Læserbreve skal indeholde navn og adresse på afsender.
  • Læserbreve må ikke indeholde telefonnumre, mail-adresser og hjemmeside-adresser.

Ih, hvor er det kommunalt - Historien om et træ

I 2018 henvendte vi os til kommunen ang. beskæring af et ekstremt stort ahorntræ som står i skellet mellem parken og Hotel Frederiksminde. Kronen på træet volder os beboer stor gene da alle blade i...

Tak til Ulvsundcentret

Der er megen kritik af velfærdsydelser fra det offentlige, sikkert med rette i en del tilfælde, men der er sjældent ros for indsatsen fra de travle mennesker i f.eks. sundhedsvæsenet. Dette kan gælde...

Nyt rådhus vil blive en skamstøtte

Mange tvivlsomme argumenter blev præsenteret i forbindelse med borgermødet om nyt Rådhus sukret ind i ”Borgernes Hus”. For eksempel at offentlige arbejdspladser vil støtte handelslivet i Vordingborg...

Hvad skal vi med kommunen?

Har vi glemt det vigtigste, når vi snakker nyt rådhus? Tirsdag d. 25. februar var der borgermøde om det nye rådhus, der skal bygges i Vordingborg (Et udførligt referat kan læses på side 2 i...

Vordingborg rådhus igen

Jeg husker sagtens presseomtalen om vort rådhus ved forrige kommunal-valg, det var det,der sikrede Venstre borgmesterposten. Netop fordi man fra venstre sagde, at man kunne klare sig med det gamle...

Lyspunkter

Nu bibliotekerne er lukket, kunne de aviser de dagligt modtager til ingen nytte, jo fordeles på vores plejehjem eller stilles til afhentning, én til hver, i en kasse udenfor biblioteket. Og til glæde...

Siloetten

Hvad sker der på hotelfronten i Vordingborg. Er siloetten, et projekt, der blev lanceret under stor ståhej, sat på standby eller helt opgivet? Og hvad med Kong Valdemar? Er der snart udsigt til, at...

Standsning og parkering forbudt igen-igen

Riddergade er en af Vordingborgs ældste og smalleste, historiske, specifikke gader, med nogle huse fra 1744.
Gaden har ikke en gang fortov på alle strækninger på grund af høje skrænter og...

Prognoser og løgn...

Prognose over elevtal i vores skoler
Det er en gammel sandhed, at der er tre niveaur af løgn, nemlig:
- Løgn
- Forbandet løgn og
- Statistik/prognose
...

Om at hamstre...

Jeg husker i begyndelsen af tresserne, på Færøerne, at det ikke havde regnet i fem uger. Da man ikke borer efter vand, men bruger overfladevand, begyndte vandbassinerne så småt at tømmes. Der blev...

Medborgerhuset...

Artiklen i Sydsjællands Tidende om uenighed vedrørende huller i taget giver kuldegysninger, hvis den indstilling en chef for en afdeling under Vordingborg kommune giver udtryk for tegner...

Glascontainerne...

Hvor blev glascontainerne af?
Var det ikke meningen, vi skulle sortere affaldet? Og ikke blande lortet sammen.
Og derefter sende det ud af landet, fordi ingen vil modtage det...

Corona-koma...

Coronaen er dalet nedover os alle og har lammet en god del af vort samfund.
”Holde humøret højt” som det lyder i en glad vise- og det er vi danske gode til.
Vor udtalte sans for humor...

Ryger træerne for at sikre 5G signal

Uafklarede forhold omkring den hurtige udrulning af 5G-netværket
Det er med stor undren jeg skriver dette læserbrev … - motiveret af den igangværende snak om fremtiden for...

Vordingborghallen...igen...

Onsdag aften til badmintontræning spillede vi på banen nærmest indgangen. Her har gulvet haft et hul i størrelsen 3 x 3 centimeter, der er blevet lappet med en hærdet polyfilla af en art.
Lige...

Er behovet for nyt rådhus klarlagt?

Nyt Rådhus – spørgsmål til Vordingborg Kommunalbestyrelse
Et flertal i Vordingborg Kommunalbestyrelsen har besluttet at der skal bygges et nyt rådhus, en beslutning der begrundes i...

Borgermøde om ”Borgernes hus”

Jeg deltog i tirsdags i det velbesøgte borgermøde om den nye rådhus/Borgernes hus.
Jeg synes det var en sober og redelig fremlæggelse af borgmesteren, og jeg blev da også klogere på mange...

Et bud på dannelse...

Et anderledes bud på unges dannelse
For få unge tager en uddannelse i Vordingborg Kommune. Derfor skal indsatsen på daginstitutioner og folkeskolen styrkes og det er godt at...

Vor hovedstad...

Vi har en identitetskrise i kommunen, primært fordi navnet på kommunen er lig navnet på en af vore tre købstæder med hovedsædet beliggende samme sted.
Ligeledes er det besluttet at bygge et...

Rådhus del 2...

Kære Venstre,
Her på tærsklen til en ny, kommunal valgkamp, fremfører I igen jeres modstand imod nyt rådhusbyggeri.
Men sandheden er jo at I selv, allerede da I sidst sad ved roret i...

Rigtig godt signal...

Det var med stor glæde, vi fik meddelelsen om, at Borgmester Mikael Smed har valgt at sætte sig i spidsen for Vordingborg Uddannelsesråd.
Det er en flot og vigtig prioritering, når også den...

Svar til Lena Schroll...

Tak til Lena Schroll fra SF med info om, hvad og hvem der besluttede hvad og hvornår. At Venstre beskyldes for at bruge politisk spin siger vi dog nej tak til!
Vi fører ikke vores borgere bag...

Framelding til borgermøde...

Vordingborg kommune indbyder til borgermøde om “Borgernes hus” - og beder om tilmelding.
Jeg vil hermed gerne MELDE FRA til mødet, der er et rent lokalt “Vordingborg-arrangement”.
...

Billigere at renovere...

Svar på borgmesterens udtalelse i Sydsjællands Tidendes artikel “Lavvande i kassen men budgettet fastholdes”.
Vordingborg Badminton Klub kan bidrage med en besparelse på cirka 9,5...

Spild af tid og spild af penge...

To gange inden for to uger har vi kunnet læse i avisen, at forvaltningen har lavet beregninger på projekter, som enten skal genbehandles i forvaltningen eller som helt falder til jorden.
Det...

Politisk lederskab

Borgerlisten efterlyser politisk lederskab
Under den politiske drøftelse på Borgerlistens generalforsamling den 31. januar blev der fremsat ønske om en højere grad af politisk...

Rådhus del 1

Inden debatten for og imod nyt rådhus løber helt af sporet.
Inden Venstre får held til at smøre deres uansvarlighed af på andre. Inden vi skal høre på mere politisk spin.
Så er det på...

”Borgernes hus” - tåbelig idé...

“Borgernes hus”, der skal kunne bruges af kommunens foreninger og borgere, er det mest hjernedøde argument, der hidtil er brugt som begrundelse for byggeri af det kostbare rådhus i Vordingborg...

Parkering på Riddergade...

Igen er beboerne på Riddergade blevet ramt af kommunen.
Uden vi vidste det blev det forbudt at standse og parkere foran vores huse. Hvilket har store konsekvenser for os, da der ikke er andre...

Fodbold og politik..

Forskning kan bruges til mange ting og et interessant eksempel kommer fra forskere der analyserede straffespark fra de store europæiske fodboldligaer.
Her viste det sig, at selv om skytten...

Uhørt at vente...

Uhørt at Vordingborg kommune ”afventer” situationen. Hvis en enkelt medborger drister sig til at opsætte reklame for egen virksomhed (juletræer, julekranse, hånddyppede lys eller lignende), så kommer...

Folkets vilje...

Jeg vil frygtelig gerne vide, om det virkelig er Vordingborgfolkets vilje – det vil sige de 91 procent af borgerne (cirka 44.000 personer) der ikke er involveret i et politisk parti - at der skal...

Bekymret for økonomi

I aviser og på de sociale medier kan vi alle se en masse reaktioner på kommunens udmelding omkring et ekstra underskud på 18 millioner kroner på arbejdsmarkedsområdet. Oveni efterårets underskud på...

Ledelse og økonomi

Ledelses-pyramiden i Vordingborg kommune er meget høj og meget bred.
Toppen i pyramiden har det formelle økonomiske ansvar for kommunens regnskaber og budgetter, men det reelle økonomiske...

Kommunens forklaringsproblem...

Ellens-skandalen og kommunens forklaringsproblem
Det er nu endelig dokumenteret, at kommunen har brugt enorme ressourcer på at holde liv i en sag, som den for længst burde have...

Vordingborg - porten til fremtiden...

Vordingborg - Byen ved storstrømmen - porten til fremtiden.
Når man nærmer sig Vordingborg ad Københavnsvej, ses det helt specielle Dannebrogsflag med splitterne ved foden af vejen...

Vi skal alle være stolte

Det er med meget stor glæde at Vordingborg Kommune er blevet nomineret til årets ungdomskommune. Det giver lejlighed til, at man for alvor kan sætte fokus på det store ungearbejde en masse dygtige...

Simpel sag koster skatteborgerne dyrt

“Imbecil eller dummere end selv politiet tillader”? Hvor få evner skal man besidde for at sidde i kommunalbestyrelsen og i den administrative direktion, her pladsen som kommunaldirektør Lau Svendsen-...

Byd ind på møller på Kriegers Flak...

Til Byrådet i Vordingborg kommune.
EMNE: ”Konkurrence” om pladserne på flakkene ude i havet mellem statens kæmpe-vindmøller og de kommunale kæmpe-vindmøller.
Min holdning: Placér alle...

Kære Bjarne Malmros...(2)

Tak for svar!
Jeg er ganske tilfreds med det sidste afsnit, hvor du skriver, at i vil etablere et sted til rygerne. Det var det, som jeg forsøgte at plædere for. Jeg forudsætter naturligvis,...

Et nyt slot...

Et sted i Vordingborg Kommune sidder en ung mand. Han har masser af evner og gode ressourcer, men han er fuldkommen mast og handlingslammet af alle de krav samfundet på alle niveauer stiller til ham...

Dum, dummere, Vordingborg...

Blandt de ejendommelige besparelser som kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune netop har vedtaget, er der grund til at kigge på nedlæggelsen af kommunens Bogbus. Denne nedlæggelse rammer...

Smed som julemand?

Bliver Smeden årets julemand?
Udgiften på 30 millioner til renovering af kommunens nuværende bygninger, er en grundsten i beslutningen om, at opføre et nyt rådhus til minimum 125...

Ringe føling med udsatte borgere...

Af og til bliver man i tvivl om, hvorvidt vore kommunalpolitikere er klar over at de har med levende mennesker at gøre.
Socialdemokrat og formand for Udvalget for Social og Psykiatri, Jesper...

Nyt rådhus...

Nyt rådhus set med Nye Borgerliges briller
Et nyt rådhus er nyligt lagt ind i det kommunale budget. Måske skulle vi tage et helikopterview og se på to forhold, inden der tages hul på...

I anledning af de sure opstød...

I anledning af alle de sure opstød om det nye rådhus i Vordingborg og ikke mindst Cabaret-grunden i Stege.
Vær dog for pokker lidt visionære, folkens. Driftige mennesker, dem der får...

Kære Anette...

Der er mange måder at opleve kommunen på.
At jeg stort set ikke bruger tid på Sydsjællands Tidende andet til optænding, kommer nok fordi jeg bruger internettet.
Der for jeg stort set de...

Rygning i DGI-huset

Jeg kan læse i Sydsjællands Tidende, at der skal etableres kunstgynger i DGI- huset.
Udførelsen af dette arbejde er brugt af Vandhusets ledelse som begrundelse for, at DGi huset ikke vil...

Er det Abildhøjgårdens endeligt?

De sidste uger har vi i aviserne og på facebook kunnet læse om den store investering i Præstø, et nyt flot samlet børnehus.
Os der har børn i det nuværende Børnehus er næppe uenige i at det er...

Oplysning til borgerne...

Der var stort flertal for budgettet for 2020 i Vordingborg kommunalbestyrelse.
Det indeholder en række gode ting, især de øgede bevillinger til børneområdet og skolerne.
Og så...