Ledelse og økonomi

Ledelses-pyramiden i Vordingborg kommune er meget høj og meget bred.
Toppen i pyramiden har det formelle økonomiske ansvar for kommunens regnskaber og budgetter, men det reelle økonomiske ansvar er tilsyneladende placeret længere nede.
Det er måske også hensigtsmæssigt, da byrådet så ikke hele tiden skal tage stilling til ansættelse af ny kommunaldirektør og andre topledere. Det ville så også afstedkomme forhandlinger om aftrædelsesordninger med mere.
Spørgsmålet er bare, hvor langt ned i pyramiden man kan tillade sig at gå, før der placeres et ansvar.
Der er efterhånden tradition for, at kommunen løbende opdager fejl i budgettering og overskridelse af omkostninger ved byggerier og så videre.
Nu sidst et hul på 40 millioner kroner på arbejdsmarkedsområdet og måske en ”bøde” på 25 millioner kroner fra Staten for overskridelse af budget.
Var det ikke en idé om byrådet foranstaltede en gennemgribende ekstern revision af regnskaber og budgetter. Her tænkes også på budgettet i forhold til et nyt rådhus.
Måske er der også her regnet 40 millioner kroner galt, så der slet ikke er råd til et så dyrt byggeri.
Byrådet kan meget vel have truffet beslutning på et helt forkert grundlag – alt er jo tilsyneladende muligt i Vordingborg Kommune.

 

Per Villum Petersen
Skolegade 25
4780  Stege

 

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar