• www.henriks-hvidevarer.dk

Lindholm – hvad så?

Midt i den lidt selvfede feststemning over at planerne om Lindholm som udrejsecenter for kriminelle afviste asylansøgere med videre nu synes skrinlagt, er der brug for at tænke fremad. Lindholm ligger, hvor den altid har ligget, og med de politiske kastevinde, vi for nyligt har haft på nærmeste hold, vil Lindholms mulighed som interneringssted først forsvinde, når der er fundet en fremtidig bæredygtig løsning for anvendelse til alternativt formål. En udnyttelse af bygningsmassen på øen til industrielt formål forekommer utænkelig. Dertil er omkostningerne ved færgeriet for belastende og huslejen hos Bygningsstyrelsen nok for høj. Den klare afvisning fra kommune- og borgerside af Lindholm som udrejsecenter forpligter derfor. Det er let at skrige protest, sværere at være konstruktiv.
Per 1. januar 2020 forlader DTU øen, og hvis vi ikke endnu en gang skal overraskes, er det nødvendigt, at øen på forhånd er bragt i fast lokal sammenhæng. Kommunen har i øjeblikket et ”Forslag til bevarende Lokalplan O 10.07.01 for Lindholm Ø” i høring med svarfrist den 5. juli. Læs og kommenter det! Jeg ser en lokalplan som en god optakt til det arbejde, kommune og borgere skal engageres i, så Lindholm passes ind i lokale planer for udvikling af regionens rekreative turisme. Det arbejde, der forestår, er omfattende og kræver blandt andet  forhandlinger mellem kommune og stat om overtagelse af bygningsmassen - på øen som på Kalvehave havn - på rimelige vilkår. Som borgere bør vi deltage aktivt i debatten om Lindholms fremtid med ideer til fremtidige aktiviteter på Lindholm. Lindholms fremtid må gives en høj prioritet i den kommende tid.

 

Jørgen Chr. Lei
Kalvehave Havnevej 47A
4771 Kalvehave

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar