• www.henriks-hvidevarer.dk

Læserbreve

Læserbreve sendes på mail til: redaktion@sydtid.dk
  • Læserbreve på mere end 300 ord optages ikke.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte.
  • Læserbreve skal indeholde navn og adresse på afsender.
  • Læserbreve må ikke indeholde telefonnumre, mail-adresser og hjemmeside-adresser.

Byforum Vordingborg ”De hørte ikke på os”...

I efteråret blev vi inviteret til et møde (i Byforum Vordingborg, red.) og her fremviste vi ideen om Farmorhuset. Noget der handlede om at skabe liv i vor by for byens folk, for byens gæster og for...

Hvordan bliver jeg voksen?

I Vordingborg Kommune får vi ude på skolerne fortalt, at skolen er ”dannelse til et voksent liv”, men hvordan skal vi elever overhovedet kunne blive voksne uden at vide noget om det rigtige liv? Vi...

Indtryk fra et kommunalbestyrelsesmedlem...

Vi er 29 folkevalgte i Vordingborg Kommune og én ting er fælles for os alle: Vi har valgt at være politikere fordi vi vil det bedste for Vordingborg Kommunes borgere.
Når en sag deler vandene...

Ødelagte veje...

I sidste uge kunne vi læse under referatet fra ”Monstermødet” om en borger, der havde fået ødelagt sin bil ved at køre ned i nogle huller på vejen ud til Avnø Naturcenter. Men det er ikke de eneste...

Oldtidsvej eller Geddemarked...

Vi er en række borgere, som er naboer til oldtidsvejen i Broskov. Oldtidsvejen er et af de fineste vejanlæg fra før historisk tid i Danmark. Desværre er vejen nu et rent mudderhul, som ingen mere har...

Indtryk fra et kommunalbestyrelsesmøde...

Overværelsen af det seneste kommunalbestyrelsesmøde, afholdt 27. marts, blev på mange måder en forstemmende oplevelse. Flere af politikerne gav mig det indtryk, at det i højere grad drejede sig om at...

Borgmester ”ofrer” borgerne....

Byrådsmødet på Svend Gønge Skolen i Lundby 27. marts blev indledt med sangen: Der er noget galt i Danmark…
For Mikael Smed og Co ”ofrer” borgere for udenlandske kapitalkræfter. Argumentet fra...

Strålingsfare på Slotstorvet...

Skal vi trygt kunne gå udenfor- uden at blive bestrålet med wifi?
Ja – så har Vordingborg Kommune påtænkt at sætte WIFI op på Slotstorvet – angiveligt for turisternes skyld – en lille gave fra...

Ord skaber, hvad det benævner...

Segregerede elever – ord skaber, hvad det benævner
Hvordan ser vore politikere og embedsmænd på børn med særlige behov og heriblandt de børn, som har behov for specialundervisning?...

Biogasanlæg i Udby

Biogasanlæg ved Køng Mose
Vordingborg Kommunes byråd er i gang med at træffe en fatal beslutning om at etablere et biogasanlæg ved Køng Mose med det alibi, at biogas vil skabe en...

Endelig noget nyt...

Endelig sker der noget.
I Køng og omegn ser vi sjældent nye virksomheder starte op.
Nu har Nature Energi budt ind med biogasanlæg på et område i Køng Mose udpeget af kommunen...

Hvor er den demokratiske proces?

Hensynet til skatteborgerne tilsidesættes, hvis et flertal i kommunalbestyrelsen haster planerne om et biogasanlæg i Køng Mose igennem for, at Nature Energy (primært ejet af udenlandske kapitalfonde...

Det er altid ok at blive klogere...

Til lokalpolitikere med skæbnesvanger stemmemagt iforbindelse med placering af biogasanlæg i Køng Mose:
Til jer, der mener, at projektet pinedød skal placeres i Køng Mose – uden anden...

For klimaets skyld...

Biogasanlæg ved motorvejen – for klimaets skyld
Under parolen ”Vi skal gøre noget godt for klimaet” er man ved at træffe en forhastet beslutning om placering af et biogasanlæg i...

Biogas er ikke godt for miljøet...

Biogas er da grøn energi, og godt for miljøet, er det ikke? Det korte svar er NEJ!
Når gylle og affald afgasses forsvinder kvælstoffet ikke med gassen, den bliver tilbage i restproduktet, der...

Brug for anerkendelse

Under overskriften “Om hjælp til ældre 3” beskylder en borger i Sydsjællands Tidende borgmesteren for nepotisme. Det læner sig op af injurier. Politikere må desværre i stigende grad leve med at få...

Biogas i Køng...

Vi er ikke imod biogas – vi er betænkelige ved placeringen!
Den 27. marts drager kommunalbestyrelsen til Lundby, hvor månedens kommunalbestyrelsesmøde skal afholdes. Det bliver en speciel dag...

Økonomiske aspekter

Lindholm-idéen og de økonomiske aspekter
Det er slået fast af regeringen, at Lindholm-ideen vil koste skatteyderne mindst 759 millioner skattekroner de første 2-3 år og derefter...

Kontaktannonce...

Attraktivt biogasanlæg søger lykkelige naboer, normalt anbefaler Erhvervsstyrelsen, at jeg har 500 meter til nærmeste nabo, men jeg vil så gerne have vi bliver lidt tættere.
Jeg er et ganske ”...

Om hjælp til ældre 3...

I Sydsjællands Tidende uge 7 er der to læserbreve mærket Om hjælp til ældre samt Om hjælp til ældre 2.
I det første beskrives situation, hvor en pensionist på 94 år har fået kommunalt afslag...

Lindholm...

Mere viden om Lindholm/Kalvehave. I finanslovsforslagene for 2019 Ny konsekvent kurs over for udlændinge der er uønskede i Danmark står: ”Udrejsecentret bliver placeret på øen Lindholm, som ligger...

Alliancen siger NEJ til Lindholm...

Man får IKKE bedre styr på de udviste kriminelle udlændinge i Lindholm-Kalvehave. Tværtimod. 6 politibetjente i Kalvehave kan umuligt holde styr på 125 dømte kriminelle, når de kommer i land i store...

Til Carsten Honoré...

Bare ikke i min bag have – biogas og Lindholm - af og til Carsten Honoré
Hvor blev jeg glad, da jeg læste dit indlæg i Sydsjællands Tidende om, hvordan vi alle gerne vil være med til...

Røgfri kommunal arbejdstid...

De unge tør godt - Hvad venter vi på?
Lad os følge op og indføre røgfri arbejdstid i Vordingborg Kommune.
Røg er den største dræber i dag, som ryger skader man sig selv og sin krop...

Uventet indtrængen...

Hvor går grænsen, når hjælpemidler, i hjem som bebos af handicappede skal efterses ?
Har man som hjælpemiddeldepot medarbejder, lov til at låse sig ind i folks private hjem, uden i forvejen at...

Genmæle om vandhuset...

Bent Gaarsted siger, at det jeg skrev i mit indlæg om vandhuset ikke passer. Sikke en frækhed fra handicap-idrættens formand, som ikke er tilstede i svømmehallen tirsdag eftermiddag og derfor ikke...

Gratis hjernemad på skoler

Vordingborg Ungdomsråd foreslår, at der bliver indført gratis Hjernemad på alle skoler i Vordingborg Kommune. Det betyder, at alle elever kan få gratis frokost og/eller morgenmad på skolen, hvis de...

S og SF’s holdning...

I folketinget har S og SF ifm. salget af energiselskabet Radius A/S erklæret, at udenlandske kapitalinteresser ikke skal være involveret i dansk energiforsyning og -infrastruktur. I Vordingborg...

Toiletter i byen

I Langgade 9 i Nykøbing Falster, har man løst problemet med toiletter, simpelthen ved at overtage en tom butik og indrette den med 5 toiletter, så dette er blot givet videre til de ansvarlige...

Skal jeg arbejde mig selv ihjel

Skal jeg arbejde mig selv ihjel?
De kloge siger, at vi lever længere og længere. Jeg tror på dem, men bliver der noget ved min alderdom? Politikerne har besluttet, at jeg skal arbejde, til jeg...

Om hjælp til ældre 2

Jeg havde et alvorligt fald med kompliceret knoglebrud i lårben og hofte til følge i starten af august måned. Blev indlagt og opereret på Nykøbing sygehus og efter en uges tid hjemsendt og skulle i...

Om hjælp til ældre 1

Vi, min kone og jeg, er et par gamle pensionister der nærmer sig 92 og 94 år og har altid sat en ære i, at kunne klare os selv, og har også gjort det.
Men for nogle dage siden kom der noget...

Det nye vandhus

Gid fanden havde det nye vandhus
Jeg var meget skeptisk inden det - endelig - åbnede, især fordi ingen havde så meget som overvejet at brugere med handicap/ funktionsnedsættelse kunne tænkes...

Lindholm-notat

Nyt notat fra Folketingets Retsudvalg fortæller sandheden:
1. Der vil være færgetransport til og fra øen flere gange dagligt.
2. Færgedriften bliver tilrettelagt, så de udviste...

Påvirk DF

Hvis Lindholm-udrejsecenter-beslutningen skal ændres. For Dansk Folkeparti er de eneste, der har muligheden for det. Postulatet er følgende: Venstre-ministeren har i 2017 sagt, en ø-løsning er dyr og...

På Verdenskortet

Lokalpolitikere stræber ofte en del efter, at deres hjemegn “skal komme på verdenskortet”.
Vel lig med at blive omtalt i de internationale medier.
Det amerikanske ugeskrift TIME...

Lindholm - en grotesk ikke-løsning

Den 6. februar var integrationsudvalget på besøg på Lindholm for at besigtige forholdene. Dansk Folkeparti var solidt repræsenteret. Hverken Venstre eller Konservative var til stede. Dansk Folkeparti...

Om Lindholm-domæner og sejlrende-blokering

Jeg prøver jo bare at sige:
Sejlerfolket kan være helt rolige. Det bliver kun en punktvis blokering af sejlrenden, som alene vil stoppe færgen. Det er kun tænkt som en symbolsk handling, der...

Bare ikke i min baghave - biogas og Lindholm

Der er en tendens til, at vi danskere bliver mere og mere utilfredse med mange af de initiativer, som bliver og eller er sat i søen formentlig med intentioner om at det gavner DK.
Som...

Jeg fristes til at sige – selvfølgelig fik jeg ret

Nu har den nye cykel/gangsti ved Brovejen/Rampen været i drift i ca. 1 måned. Som Sydsjællands Tidende skrev i den seneste udgave, så benyttes den stort set ikke. I stedet benyttes den gamle...

Ja tak til rygeforbud på alle skoler...

Vordingborg Ungdomsråd foreslår, at der bliver indført et totalt rygeforbud på alle kommunens skoler. Vi ønsker, at alle børn og unge får en røgfri hverdag, uden hverken at blive udsat for passiv...

Lindholm 2

Hvordan kan de ansvarlige politikere forsvare deres argumenter for Udrejsecenter Lindholm?
Et notat fra Retsudvalget den 17. december 2018 fastslår, at udvisningsdømte på Lindholm skal kunne...

Lindholm 1

Jeg er imod” Lindholm-projektet”. Jeg finder det kynisk og ubeskriveligt dumt at tro, at man kan træffe den slags beslutninger i hemmelighed i forbindelse med finanslovsforhandlinger. En beslutning,...

Tæt på den optimale trafikløsning

Det er da herlig læsning at man fra politisk side i Vordingborg Kommune, melder ud med at der er nye toner i forbindelse med trafikløsningen i Vordingborgs midtby. Det har vi savnet længe. I forrige...

Om vores affaldssortering 2

I Sydsjællands Tidende 8.1. er der et læserbrev fra Søren Frank.
Jeg er meget enig med Søren Frank, vi har fået en udmærket ordning - dog undrer det mig kolossalt, at metal, glas og plastik...

Om vores affaldssortering - svar til Søren Frank

Svar til Søren Frank (Sydtid 8. januar)
Jer klynker ikke jeg stille bare spørgsmål ved det og tænker på hvad der sker og hvordan.
Det er jo ikke alle som bor i en by. Vi er jo nogle som...

En stor ommer - omkørsel

Det glæder mig, at vi lever i et land som Danmark, hvor alle har mulighed for at komme rundt på kryds og tværs gennem Danmark, enten via bil, bus, færge, fly etc. Hvordan kan vi så det? Det er fordi...

Om vores affaldssortering...

Kære Elo fra Borre!
Hold nu op med at klynke! Det eneste nye er at vi SELV skal sortere og det er slet ikke så svært (jeg har gjort i flere år). Du har vel selv - før den nye ordning - måttet...

Om omsorg

Statsministerens nytårstale klinger hult, når man i Sydsjællands Tidende læser om, hvordan man i Vordingborg kommune behandler svært fysisk handicappede.
“Det går godt i Danmark” blev der sagt...

Hverdagens helte

Tak til Præstø hjemmepleje og sygepleje, for den gode indsats og ikke mindst jeres varme hænder i har givet vores far/svigerfar Mogens Nielsen, Svend Gøngestorv, Præstø.
Vi vil ønske...