Garagen på brandstationen var ryddet for at skaffe plads til nytårsparolen. Foto: Ulrik Jensen

Lidt mindre brug for blå blink i 2019

Brandstationen i Vordingborg holdt deres nytårsparole den 4. januar og har haft lidt færre udrykninger, men også her blev de deltidsansatte brandmænd debateret, for de kan være svære at få.

Vordingborg Traditionen tro var den årlige nytårsparole på brandstationen i Vordingborg en anledning til at gøre status over året, der var gået, og samtidig benyttede beredskabsdirektør Flemming Nygaard-Jørgensen sin tale til at kigge lidt på opgaverne forude i det kommende år. 
Tallene for brandstationen i Vordingborg viser, at brandvæsenet i 2019 er rykket ud til brande 143 gange mod 173 året før, hvor vi oplevede den rekordvarme sommer.  Der har været 32 redningsopgaver og 10 uheld med farlige stoffer. De blinde alarmer er reduceret fra 98 tik 86. 
-  Selvom vi ikke endnu detaljeret har opgjort fordelingen af typer af udrykninger til brande, er det helt klart min opfattelse, at det normale danske sommervejr gjorde, at antallet af udrykninger til natur- og markbrande var langt mindre i 2019 end i 2018, og var på et niveau som jeg vil kalde for normalt.
-  I forhold til nedbør var 2019 tæt på at slå en rekord fra 1999, hvor der blev målt 905 mm, men det gjorde alligevel ikke, at vi havde flere og mange indsatser og assistancer til øvrige myndigheder omkring oversvømmelser. I foråret 2019 havde vi med vores frivilligenhed den største og længste indsats og assistance til Vordingborg Kommune med at pumpevand væk fra et oversvømmet sommerhusområde ved Ulvshale på Møn. 
- Vi har i 2019 fortsat haft fokus på nedbringelse af blinde alarmer fra de automatiske brandalarmeringsanlæg. De foreløbige opgørelser viser, at antallet af disse blinde alarmer er reduceret med 69 alarmer i forhold til 2018. 69 alarmer lyder måske ikke af så meget, men det er en reduktion på 15 procent og 69 unødvendige udrykninger mindre, der ikke har belastet beredskabet og vores omverden. Derfor mener jeg, at projektet stadig er en succes, som vi skal arbejde videre med, for at vi forhåbentligt kan fortsætte med at reducere antallet af unødvendige udrykninger, understregede beredskabsdirektør Flemming Nygaard-Jørgensen, der i samme anledning rettede en tak til arbejdsgiverne for de deltidsansatte brandmænd.
- Der er en risiko ved at have en brandmand ansat, fordi han eller hun løber fra arbejdet, når der er udrykning. Men jeg tænker også, at det kan være positivt for sikkerheden, hvis man vælger at bruge brandmandens kompetencer i sikkerhedsarbejdet. 
Borgmester Mikael Smed (S), der også er formand for Beredskabskommissionen, noterede, at det kan være en udfordring at skaffe nye kræfter, og han glædede sig over at sidde ved bord med et par af de nye, yngre deltidsbrandmænd. På linje med beredskabsdirektøren rettede han en tak til familierne, som bakker op om deltidsbrandmændene, selv om de ofte må af sted på arbejde på tidspunkter, hvor de fleste holder fri. 
Blandt de nyere deltidsansatte brandmænd var Emil Schneidelbach, som fik medalje i anledning af sit 10 års jubilæum.

Garagen på brandstationen var ryddet for at skaffe plads til nytårsparolen. Foto: Ulrik Jensen

Deltidsbrandmand Emil Schneidelbach fik medalje i anledning af sit 10 års jubilæum. Foto: Ulrik Jensen

Beredskabsdirektør Flemming Nygaard-Jørgensen noterede sig, at der har været lidt færre udrykninger i 2019. Foto: Ulrik Jensen

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar