• www.henriks-hvidevarer.dk

Læserbreve

Læserbreve sendes på mail til: redaktion@sydtid.dk
  • Læserbreve på mere end 300 ord optages ikke.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte.
  • Læserbreve skal indeholde navn og adresse på afsender.
  • Læserbreve må ikke indeholde telefonnumre, mail-adresser og hjemmeside-adresser.

Økonomiske aspekter

Lindholm-idéen og de økonomiske aspekter
Det er slået fast af regeringen, at Lindholm-ideen vil koste skatteyderne mindst 759 millioner skattekroner de første 2-3 år og derefter...

Kontaktannonce...

Attraktivt biogasanlæg søger lykkelige naboer, normalt anbefaler Erhvervsstyrelsen, at jeg har 500 meter til nærmeste nabo, men jeg vil så gerne have vi bliver lidt tættere.
Jeg er et ganske ”...

Om hjælp til ældre 3...

I Sydsjællands Tidende uge 7 er der to læserbreve mærket Om hjælp til ældre samt Om hjælp til ældre 2.
I det første beskrives situation, hvor en pensionist på 94 år har fået kommunalt afslag...

Lindholm...

Mere viden om Lindholm/Kalvehave. I finanslovsforslagene for 2019 Ny konsekvent kurs over for udlændinge der er uønskede i Danmark står: ”Udrejsecentret bliver placeret på øen Lindholm, som ligger...

Alliancen siger NEJ til Lindholm...

Man får IKKE bedre styr på de udviste kriminelle udlændinge i Lindholm-Kalvehave. Tværtimod. 6 politibetjente i Kalvehave kan umuligt holde styr på 125 dømte kriminelle, når de kommer i land i store...

Til Carsten Honoré...

Bare ikke i min bag have – biogas og Lindholm - af og til Carsten Honoré
Hvor blev jeg glad, da jeg læste dit indlæg i Sydsjællands Tidende om, hvordan vi alle gerne vil være med til...

Røgfri kommunal arbejdstid...

De unge tør godt - Hvad venter vi på?
Lad os følge op og indføre røgfri arbejdstid i Vordingborg Kommune.
Røg er den største dræber i dag, som ryger skader man sig selv og sin krop...

Uventet indtrængen...

Hvor går grænsen, når hjælpemidler, i hjem som bebos af handicappede skal efterses ?
Har man som hjælpemiddeldepot medarbejder, lov til at låse sig ind i folks private hjem, uden i forvejen at...

Genmæle om vandhuset...

Bent Gaarsted siger, at det jeg skrev i mit indlæg om vandhuset ikke passer. Sikke en frækhed fra handicap-idrættens formand, som ikke er tilstede i svømmehallen tirsdag eftermiddag og derfor ikke...

Gratis hjernemad på skoler

Vordingborg Ungdomsråd foreslår, at der bliver indført gratis Hjernemad på alle skoler i Vordingborg Kommune. Det betyder, at alle elever kan få gratis frokost og/eller morgenmad på skolen, hvis de...

S og SF’s holdning...

I folketinget har S og SF ifm. salget af energiselskabet Radius A/S erklæret, at udenlandske kapitalinteresser ikke skal være involveret i dansk energiforsyning og -infrastruktur. I Vordingborg...

Toiletter i byen

I Langgade 9 i Nykøbing Falster, har man løst problemet med toiletter, simpelthen ved at overtage en tom butik og indrette den med 5 toiletter, så dette er blot givet videre til de ansvarlige...

Skal jeg arbejde mig selv ihjel

Skal jeg arbejde mig selv ihjel?
De kloge siger, at vi lever længere og længere. Jeg tror på dem, men bliver der noget ved min alderdom? Politikerne har besluttet, at jeg skal arbejde, til jeg...

Om hjælp til ældre 2

Jeg havde et alvorligt fald med kompliceret knoglebrud i lårben og hofte til følge i starten af august måned. Blev indlagt og opereret på Nykøbing sygehus og efter en uges tid hjemsendt og skulle i...

Om hjælp til ældre 1

Vi, min kone og jeg, er et par gamle pensionister der nærmer sig 92 og 94 år og har altid sat en ære i, at kunne klare os selv, og har også gjort det.
Men for nogle dage siden kom der noget...

Det nye vandhus

Gid fanden havde det nye vandhus
Jeg var meget skeptisk inden det - endelig - åbnede, især fordi ingen havde så meget som overvejet at brugere med handicap/ funktionsnedsættelse kunne tænkes...

Lindholm-notat

Nyt notat fra Folketingets Retsudvalg fortæller sandheden:
1. Der vil være færgetransport til og fra øen flere gange dagligt.
2. Færgedriften bliver tilrettelagt, så de udviste...

Påvirk DF

Hvis Lindholm-udrejsecenter-beslutningen skal ændres. For Dansk Folkeparti er de eneste, der har muligheden for det. Postulatet er følgende: Venstre-ministeren har i 2017 sagt, en ø-løsning er dyr og...

På Verdenskortet

Lokalpolitikere stræber ofte en del efter, at deres hjemegn “skal komme på verdenskortet”.
Vel lig med at blive omtalt i de internationale medier.
Det amerikanske ugeskrift TIME...

Lindholm - en grotesk ikke-løsning

Den 6. februar var integrationsudvalget på besøg på Lindholm for at besigtige forholdene. Dansk Folkeparti var solidt repræsenteret. Hverken Venstre eller Konservative var til stede. Dansk Folkeparti...

Om Lindholm-domæner og sejlrende-blokering

Jeg prøver jo bare at sige:
Sejlerfolket kan være helt rolige. Det bliver kun en punktvis blokering af sejlrenden, som alene vil stoppe færgen. Det er kun tænkt som en symbolsk handling, der...

Bare ikke i min baghave - biogas og Lindholm

Der er en tendens til, at vi danskere bliver mere og mere utilfredse med mange af de initiativer, som bliver og eller er sat i søen formentlig med intentioner om at det gavner DK.
Som...

Jeg fristes til at sige – selvfølgelig fik jeg ret

Nu har den nye cykel/gangsti ved Brovejen/Rampen været i drift i ca. 1 måned. Som Sydsjællands Tidende skrev i den seneste udgave, så benyttes den stort set ikke. I stedet benyttes den gamle...

Ja tak til rygeforbud på alle skoler...

Vordingborg Ungdomsråd foreslår, at der bliver indført et totalt rygeforbud på alle kommunens skoler. Vi ønsker, at alle børn og unge får en røgfri hverdag, uden hverken at blive udsat for passiv...

Lindholm 2

Hvordan kan de ansvarlige politikere forsvare deres argumenter for Udrejsecenter Lindholm?
Et notat fra Retsudvalget den 17. december 2018 fastslår, at udvisningsdømte på Lindholm skal kunne...

Lindholm 1

Jeg er imod” Lindholm-projektet”. Jeg finder det kynisk og ubeskriveligt dumt at tro, at man kan træffe den slags beslutninger i hemmelighed i forbindelse med finanslovsforhandlinger. En beslutning,...

Tæt på den optimale trafikløsning

Det er da herlig læsning at man fra politisk side i Vordingborg Kommune, melder ud med at der er nye toner i forbindelse med trafikløsningen i Vordingborgs midtby. Det har vi savnet længe. I forrige...

Om vores affaldssortering 2

I Sydsjællands Tidende 8.1. er der et læserbrev fra Søren Frank.
Jeg er meget enig med Søren Frank, vi har fået en udmærket ordning - dog undrer det mig kolossalt, at metal, glas og plastik...

Om vores affaldssortering - svar til Søren Frank

Svar til Søren Frank (Sydtid 8. januar)
Jer klynker ikke jeg stille bare spørgsmål ved det og tænker på hvad der sker og hvordan.
Det er jo ikke alle som bor i en by. Vi er jo nogle som...

En stor ommer - omkørsel

Det glæder mig, at vi lever i et land som Danmark, hvor alle har mulighed for at komme rundt på kryds og tværs gennem Danmark, enten via bil, bus, færge, fly etc. Hvordan kan vi så det? Det er fordi...

Om vores affaldssortering...

Kære Elo fra Borre!
Hold nu op med at klynke! Det eneste nye er at vi SELV skal sortere og det er slet ikke så svært (jeg har gjort i flere år). Du har vel selv - før den nye ordning - måttet...

Om omsorg

Statsministerens nytårstale klinger hult, når man i Sydsjællands Tidende læser om, hvordan man i Vordingborg kommune behandler svært fysisk handicappede.
“Det går godt i Danmark” blev der sagt...

Hverdagens helte

Tak til Præstø hjemmepleje og sygepleje, for den gode indsats og ikke mindst jeres varme hænder i har givet vores far/svigerfar Mogens Nielsen, Svend Gøngestorv, Præstø.
Vi vil ønske...

Hjem til affald

Hjemme igen efter juleferie.....
til 4 sorte sække blandet affald, læsset af i vores baghave, hvor det, efter indholdet at dømme, har stået i lang tid. Vi har været væk i godt 14...

Biogas er ikke grønt...

Ikke alt glimmer er guld
Et flertal i Vordingborg kommunalbestyrelse har sendt ansøgningen fra Nature Energy om et biogasanlæg i Køng til høring, og et flertal har givet udtryk for...

Lindholm

Så er deba mødet i Vordingborg forbi, og hvad fik så borgerne ud af det? Det hele var jo aftalt på forhånd. Hvor er demokratiet, Ingen fra regeringen og Dansk Fængelseparti (DF) havde spurgt borgerne...

Socialdemokratiets troværdighed?

En masse lokale folketingskandidater og lokalpolitikere fra hele det politiske spektrum står i kø i øjeblikket for at udtrykke deres foragt for Christiansborgs beslutning om Lindholm. I Radikale...

Procedurefejl bør fælde Inger Støjberg...

Procedurefejl bør fælde Inger Støjberg og regeringen da Planloven ikke overholdes vedrørende Lindholm
Regeringen er forpligtet ved større bygge- eller anlægsprojekter at foretage en...

Om vores affaldssortering...

Mon kommunen har tænk på hvad det koster, det de har lavet med affaldssortering. Hvad folk skal købe af poser og alle de plastikspande der skal bruges og alt det folk selv skal køre på...

Nej tak til dyr symbolpolitik

Venstre i Vordingborg bifalder ikke oprettelse af udrejsecenter Lindholm - nej tak til dyr symbolpolitik.
Folketinget har besluttet - at flytte 125 kriminelle udlændinge til øen Lindholm med...

I rammer også vores levebrød

125 pesoner af den helt hårde kerne af udviste, kriminelle udlændinge skal flyttes fra Kærshovedgård til den på ingen måde ”øde” ø Lindholm. Der vil være færgeforbindelse mellem Lindholm og Kalvehave...

Hvorfor blev vi aldrig spurgt?

Sagen om de 125 kriminelle udlændinge på tålt ophold, som regeringen og Dansk Folkeparti ønsker parkeret på Lindholm, er et groft eksempel på manglende demokrati.
Beslutningen er taget hen...

Genovervej Lindholm

Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune tager afstand fra placeringen af et udrejsecenter på Lindholm
Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune anerkender behovet...

Tryg fremtid med Lindholmprojektet

Omkring Lindholm projektet Ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt er det nok svært, at finde et mere velegnet sted til at huse de ”islamkrigere”, der ikke ønsker at rejse hjem og slås...

Svar ønskes angående biogasanlæg i Køng Mose

Svar udbedes fra de ansvarlige politikere i Vordingborg Kommune.
Til Plan og Teknik udvalget: Michael Larsen, Kurt Johansen, Anders J. Andersen, Carsten Olsen, Kirsten Overgaard, Bo Manderup,...

Nedlæg sejlrenden til Kalvehave Havn...

I stedet for at protestere over at kriminelle, mordere, voldtægtsforbrydere med flere skal placeres på Lindholm med fri adgang til Kalvehave havn, så kunne vi jo også bare prøve at finde ud af...

Kampen er lige begyndt

Selvfølgelig er deportering til Lindholm en rigtig dårlig idé. Fordi det er den dyrest mulige løsning og fordi placeringen vil være så ødelæggende for vores kommune og særligt for Kalvehave. Fordi...

Jeg undres...

Udover at jeg, ligesom resten af borgerne i Vordingborg kommune, undres voldsomt over at man i den kommende finanslov afsætter 750 millioner til et udrejsecenter på Lindholm, så kan jeg ligeledes...

Har rundkørsler og immigranter noget med hinanden at gøre? 

På den gamle hovedvej ved Ørslev blev der i 2011 etableret en rundkørsel. Lokalrådet ville gerne vise byens historiske betydning med mange gravhøje og stendysser, og derfor blev der, efter aftale med...

Seks nissehuer til vores lokale lægehus

Karin Jersild
Torvet 5
4720 Præstø Når man ikke har stået forrest, da det bedste helbred blev uddelt, får man i min alder brug for sundhedssystemet i ny og næ, og ind imellem alt for...