• www.henriks-hvidevarer.dk

Lidt om Lindholm

Allerede inden valget blev udskrevet, var Vordingborg Kommune for alvor landet på det politiske landkort. Det skyldes selvfølgelig hele sagen om Lindholm. Projektet er blevet vendt og drejet mange gange, og der skal til at starte med ikke herske nogen som helst tvivl om min, og Enhedslistens, holdning til projektet. Det er fuldstændig, komplet vanvittigt. Det er der naturligvis flere grunde til. Der er de rent økonomiske grunde; over 750 millioner for at placere 100 mennesker på Lindholm, 100 ansatte ved politiet der skal sættes på opgaven og så videre. Alene dette taler kraftigt imod
projektet. Dog er der derudover en endnu vigtigere årsag til, at projektet aldrig skal have lov til at blive gennemført; de humanitære årsager.
De mennesker som regeringen ønsker at placere på Lindholm, er ganske rigtigt kriminelle, der mangler at effektuere deres udvisningsdom, men samtidig er det vigtigt at have for øje, at de
allerede har afsonet resten af deres straf, og at vi derfor ikke lovmæssigt har ret til at frihedsberøve dem, efter både dansk lov, international lov og konventionerne. Derfor er det også nødvendigt at diskutere hvordan vi rent faktisk håndterer disse mennesker og deres situation, på en måde hvor det giver mening for det danske samfund. Dette gøres ikke ved at isolere og deportere dem til øer rundt omkring i landet, men ved at gentænke hvordan vi kan være med til at rehabilitere disse mennesker, og i det mindste sikre os, at de ikke i fremtiden vil udføre ulovlige handlinger her i landet. Af disse to årsager, de økonomiske og humanitære, tager Enhedslisten kraftigt afstand fra Lindholmprojektet, og opfordrer til i stedet at finde en konstruktiv løsning, hvor disse mennesker ikke bliver en kæmpe udgift for samfundet.

 

Martin Graff Jørgensen (Folketingskandidat Enhedslisten Vordingborg)
Jørgensmindevej 13, stuen 
4793 Bogø by

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar