• www.henriks-hvidevarer.dk

Vivi Lebech og Vibeke Grønbæk er aktive i den nystartede afdeling af Grøn Hverdag. Foto: Ulrik Jensen

Lad os tage fat i det nære...

En flok engagerede børn og voksne deltog i søndags i Danmarks Naturfredningsforenings naturdag i Medborgerhuset i Vordingborg, hvor de kastede sig ud i at bygge fuglekasser og bo til humlebier. Nogle tog med på guidet tur rundt i Kirkeskoven, hvor tidligere stadsgartner Flemming Kruse fortalte om de gamle træer. Den nystartede lokalafdeling af organisationen Grøn Hverdag var på plads og udfordrede deltagerne i konkurrence om korrekt affaldssortering.

Vordingborg På en trist og regnvåd vinterdag var det hyggeligt og opløftende at beskæftige sig med noget, der pegede frem mod forår. Der var da også gang i skruemaskinerne, så børn og voksne gik hjem med hjemmesnedkererede mejsekasser og  kasser til humlebier.  
En lille skare tog med på en guidet tur rundt i Kirkeskoven, som altid har været skov med mange gamle træer og har ligget midt i byen i århundreder. Næstformand i Danmarks Naturfredningsforening Flemming Kruse forklarede om vigtigheden af at lade skoven ligge urørt hen med væltede og rådnende træer til stor gavn for  svampe, insekter og fugle. Kirkeskoven rummer gamle egetræer på omkring 350 år og har en stor variation af andre træer som blandt andet naur, elm, avnbøg og småbladet lind. Naboskabet med kirkegården ses i vildtvoksende taks og kristtjørn, som givetvis er spredt af fugle. Og så rummer Kirkeskoven mange flagermus, som trives i det tætte løv af efeu, som kravler helt til tops i mange træer og danner fortrinlige gemmesteder. 

Naturens vilkår
Det var samme Flemming Kruse som indenfor viste billeder og fortalte om arbejdet med at sikre frøer og tudser bedre levevilkår i Vordingborg Kommune. Generelt har padderne det ikke for godt og er truet af intensiv landbrugsdrift, tilgroning af vandhuller og udsætning af fisk og ænder. Men i Vordingborg Kommune har man gennem efterhånden mange år gjort en ekstra indsats for padderne ved at give tilskud til nygravede vandhuller.
Knudshoved Odde, der ejes af godsejer Peter Tillisch, er en af Danmarks absolut bedste lokaliteter for padder og rummer blandt andet sjældne arter som klokkefrø, løvfrø, grønbroget tudse, løgfrø og strandtudse. Godsejer Peter Tillisch har netop modtaget en fornem pris fra 5. juni Fonden for sin medvirken til at bevare og forbedre levesteder på Knudshoved Odde, og en af planerne er, at der i fremtiden ikke foregår dyrkning på odden efter Knudsskovgård. 

En grønnere hverdag
Grøn Hverdag i Vordingborg var på plads og deltog som medarrangør af naturdagen, hvilket var det første initiativ fra foreningen, som arbejder med at oplyse om, hvordan vi alle kan blive lidt grønnere i hverdagen. Den lokale afdeling er blevet til på tværs af  partiskel, og i Medborgerhuset var blandt andet Vibeke Grønbæk (R), Daniel Irvold (K) og Susan Thydal (S) med til at udbrede budskabet: Hvis vi alle bliver lidt grønnere hver dag, gør det stor forskel.
Det var dog ikke kun lokalpolitikere, der repræsenterede Grøn Hverdag. Vivi Lebech, der havde læst om initiativet, var med og sagde blandt andet:
- Da jeg læste om det, var jeg ikke i tvivl om, at jeg måtte være med. Jeg går meget op i det med miljø, affaldssortering og så videre. Det er vigtigt, at vi tager fat i det nære, fordi små tiltag i dagligdagen kan være med til at gøre en forskel. 

Vivi Lebech og Vibeke Grønbæk er aktive i den nystartede afdeling af Grøn Hverdag. Foto: Ulrik Jensen

9 årige Anne Andersen byggede sin egen mejsekasse. Foto: Ulrik Jensen

Tidligere stadsgartner Flemming Kruse var guide på en tur i Kirkeskoven. Foto: Ulrik Jensen

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar